MENÜ

Címke: növények

Hírek 2013.12.05.

Magyarország ragaszkodik a GMO-mentes stratégia fenntartásához

Az Európai Unióban tapasztalható engedékeny hozzáállás ellenére Magyarország továbbra is ragaszkodik a GMO-mentes stratégia fenntartásához - mondta Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) helyettes államtitkára szerdán, a Roadshow a GMO-mentes mezőgazdaságért című előadássorozat utolsóelőtti, szekszárdi állomásán.

Szakfolyóirat > 2011/10-11 > Tudósítás cirok Energianövény Brikett

A Gödöllõi õsz több mint szántóföldi bemutató

Szeptemberben már hagyomány a Gödöllõi õsz programja, amely idén 14. alkalommal fogadta vendégei sokaságát a nyár végi ragyogó idõben, amikor igazolt mulasztásnak számított a földjeiken dolgozó gazdák távolmaradása. De elsõ alkalommal jelent meg a rendezvényen a külföldi hallgatók népes csoportja, igazolandó, hogy Magyarországnak nyitnia kell az egész világra.  

Szakfolyóirat > 2010/04 > Szántóföld repce Kártevők növények

Késõi tavaszodás - robbanásszerû kártevõ megjelenés?

Napjainkban az õszi káposztarepce fontossága látványosan megnövekedett. Ez megmutatkozik a termõterület gyors növekedésében, a 2009-2010-es termesztési ciklusban a vetett terület megközelítette a 300 000 ha-t. A másik tendencia a termesztés intenzívebbé válása, ami megmutatkozik a technológia szinte minden elemében, a növényvédelemben is. Az intenzív növényvédelmet megköveteli a termõterület gyors növekedésébõl fakadó fokozott veszélyeztettség a károsítók, fõképpen a tavaszi kártevõk oldaláról. Természetesen meg lehet ezt közelíteni közgazdasági oldalról is, a megvédett termés nagyobb értéke indokolja a védelmet.  

Szakfolyóirat > 2008/12 > Szántóföld termés Nitrogén Tápanyag

A Nmin. vizsgálatok szerepe a nitrogénellátásban

A nitrogén a termés mennyiségét és minõségét is egyaránt jelentõsen befolyásolja. A kijuttatott mûtrágya hatóanyagok közül volumenben és értékben egyaránt a legnagyobb a felhasználása. Jelentõsége és fontossága ellenére a dózisok megállapítása vagy empirikus vagy a kevésbé pontos humuszból történõ becslés alapján történik.

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Gépesítés talaj növények hígtárgya

Hígtrágya környezetkímélõ kijuttatása

Az elmúlt idõszakban a sertéstartók szorgalmazták a hígtrágya kezelésének és kijuttatásának korszerû, környezetkímélõ megoldását. A technológia fejlesztésére ösztönzõleg hat a környezetvédelmi szabályok szigorodása, illetve a biztonságos, környezetkímélõ hígtrágyatárolást, -kezelést érintõ törvény.  

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Szántóföld Kukorica Szója borsó

Fehérjetakarmány növények jelentõsége, helyzetértékelése, fejlesztési lehetõségei

Az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlya az elmúlt években megbomlott. Ezért az agrárirányítás az utóbbi idõben kiemelt figyelmet fordít a negatív tendencia megállítására, és a kedvezõtlen folyamat visszafordítására. Az állattenyésztés gazdaságossá tételében a minõségi takarmányozásnak kulcsszerepe van. Ezt támasztják alá a kutatók alább közreadott eredményei is.  

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld Vetés növények tenyészidő

Vetésforgók a zöldségtermesztésben

A növénytermesztéssel foglalkozók már régen felfigyeltek arra az összefüggésre, amely szerint huzamosan, ugyanazon a területen, ugyanazoknak a növényeknek a termesztése fokozatos terméscsökkenést eredményezett. Már a rómaiak (Cato) leírták, hogy azonos területen huzamos ideig nem szabad gabonát vetni a romló terméseredmények miatt. Azt is tapasztalták, hogy a pillangós növények kedvezõ hatással vannak a talaj termékenységére.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld Tápanyag talaj növények

A talajvizsgálati eredmények értelmezése

A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezõgazdasági inputok következtében egyre több gazdálkodó látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban rejlõ elõnyöket. Egyre többen veszik észre, hogy jövõjük erõforrásaik hatékony kihasználásán múlik, melynek egyik eleme a hatékony és környezetkímélõ tápanyag-ellátás.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Kertészet fenyő növények tuja

A fenyõk és a tujafélék szaporítása

Generatív szaporítás Az ivaros szaporodás alapját az a folyamat képezi, amelynek során két ivarsejt egyesül. Eredményeként új sejt, a csírasejt jön létre (zigóta). E szaporítás során magvetéssel hozzuk tehát létre az új növényt. A következõ esetekben találkozhatunk vele: alapfajok szaporítása esetén, magonc alanyok elõállításakor, valamint olyan díszváltozatoknál, amelyek értékes tulajdonságaikat magról történõ szaporítás során is nagy számban átörökítik. A legfontosabb tudnivaló, hogy az új növény (magonc) a szülõ tulajdonságait nem teljes egészében hordozza, így a szelekció alapját is képezheti.

Szakfolyóirat > 2004/10 > Szántóföld Talajművelés talaj növények

A késõn lekerülõ növények utáni talajmûvelés a talajállapot és az utónövény igénye szerint

Az õszi vetésû növények talajmûvelése késõn lekerülõ elõvetemények után Az õszi vetési idõszak augusztus 20-tól október végéig tart. Augusztusban vetik a repcét és a bíborherét, telepítik az évelõ pillangós növények egy részét, szeptemberben vetik az õszi takarmánykeverékeket, az õszi árpát és a rozsot, október 20-ig pedig az õszi búzát.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Növényvédelem búza gabona Kártevők

Az õszi búza kártevõi és betegségei

Az õszi búza termesztõ területek szántóföldi térfoglalása igazolja a növény nemzetgazdasági szerepének jelentõségét. Az élelmezési és takarmányozási szükségletek hazai megtermelése az ökológiai, a termesztéstechnológiai és biológiai feltételek mellett megoldottnak tekinthetõ. Adottságainkra figyelemmel számolni kell az exportpiaci lehetõségekkel is, amelyeknek sikere a kereskedelem hatékonyságának tükrében értelmezendõ.

Szakfolyóirat > 2003/7 > Növénytermesztés Tápanyag növények termőhely

A termőhelyi körülmények szerepe a növények tápanyagellátásában

Az intenzív műtrágyázás bevezetése óta egyre kevésbé vagyunk a talaj természetes tápanyagellátó képességére utalva. A három fő tápelem (NPK) országos mérlegét tekintve hazánkban az 1960-as évek első felében a foszfor, majd a hetvenes évek elejére a nitrogén és a kálium mérlege is pozitívvá vált. A nagyadagú és rendszeres műtrágyázás hatására az 1980-as évek végéig a terméshozamok örvendetesen növekedtek hazánkban, majd a 90-es évek elejétől a műtrágya felhasználás drasztikus visszaesésével a terméseredményekben is hanyatlás következett be.

Szakfolyóirat > 2001/6 > Növénytermesztés növények Szántóföld

MÁSODVETÉSEK A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN II.

Elõzõ számunkban a másodvetésû szántóföldi növények sikeres termesztésének általános kérdéseivel foglalkoztunk. Most pedig dióhéjban sorra vesszük a lehetõségeket és a fontosabb tennivalókat. A lehetõségeket nagyban befolyásolja az idõtényezõ. Májusi másodvetésben pl. vállalkozhatunk a kukorica, napraforgó, szója, köles, mohar, cirok, bab magtermesztésre is rövid tenyészidejû fajtákat választva. Júniusban már szûkülnek a lehetõségeink, de még a silókukorica, a silónapraforgó, a keszthelyi keverék nyári változata a csemegekukorica, a zöldbab, a mohar, a köles, a fontosabb zöldtrágya növények (napraforgó, csillagfürt, facélia, tavaszi repce, olajretek) sikerrel termeszthetõk. Itt jegyezzük meg, hogy az ún. alávetett herefélék (szarvaskerep, bíborhere, fehérhere, somkóró és füves társításai) termését inkább takarmányként tervezzük hasznosítani, talajgazdagításra elégedjünk meg tarló- és gyökérmaradványaikkal.