2024. február 29. csütörtök Elemér
Heti fókusz: Negyedrészben a hibrid dönti el a napraforgótermesztés sikerét (x)

Heti fókusz: Negyedrészben a hibrid dönti el a napraforgótermesztés sikerét (x)

PR cikk
Hogyan válasszunk? Nagy Zoltán, Kismányoky András és Szeleczki Attila avat be bennünket a részletekbe.

Szeleczki Attila, Syngenta Kft. fejlesztőmérnök

Szeleczki Attila, Syngenta Kft. fejlesztőmérnök
Szeleczki Attila, Syngenta Kft. fejlesztőmérnök

A címben közölt állítás akár valós is lehet, de a mértékének meghatározása szinte lehetetlen. A tendenciákat viszont számszerűsíteni lehet. Amennyiben tárgyilagosak akarunk lenni, a hibrid hatása évjáratonként más és más lehet, és ettől eltérő arányban is érvényre juthat. Egyes években a külső körülmények, mint az összes rendelkezésre álló víz, a télen betárolt víz vagy a hőségnapok minden más tényezőt felülírhatnak. De azt is kijelenthetjük, hogy épp a nehéz években, amikor nagyobb a próbatétel, a kihívás fokozódik a hibridek felé. A következő diagramok jól mutatják, hogy azok képesek megfelelni a növekvő kihívásoknak és a termelők nyugodtan támaszkodhatnak a megbízható újabb és alkalmazkodóképesebb hibridekre.

Legjobb a statisztikákhoz fordulni, ha nem akarunk az érzéseinkre hagyatkozni. Ebben nagy segítséget nyújtanak a KSH országos, illetve megyékre bontott adatsorai. Az 1. diagramon a KSH országos termés eredményeit látjuk, kg/ha-ban ábrázolva.

1. diagram. A napraforgó országos eredményei (kg/ha) évjáratonként váltakoznak, de a trend egyértelmű növekedést mutat. KSH 2020-2023
1. diagram. A napraforgó országos eredményei (kg/ha) évjáratonként váltakoznak, de a trend egyértelmű növekedést mutat. KSH 2020-2023

A termésátlagok növekvő tendenciát mutatnak, amely nem kapcsolható össze a javuló időjárási körülményekkel, hiszen azok egyre szélsőségesebbé válnak. A napraforgó vetésterülete is folyamatosan növekszik, így az átlagértékek szélesebb körből, adott esetben számára nem igazán optimális adottságú területekről is származnak. A 2. diagramon két talajban, időjárásban (csapadék) eltérő sajátosságú vármegye, Békés és Fejér termésátlag változásait mutatja.

2. diagram.  A napraforgó terméseredményei két eltérő sajátosságú vármegyében (kg/ha) KSH 2020-2023
2. diagram. A napraforgó terméseredményei két eltérő sajátosságú vármegyében (kg/ha) KSH 2020-2023

A növekvő hibrid választék miként tud segítséget nyújtani a termelőknek a termesztési rizikók mérséklésében? Nos a vármegyék eltérő sajátosságaihoz jobban igazodó hibridek választása az ami mérsékelheti a termésátlagok kilengéseit. De ezek az eltérések még táblán belül is előfordulhatnak, hiszen kevés az olyan tábla, amely teljes homogenitást mutat.

A Syngenta nemesítői már régóta nemesítenek és biztosítanak a termelőknek magas termőképességű, eltérő körülmények között is helytálló hibrideket. Az új hibrideknek kemény próbatételeket kell kiállniuk, mielőtt a termesztésbe kerülnek. De mint ahogyan a polihisztorok kora is letűnt, úgy a növekvő szélsőségeknek sem egyetlen hibrid képes megfelelni, hanem az a célunk, hogy minden szélsőségre, jóra és kevésbé jóra legyen egy megfelelő hibrid. Csupán jól kell választani!

Aki figyelmesen nézi az kiadványainkat, különösen az összefoglaló táblázatokat, ott elkülönülnek a magas olajsavas és linolsavas hibridek, de még a gyomirtás technológia is további csoportokra bontja a listát. Amikor eljutunk a majdnem teljes azonosságig ott 2 vagy 3 hibrid található. Nézve példa okán a linolsavas CLP hibrideket már csak 3 választása marad a SY Fergus, SY Bacardi és a SY Michigan.  

A 3 hibrid eltérő viszonyok között tudja a legjobbat nyújtani. A SY Fergus képviseli a generatív vonalat, azaz nagy termőképessége mellett a fokozott igényességet. A SY Michigan a vegetatív vonalat, amely kevésbé igényes, strapabíróbb, némileg alacsonyabb termés plafonnal, míg a SY Bacardi a legrugalmasabb hibridünk.
Nos mi alapján válasszunk a 3 közül?

A jó választáshoz ismernie kell a talajt, a fekvést és a tábla terméspotenciálját. Ezt legjobban a terület gazdája és a térségben évek óta tevékenykedő Syngenta területi szaktanácsadó tudhatja. Itt meg kell említeni a területi képviselőinknek egy új digitális eszközét a Cropwise Seed Selectort is, amely hatalmas adatbázisra támaszkodva segíti a térségre, táblára legjobban illeszkedő hibrid kiválasztását. A ráérzés, a tapasztalat és egy számítógépes adatbázis együtt már több, mint amivel valaha rendelkeztünk eddig.

A bővülő, területhez legjobban illeszkedő hibrid megválasztása csökkenti a termelés kockázatát, ugyanakkor segítheti a terméspotenciál maximális kihasználását is, ott ahol erre megvannak az adottságok.

Hisszük, hogy a Syngenta hibridjei, tekintve a magas részarányukat a hazai napraforgó termesztésben jelentősen hozzájárulnak a termésátlagaink további emeléséhez.

Az első mérföldköveinket, mint az 1997-es NK Arena, 1999-es NK Alexandra, majd az 2010-es NK Neoma, követték (Sumiko, SY Bacardi) és követik az újabb és újabb, (Sureli, Subeo és az új NX kódos hibridek) nem csak magas terméspotenciálú, hanem kiváló alkalmazkodóképességű hibridek, melyek kiválasztásában már a digitális technológia is segítséget nyújt.

Szeleczki Attila, Syngenta Kft. fejlesztőmérnök

Kismányoky András, Olajnövények termékmenedzser

Kismányoky András, Olajnövények termékmenedzser
Kismányoky András, Olajnövények termékmenedzser

A megfelelő napraforgó hibrid kiválasztásánál számos tényezőt kell átgondolni, hiszen a fajta választás a befektetett költségek megtérüléséről, profit termelésről és a kockázatok mérsékléséről szól. A piacra kerülő modern hibridek adaptáció képessége, betegségekkel szembeni ellenálló képessége folyamatosan javul a nemesítési munkának és a kutatás fejlesztésnek köszönhetően. A KWS napraforgó portfólió hibridjei hazai és délkelet-európai kísérleti hálózatunkban egyaránt tesztelésre kerültek, hogy a legátfogóbb képet kapjuk tulajdonságaikról. A napraforgó hibrid választásához a termőhely ismerete elengedhetetlen. A terület domborzati adottságai, gyomviszonyai és a gazdaság agrotechnikája is nagymértékben befolyásolja a hibrid termés eredményét.

A hazai napraforgó vetőmag piacot a felülkezelhető, herbicid toleráns hibridek teszik ki a legnagyobb mértékben. Fajtaválasztáskor a terület gyomösszetételének ismeretével a leghatékonyabb gyomirtási technológia kiválasztásával tarható gyommentesen az állomány. Portfóliónkban Clearfield Plus és SULFO hibridek egyaránt megtalálhatók (1. ábra). A megfelelő technológiával és hatékonyan kivitelezett gyomirtással sikeresen kikapcsolható a jelentős termés kiesést okozó gyomkonkurencia.

1. ábra. KWS napraforgó kínálata 2024.
1. ábra. KWS napraforgó kínálata 2024.

A kórokozók megjelenésére az ország egész területén számítani lehet, de a nagy napraforgó termesztő vidékeken intenzitásuk még erőteljesebb lehet. A szűk vetésforgók, árvakelés és a napraforgó betegségekre fogékony gyomnövények elősegítik az olyan betegségek, mint a peronoszpóra (Plasmopara halstedii) elterjedését a táblán belül. Az ilyen termőhelyeken erősen ajánlott az adott kórokozóval szemben jó ellenálló képességgel rendelkező hibridek kiválasztása. A KWS napraforgó portfólió újabb hibridjei (ARNETES SU; SUVEX; TAHITI CLP) M9-es peronoszpóra rezisztenciával rendelkeznek, amely a hazai peronoszpóra patotípusokkal szemben nyújt erős védelmet. A vetőmagcsávázás értékes kockázatkezelési eszköz a kezünkben a növény korai fejlődési szakaszában. Vetőmagjainkat LumisenaTM gombaölő csávázószerrel kínáljuk, amely hatékonyan egészíti ki a peronoszpóra elleni genetikai védelmet.

A hibridek alkalmazkodó képessége a termőhelyi viszonyokhoz és termés stabilitása a napraforgótermesztés során kulcsfontosságú tényező. A SUVEX és ARNETES SU hibridek adaptálódó képessége és termés szintje a piac jelentős versenytársához viszonyítva meggyőző, alacsony, közepes és magas termés szinteken is egyaránt! A jól ismert KWS ACHILLES CLP már több éve bizonyítja termés stabilitását a Clearfield Plus gyomirtási technológiát választó termelők számára.

A napraforgó hibridek fontos értékmérő tulajdonsága az olajtartalom. Az olajtartalmat a genetikai tényezők mellett az évjárati hatások és az agrotechnikai műveletek befolyásolják. Hibridjeink széles termesztési körzetekben is tesztelve magas olajtartalommal rendelkeznek. Olaj prémium minden termésszinten!

Az egyre szélsőségesebbé váló időjárásunk miatt a korábban kisebb figyelmet kapó tulajdonságok egyre jobban felértékelődnek. Ilyen a szárerősség, szár stabilitás. A napraforgó szárerőssége jelentős hatással van a növény teljesítményére és a termés mennyiségére, valamint a termés minőségére. Erős szárak segíthetnek a növényeknek fenntartani az állóképességüket és ellenállni a széllökéseknek. Ez különösen fontos, amikor a napraforgó növekedése és fejlődése során erős szél vagy viharok jelentkeznek. Az erős szárak számos előnnyel járhatnak, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a gazdálkodók jövedelmét és a termelés fenntarthatóságát. SUVEX és ARNETES SU napraforgó hibridjeink szárerősségüket bizonyították erős szélviharnak kitett kísérleti területen is (2. ábra).

2. ábra. KWS fejlesztői kísérlet, Eszék, 2023.
2. ábra. KWS fejlesztői kísérlet, Eszék, 2023.

A napraforgó hibrid kiválasztásánál a fent említett szempontok együttes figyelembevétele kulcsfontosságú. Az alapos kutatás és a helyi tapasztalatok felhasználása segíthet, hogy a leginkább megfelelő döntést hozzuk meg a sikeres napraforgótermesztés érdekében.

Kismányoky András, Olajnövények termékmenedzser

Nagy Zoltán, Agromag Kft. Kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser

Nagy Zoltán, Agromag Kft.
Nagy Zoltán, Agromag Kft. Kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser

A hagyományos vetésszerkezet egyik kihagyhatatlan növénye a napraforgó. Szárazságtűrése, évjáratstabilitása felülmúlja a legtöbb gazdasági növény képességeit. Jövedelmezősége is az egyik legvonzóbb a termelők számára.

  1. Manapság a hibrid kiválasztásának – köszönhetően a herbicid toleráns fajtáknak – az egyik legfontosabb szempontja, hogy milyen gyomnövények vannak az adott területen. Ennek függvényében választhatunk Clearfield, Clearfield Plus vagy az Express toleráns fajták közül. Az állományban történő gyomirtási lehetőség nagy segítség abban, hogy a termelők gyommentesen tudják tartani a napraforgó állományt.
  2. A betegségekkel szembeni nagyfokú ellenállóképesség nélkül nincs magas termés sem. A növénybetegségekkel szembeni küzdelem egy folyamatos harc a nemesítők számára is az állandóan változó és alkalmazkodó különféle kórokozók ellen, ezért csak az ezzel lépést tartó hibridek vehetik fel a versenyt.
  3. Egyes régiókban a felvásárlók extra bónuszt adnak az átlag feletti olajtartalomért, ezért ezeken a helyeken érdemes olyan hibridet választani, mely termésmennyiség mellett olajtartalomban is kiugróan teljesít.
  4. Hibridválasztási szempont lehet, hogy milyen felhasználásra fogja a termelő vetni a napraforgót. A magasolajsavas piac magasabb jövedelmezőséget biztosíthat a gazdálkodóknak.
  5. Mint minden más kultúra esetében, a napraforgónál is fontos, hogy az adott tájegységnek, vagy gazdálkodási célnak megfelelő tenyészidejű hibridet válasszunk.

A gazdálkodók a fent említett szempontok alapján az Agromag Kft. kínálatából könnyedén kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb hibridet.

AEROSMITH (középérésű - Clearfield Plus gyomirtási rendszer – linolsavas)

Az Aerosmith a középérésű csoport nagy termőképességű hibridje. Mindezt alkalmazkodóképessége és az összes főbb növénybetegségekkel szemben mutatott magas ellenállóképessége biztosítja. Az elmúlt években Európa-szerte a MAS kísérleti rendszerében a CLP fajták között a legjobb három termőképességű fajta között szerepelt. Az átlagosnál nagyobb magasságát kiemelkedő megdőléssel szembeni ellenállóképességgel ellensúlyozza. Tányérállása védelmet nyújt a tányérbetegségekkel és madárkártétellel szemben.

DOVER (középérésű - Clearfield Plus gyomirtási rendszer – linolsavas)

A Dover az a középérésű magas olajtartalmú (linolsavas) fajtánk, amelyik magas termőképességgel, kiemelkedő betegségekkel szembeni és emellett szádor (G rassz) ellenálló képességgel rendelkezik. Átlagosnál magasabb olajtartalmával extra jövedelemhez juttathatja a gazdálkodókat.

MAS 908HOCP (Clearfield Plus gyomirtási rendszer - magasolajsavas)

A MAS 908HOCP várhatóan a középérésű magasolajsavas piac meghatározó szereplője lesz. Termésbiztonsága, betegségellenálló képessége és termőképessége miatt megcélozható a 4t/ha, de akár az 5t/ha feletti termés is. A Clearfield Plus gyomirtási rendszernek köszönhetően a terület tisztán tartása is könnyedén megoldható.

SULFONOR (korai - TBMT (Express) toleráns - linolsavas)

A Sulfonor az egyik legkorábbi napraforgó hibrid a TBMT-ellenálló piacon. Korai virágzása és tenyészideje miatt, nagy biztonsággal deszikkálás nélkül betakarítható! Termése – korai éréscsoportja ellenére is – átlag feletti. Alacsony növénymagassága miatt könnyen betakarítható. Magas olajtartalma – akár 2-3% az átlag felett – magasabb jövedelmet tud biztosítani a termelőknek.

DT3402TT (középérésű - TBMT (Express) toleráns - linolsavas)

A DT3402TT az igazi termés bomba. Ezzel a hibriddel meg lehet célozni akár az 5t/ha feletti termést is. Alkalmazkodóképessége és a betegségekkel szembeni ellenállóképessége kiemelkedő.

MAS 910.OL (középérésű – hagyományos gyomirtású - magasolajsavas)

A MAS 910.OL magasolajsavas napraforgónk lenyűgözte a nemesítőket az Európa-szerte nyújtott kimagasló teljesítményével.  Alkalmazkodó képessége révén bármilyen adottságú területből kihozza a legmagasabb termést, minden termőterületre ajánljuk. Az összes főbb betegséggel szembeni kimagasló ellenálló képessége miatt tagja a „HelioSmart csoportnak”, melybe csak a legellenállóbb fajták kerülnek be.

(x)

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!