MENÜ

Címke: állatok

Szakfolyóirat > 2012/04 > Pr sertés állatok fitobiotikum

A sertésdizentéria megelõzésének új lehetõségei fitobiotikum kombinációval

A sertésdizentéria világszerte, így Európában is, a gyakran elõforduló betegségek közé tartozik. Eltekintve az SPF (specifikus kórokozóktól mentes) sertésektõl, a betegség az állo-mányok mintegy 1/3-ában klinikailag is jelen van, az állományok egy további jelentõs része pedig tünetmentesen fertõzött. A közvetlen veszteségek és a gyógykezelés magas költségei miatt a betegség gazdasági szempontból a legjelentõsebbek közé tartozik Európában és a világ többi nagyobb sertéstenyésztõ országában is.  

Szakfolyóirat > 2012/02 > Állategészségügy sertés telep sertéstelep

Általános és napi menedzsment a sertéstelepeken

A sertéstelepek egy részén a megfelelõ, az apró részletekre is kiterjedõ telepi higiénia kérdésköre valahogyan mindig a „mostohagyerek” kategóriába tartozott. Talán az új (és a felújításra került) gazdaságokban foglalkoznak alaposabban és körültekintõbben a témával. Sok esetben a telep infrastrukturális adottságai nehezítik meg a higiéniai szint jelentõs mértékû javítását, máskor viszont csupán a megfelelõ „hozzáállás” hiányzik. Természetesen az adott farm gazdasági helyzete és a tevékenység jövedelmezõsége is jelentõs szerepet játszik a gazdálkodásban. Megkérdõjelezhetetlen tény viszont, hogy a korrekt, a telep adottságaihoz igazított prevenciós higiéniai program jelentõs megtakarítást eredményez. A cikkünk tárgyát adó, „Sertéstartás” címû higiéniai kézikönyv hasznos segítség lehet a napi sertéstelepi munkavégzés során, így elsõként a kiadvány menedzsmenttel foglalkozó fejezeteibõl adunk egy kis ízelítõt.  

Szakfolyóirat > 2011/06 > Szántóföld Tej Hús Trágyázás

A baktériumtrágyázás, mint az egészséges élelmiszer elõállításának része Mezõfalván

Talajaink termõképességét nagymértékben meghatározza a talaj biológiai aktivitása. A talajban élõ mikroorganizmusok élettevékenységük révén hozzájárulnak a talaj kémiai, biológiai és fizikai tulajdonságainak alakításához, így optimális feltételeket teremtve a termesztett növények számára.  

Szakfolyóirat > 2011/03 > Állategészségügy Ivóvíz telep állatok

Tapasztalatok a GBP (Jó Higiéniai Gyakorlat) felmérõ kérdéssor alapján

A GBP program célja, hogy megfelelõ gyakorlati tapasztalaton alapuló, jól és hatékonyan mûködtethetõ higiéniai gyakorlat megvalósítását tegye lehetõvé a mindennapi telepi rutin során. Cikkünkben szeretnénk az olvasó elé tárni a telepeken tett látogatások alapján összegyûjtött tapasztalatokat. Természetesen a jól mûködõ elemeket most nem taglaljuk, megpróbáljuk inkább csokorba gyûjteni a fõbb problémákat, melyek mindenképpen megoldásért kiáltanak.  

Szakfolyóirat > 2009/04 > Állategészségügy szarvasmarha állatok láb

Szarvasmarhák lábvégmegbetegedései, a védekezés lehetõségei a lábvégfürdetés III. rész

A lábvégmegbetegedések oktanát vizsgálva fertõzõ és nem fertõzõ eredetû tényezõket kell megkülönböztetni, és védekezni ellenük. A megbetegedések jelentkezése mellett nagy fontosságú a helyesen kivitelezett évi kétszeri csülökkörmözési munka. Az Agro Napló korábbi számaiban megbeszélésre került a körmözési munka jelentõsége. Rámutattam a gyakorlati munkavégzés során elõforduló problémákra, a fertõzõ eredetû megbetegedések megtárgyalása után azok megelõzõ lábvég-fürdetési lehetõségeit tekintsük át.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Állattenyésztés állatok áram kábítás

Emlõs állatok elektromos kábítása

A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló, a 26/2002 (IV. 13.) FVM rendelet szerint módosított, 9/1999 (I. 27.) FVM rendelet megjelenése óta, számos vágóhídon gondot okoz, hogy az elektromos kábítást hogyan, milyen paraméterek mellett végezzék, ugyanis a rendelet csupán a következõ kitételeket teszi.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Állategészségügy állatok toxoplazmózis háziállat

A háziállatok és az ember toxoplasmosisa

A toxoplazmózis világszerte elterjedt parazitás betegség. Kórokozóját, a Toxoplasma gondii nevû egysejtût (Protozoa) elõször 1908-ban patkányban írták le, és 1969-70-ben bizonyították be, hogy végleges gazdája a macska. Juhok, kecskék és sertések között vetéléssel és elhullással járó megbetegedést okozhat. A toxoplasmák elõfordulását eddig több mint 300 emlõs- és 60 madárfajban állapították meg.

Szakfolyóirat > 2001/7 > Állategészségügy Hús állatok BSE

Amit a BSE-rõl tudni kell

A BSE, (szarvasmarhák szivacsos agyvelõgyulladása) a központi idegrendszer zavaraival járó, gyógyíthatatlan betegség. A BSE-t okozó kóros prionok az idegsejtekben található normál prionok genetikai mutációjával keletkeznek. A prionok a vírusoknál egyszerûbb, DNS-t nem tartalmazó, csak fehérjébõl álló részecskék. A betegség során az agyvelõ állománya szivacsszerûvé válik, mert az idegsejtek egy része elhal. A prionok a fertõtlenítõszereknek ellenállnak, elpusztításukhoz 133 oC hõmérséklet szükséges. A BSE-n kívül számos prion-betegség ismeretes, pl. a juhok súrlókórja, az ember Creutzfeldt-Jakob kórjának régi (CJD) és új (vCJD) variánsa.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Állattenyésztés sertés istálló állatok

A sertéstartás állatvédelmi szempontjai

A gazdasági haszonállatok védelmét, a tartási és ellátási feltételek meglétét minden állat és állomány esetére ki kell terjesztenünk. A nagy egyedszámú állományok esetén ennek kiemelt jelentõsége van. Az Állatvédelmi Törvény mellékleteként az állattartás általános elvei mellett kidolgozásra kerültek a sertések tartásának minimális kívánalmai és az ezeket tartalmazó irányelvek. A mi hatályos jogszabályunk, a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai (32/1999. (III. 31.) FVM rendelet) nagyrészt azonosak az Európai Unió irányelveivel.