MENÜ

Ezt kell tudni hullámtérben gazdálkodóknak

2019.01.23.

A nagyvízi mederkezelési terv elkészítésének módszertani megalapozása az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata. A nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentációt a szabályozni kívánt vízfolyás kezelését végző vízügyi igazgatóság készíti vagy készítteti el, amely során be kell szerezni többek közt a területileg illetékes agrárkamarai szervezet véleményét.

 

A nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításának megvalósítására, a művelési ág megváltoztatására vonatkozó hozzájárulás megadása előtt a folyószakasz mederkezelőjének vizsgálnia kell a kérelemben foglaltaknak az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását. A nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításához, a művelési ág megváltoztatásához a mederkezelő nem járulhat hozzá, ha az árvíz és jég levonulását akadályozza vagy kedvezőtlenül befolyásolja.

A levezető sávok a nagyvízi meder azon részei, amelyek az árvíz és a jég elvezetésében részt vesznek:

  • elsődleges levezető sáv: a nagyvízi meder azon része, ahol az árvízi vízhozamok és a jég a legkedvezőbb áramlási viszonyok mellett vonulnak le;
  • másodlagos levezető sáv: jelentősen részt vesz az árvizek levezetésében;
  • átmeneti levezető sáv: az árvizek által időszakosan elöntött területrész.

A nagyvízi meder természeti területként kezelendő olyan módon, hogy az árvíz és a jég levezetésének elsődlegessége biztosított legyen, különös tekintettel arra, hogy:

  • az elsődleges levezető sávban a termőföld művelése és hasznosítása a nagyvízi mederkezelési tervek szerinti egyedi előírások alapján történhet;
  • a másodlagos levezető sávban gyep- és legelőgazdálkodás folytatható, valamint a hasznosítás szántó, vízoldali védősávot kísérő hullámtörő védelmi erdő, ligeterdő, gyér és alacsony növényzet, lehetőleg legeltetett, kiritkított erdő műveléssel engedélyezhető;
  • az átmeneti levezető sávban a lefolyási akadályozás minimalizálásával, az aljnövényzet rendszeres eltávolításával erdő telepíthető;
  • a másodlagos levezető sávban és az átmeneti levezető sávban erdőgazdálkodási tevékenység keretében – ideértve a természetvédelmi rendeltetésű erdőben folytatott erdőgazdálkodást is – az erdőtelepítés, erdőfelújítás során az árvíz lefolyási irányának megfelelő, tág hálózatú faállományt kell létesíteni, valamint az erdőt úgy kell létesíteni és fenntartani, hogy a lombosodás és az aljnövényzet az árvíz levezetését ne akadályozza.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Vonatkozó jogszabályok: a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.