2024. július 20. szombat Illés

A szaktanácsadó válaszol Februárban

Agro Napló
Van-e jelenleg lehetőség az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés helyett a haszonbérleti ajánlatokat földkifüggesztésre használni?

Nem. Az új földtörvény kiegészítő rendelkezéseit tartalmazó törvény új állapota szerint (2013. év végi módosítás) a haszonbérleti ajánlatokat csak 2013. december 31-ig lehetett földkifüggesztésre használni, 2014. január 1-jétől már magát a szerződést kell kifüggesztetni haszonbérlet esetében.

Ha az eddigi haszonbérbeadó elhalálozott, úgy az örökösök kérhetik a földbérlet felbontását?

Ez esetben az örökösök nem mondhatják fel a szerződést, az továbbra is köti őket.

Csak, ha más módon – nem öröklés útján – következne be tulajdonosváltás a bérlettel érintett földön (pl. adásvétel), akkor mondhatná fel az új tulajdonos a szerződést, bizonyos feltételek mellett.

Az új földtörvény is tartalmazza a haszonbér-fizetési kedvezményt természeti csapás esetén?

Igen. Az új földtörvény kiegészítő törvénye szerint a haszonbérlőt arra az évre, amelyben mezőgazdasági káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt legalább 30%-os mértékű hozamérték-csökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megállapító szerv igazolja, legfeljebb a hozamérték-csökkenéssel arányos haszonbér-mérséklés illeti meg arra a földre vonatkozóan, amelyen a hozamérték-csökkenés bekövetkezett.

A haszonbérlő a haszonbér-fizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a hozamérték-csökkenéssel érintett földre vonatkozóan kiállított hatósági bizonyítvány kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbeadóval.

Mekkora összegű a mezőgazdasági termelők ún. „de minimis” támogatási kerete?

A hároméves időszakra egy és ugyanazon mezőgazdasági vállalkozásnak nyújtható „de minimis” (csekély összegű) támogatás maximális összege 15 000 euró.

Az elmúlt 3 évben kapott „de minimis” típusú támogatások összegét kell venni, mely nem lehet több ennél a mértéknél. A támogatási keretet 2013 decemberében növelte duplájára az unió, mely előtte csak 7500 euró volt.

Tehát, ha a termelő egy „de minimis” típusúnak minősített támogatást szeretne igényelni, úgy legfeljebb csak annyi összeget fizethetnek ki számára (amennyiben jogosult), amennyi az elmúlt 3 évben számára megítélt egyéb „de minimis” támogatások egyesített összegének és a 15 000 eurós 3 éves keretnek a különbözete.

Pl.: ha az elmúlt 3 évben 6000 eurónyi „de minimis” típusú támogatást már kapott a gazdálkodó, akkor egy újabb „de minimis” támogatás igénylése esetén legfeljebb 9000 eurót kaphat, még akkor is, ha a jogcím keretében egyébként magasabb összeget is igényelhetne.

A 3 évnél régebbi „de minimis” támogatások törlődnek a keret szempontjából, az összegük újból rendelkezésre áll a termelő részére.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy új típusú, összevont marhalevelet vezetett be. Meddig lehet állatokat exportálni a korábban kiadott útlevelekkel?

A NÉBIH közleménye szerint 2014. január 5-től a jelenleg hatályban lévő 1926–1927 Belföldi Marhalevél – Igazolólapot és a 1928 Szarvasmarha Útlevelet felváltja egy új „Marhalevél”, amely a Magyarországon regisztrált (importált) szarvasmarhák mozgását, tartóváltását kíséri nyomon.

A még forgalomban lévő 1926–1927 Belföldi Marhalevelekkel és Igazolólapokkal továbbra is lehet jelenteni állatmozgásokat és kikerüléseket.

A korábban kiadott útlevelekkel 2014. június 30. napjáig lehet állatokat exportálni.

Melyek a vetőmag-előállítók vetésterveire vonatkozó kifüggesztési határidők?

2013 decemberében módosult a növényfajták állami elismerését, valamint a szaporítóanyagok előállítását és forgalomba hozatalát szabályozó törvény.

Eszerint a vetőmag-előállítónak – az érintett földterületrészek területének pontos meghatározásával együtt – a helyi önkormányzat hirdetőtábláján, az illetékes kormányhivatalban, illetve a járási hivatalban közzé kell tennie a vetéstervét:

  • tavaszi vetésű növények esetében január 15-ig,
  • őszi káposztarepce esetében július 1-jéig,
  • egyéb őszi vetésű növények esetében augusztus 1-jéig.

A védőtávolságba eső földhasználónak az egyeztetés iránti igényét a közzétételt követően 30 napon belül kell bejelentenie a vetőmag-előállító részére, ha a meghirdetett vetésterv a saját vetéstervét kedvezőtlenül befolyásolja és számára jelentős eredményveszteséget okoz.

A tavaly év végi állattartás gépei pályázat nyertesei mikortól kezdhetik meg a gépek beszerzését?

A vonatkozó jogszabály eltérően rendelkezik a mobil és a beépített gépek, technológiai berendezések tekintetében. Ennek értelmében:

  • mobil gépek vásárlása esetén a beszerzés a támogatás feltételeiről szóló rendelet hatályba lépésének időpontjától, azaz 2013. december 13-tól a kérelmező saját felelősségére megkezdhető;
  • ha az ügyfél a támogatási kérelmében építési tételekre is igényelt támogatást, úgy abban az esetben az építési tevékenység a támogatási kérelem befogadását követően kezdhető meg, de minden esetben csak az MVH helyszíni szemléje után.

Meddig tart a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási program támogatási időszaka?

A támogatási időszak eredetileg 2013. december 31-én véget ért volna, de a támogatást szabályozó rendelet módosításával a minisztérium ezt 2014. december 31. napjáig meghosszabbította.

A jogcím feltételei nem változtak, így a programban részt vevők (újként csatlakozni már nem lehet) az előző évekhez hasonló módon részesülhetnek a támogatásból a 2014. évre vonatkozóan is.       


Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a szaktanacsadas@euroeco.hu e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!  érjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!  z EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?