MENÜ

Címke: Termelő

Szakfolyóirat > 2015/02 > Gazdaság Termelő ágazat Franciaország

Európai országok 
mezőgazdasága- Franciaország

Franciaország mezőgazdasága 
és a francia gazdálkodók Franciaország mezőgazdasága nem csak az Európai Unióban, de világviszonylatban is vezető pozíciót foglal el, ami nem csak a termelésre, de az élelmiszergazdaság exportteljesítményére is igaz. Az Európai Unióban 2013-ban (is) Franciaország volt a legnagyobb termelő a maga 75 milliárd eurós termelési értékével, a második Németország 53 milliárd euróval, majd Olaszország (50 milliárd), Spanyolország (44 milliárd) és az Egyesült Királyság (29 milliárd) következett. 

Szakfolyóirat > 2014/06 > Aktuális Támogatás Föld Termelő

A szaktanácsadó válaszol Júniusban

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Szakfolyóirat > 2014/02 > Pr Termelő növény Timac Agro

Legyen nagyobb hatással terméseredményeire!

Miért? A természet hatásai egyre nagyobb kockázatot jelentenek a növénytermesztés eredményére. Ezt láthattuk az elmúlt 10 évben, és láthatjuk az idei szokatlan téli időjáráson is. A költségminimalizáló, extenzív termesztést folytató gazdák a mellékelt diagram adatai szerint 65%-ban kitettek a talaj és az évjárat, azaz a környezet hatásainak és csak 25%-ban tudják befolyásolni terméseredményüket. Az ábrán további 10%-ot foglal el az öntözési tényező. Ezzel a lehetőséggel csak néhány gazda rendelkezik Magyarországon. Intenzív gazdálkodást folytatva sokkal nagyobb befolyásunk lehet a termésre, de még így is 25%-os a növénytermesztés kitettsége.

Szakfolyóirat > 2013/11 > Tudósítás Fertília Termelő Kártya

A szolgáltatói feladatkört ellátó 
NAK partnere lett a Fertilia Kft.

A  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elsődleges célja a kamarai tagok versenyképességének hatékony támogatása, valamint gyakorlatorientált tagi szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatások között szerepel a kamarai tagok részére kibocsátásra szánt Kamarai Kártya, melynek segítségével egyes szolgáltatások igénybevételekor meghatározott kedvezményekre jogosultak a kártyabirtokosok.

Szakfolyóirat > 2011/10-11 > Tudósítás Gabonapiac gabona Sumi Agro

KALÁSZOSGABONA FÓRUM VISEGRÁDON

Idén immáron 13. alkalommal rendezte meg a SUMI AGRO HUNGARY Kft. hagyományos gabonafórumát szeptember elején. A rendezvényre a közremûködõ intézmények és elõadók segítségével minden esztendõben olyan tematikát dolgoznak ki, amely az adott évben az agráriumot érdeklõ kérdések témakörét öleli fel. Ez alkalommal az eredményesebb gazdálkodás lehetõségeit tárgyalták a szakmai elõadások.

Szakfolyóirat > 2011/05 > Aktuális Támogatás Termelő kérelem

Aktuális támogatások

A mezõgazdasági termelõknek a 25/2011. (IV. 7.) VM rendelete alapján a 2011. évi egységes kérelem benyújtási határideje 2011. május 15. Mivel 2011-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért szankció nélkül még 2011. május 16-án is benyújtható a kérelem. Az egységes kérelem az említett határidõt követõen 2011. június 9-ig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.  

Szakfolyóirat > 2011/03 > Szántóföld műtrágya gyomirtás Termelő

Termelõi tapasztalatok a levéltrágyázásról

A növények gyökerük mellett levélfelületükön keresztül is képesek a tápelemfelvételre, a levélen a kijuttatott tápanyagok belépése a kutikulán, ill. a sztómán keresztül lehetséges. Bár a levélen keresztüli tápelemfelvétel mennyiségileg csak egy kis részét teszi ki teljes tápelemszükségletüknek, nem helyettesítheti tehát a talajból felvett tápelemeket, bizonyos esetekben kulcsfontosságú szerep juthat neki. Így ha valamilyen gátló tényezõ (pl. kémhatás), vagy stresszhatás (pl. szárazság) miatt a talajban bár jelenlévõ tápelemek nem, vagy csak kis részben felvehetõek a növény számára, a hiányzó tápelemmennyiség levéltrágyázás útján pótolható.  

Szakfolyóirat > 2011/01 > Tudósítás hibrid Dekalb Termelő

Valóban lépéselõnyben a DEKALB hibridek?

A Monsanto hagyományos, év végi disztribútor találkozóján tette fel ezt a kérdést a meghívottaknak Csengõdi Péter, a cég kelet-európai fejlesztési vezetõje. Csend lett a teremben. Többen, csak a bajuszuk alatt motyogva válaszoltak a kérdésre, úgy, hogy a mellettük ülõ se hallja meg. Szkeptikus hangulat uralkodott, kattogtak az agykerekek: Vajon ez a kérdésfeltevés is az eladási stratégia része?  

Szakfolyóirat > 2010/10 > Tudósítás vetőmag Időjárás Euralis

Csak hozzáadott értékkel lehet biztos lábakon állni

A Szent István Egyetem Növénytermesztési Tanintézete és a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 13. alkalommal szervezte meg a „Gödöllõi õsz” rendezvényt, amelynek hagyományosan az Agro Napló a támogatója. A program széles palettán mutatta be a növényvédelem és a tápanyag-visszapótlás területét, illetve a talajmûvelési technológiák ismertetésével és a biológiai alapokra, a fajtákra helyezte a hangsúlyt.  

Szakfolyóirat > 2010/07 > Pr hibrid Dow AgroSciences Termelő

Beszéljenek a képek

Az ábrán is nyomon ­követhetõ hûvös és csapadékos idõjárás ellenére a Dow AgroSciences március végén, április elején vetett korai kukoricahibridjei június elsõ felében már virágoztak.A diagrammon is nyomon ­követhetõ hûvös és csapadékos idõjárás ellenére a Dow AgroSciences március végén, április elején vetett korai kukoricahibridjei június elsõ felében már virágoztak

Szakfolyóirat > 2010/04 > Pr Agrárium Termelő gépek

Az agráriumban is: flottakövetés = megtakarítás

Amíg a szállítmányozásban már régóta használnak GPS alapú – azaz mûholdas – flottakövetõ rendszereket, addig a mezõgazdaságban az elsõ felhasználók 4-5 éve jelentek meg. Ennek oka, hogy a korábbi rendszerek nem feleltek meg a mezõgazdaság támasztotta magas követelményeknek, többek között: rezgés-, ütés- és vízálló kivitel; másodperces felbontás a pontos mûvelési terület számításához; intelligens vezetõ és munkafolyamat azonosító perifériák; saját és vásárolt táblatérképek bevitele; erõ- és munkagép paraméterek, valamint munkafolyamatok kezelése; munkafolyamat alapú elszámolások; munkavégzés mennyiségére és minõségére vonatkozó összehasonlító elemzések.  

Szakfolyóirat > 2010/03 > Kertészet Gyümölcs Zöldség Termelő

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat tavalyi mérlege

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat teljesítményét a 2009-ben nemcsak az országosan jelentkezõ jégkár nehezítette, hanem az egész Európára jellemzõ alacsony felvásárlási árak is. A nehézségek miatt továbbra is ingadozott a magyar zöldség-gyümölcs ágazat teljesítménye, bár vesztesége – a jelentós mérték ellenére is - alacsonyabb volt a mezõgazdaság többi ágazatáéhoz viszonyítva.  

Szakfolyóirat > 2010/02 > Aktuális Őstermelő Bevallás Termelő

Fõállású õstermelõk 2010. évi társadalombiztosítási szabályai

A mezõgazdasági õstermelõ akkor biztosított, illetve akkor kötelezett járulékfizetésre, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévõ idõ és a már megszerzett szolgálati idõ együttesen legalább 20 év, kivéve: az õstermelõi tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen - ide nem értve a Tbj. 5. § (1) bekezdésének g) pontja és a (2) bekezdése szerinti - biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülõ személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.  

Szakfolyóirat > 2009/12 > Portré Gazdaság Termelő mezõgazdasági

Pásztohy András - töretlen pályaív

Mint mondta, az, hogy a mezõgazdaságot választotta élethivatásul, részben családi indíttatásból, részben pedig saját választásából fakadt. Anyai ágon ugyanis paraszt õsökkel rendelkezett, ezekbõl leginkább nagyanyja volt rá igen nagy hatással, aki a Polgárdi téesz egyik alapítója volt. Édesapja viszont tanárember, akitõl az értelmiségi pályára való indíttatást kapta.  

Szakfolyóirat > 2009/09 > Pr búza Termelő termőhely

Az átgondolt fajtaválasztás kifizetõdik

A 2009-es év áttekintése a kalászosok szempontjából nem egyszerû dolog. Pontos statisztikai adatok, kísérleti eredmények még nem állnak rendelkezésünkre, bár mint minden fajtatulajdonos - a napjainkban 85. születésnapját ünnepelõ – Gabonakutató Nonprofit Kft. is megkísérli, hogy értékelje, értelmezze az évet, s fajtáinak szereplését.  

Szakfolyóirat > 2009/07 > Szántóföld vetőmag fajta Termelő

Jelentõs változás a fajtaoltalmi jogok érvényesítésében (2009. évi XXVII. törvény)

A köztársasági elnök 2009. május 6-án aláírta az egyes iparjogi törvények módosításáról szóló törvénycsomagot. A módosítás rendezi a növényfajta-oltalomból eredõ díjigény kérdését saját vetõmag felhasználáskor, hiszen jogdíjfizetés ellenében lehetõvé teszi a gazdálkodók számára az utántermesztett vetõmag jogszerû felhasználását.

Szakfolyóirat > 2009/05 > Aktuális Támogatás Termelő benyújtás

Aktuális támogatások

Az egységes kérelem (területalapú támogatás) benyújtási határideje 2009. május 15. Az egységes kérelem 2009. május 15-ét követõen is, de legkésõbb 2009. június 9-ig még benyújtható (késedelmes munkanaponként 1%-os szankció alkalmazása mellett). A 2009. június 9-ét követõen benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Szankció nélkül módosítani lehet a kérelmeket 2009. május 31-ig (vasárnap, illetve a Pünkösd hétfõ miatt ez a határidõ 2009. június 2.). Szankcióval lehet módosítani a kérelmeket 2009. június 3–9-ig munkanaponként 1%-os csökkentéssel a módosított parcellára vonatkozóan. A 2009. június 9. után benyújtott módosításokat a támogatási összeg megállapítása és a kifizetés szempontjából nem lehet figyelembe venni.  

Szakfolyóirat > 2009/03 > Aktuális Támogatás Termelő

Költségvetési intézkedések

A globális pénzügyi válság miatt kialakult gazdasági válság hatásait itthon a mezõgazdaság sem kerülheti el. Ennek kézzelfogható jele, hogy a mezõgazdaság mûködési támogatása az idén 33 milliárd forinttal csökken – ezt Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jelentette be a kormánydöntést követõen sajtótájékoztatón. Az agrárminiszter mindehhez hozzátette még azt is, hogy az államigazgatási szervezetek, fõként a minisztériumokat érintõ költségvetési takarékosság miatt a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium idei költségvetésébõl további 4 milliárd forintot zároltak.  

Szakfolyóirat > 2008/06 > Aktuális Támogatás Termelő rendelet

Aktuális támogatások

Június hónap a gazdák életében az aratásra való felkészülés, a betakarítás megkezdésének jegyében történik, de e fontos esemény mellett is nagyon fontos az aktuális támogatások, pályázatok, rendeletek figyelése, e cikk keretében segítséget nyújtok ehhez:

Szakfolyóirat > 2007/01 > Pr Gép Omikron Termelő

2007-ben még nagyobb választékkal a termelõi igények kielégítésére

Az OMIKRON termékei melyek az elmúlt 15 év során bizonyították létjogosultságukat a talajmûvelõ gépek sorában megbízhatóságuk, hírnevük révén ma már a gazdaság meghatározó szereplõjévé váltak. A széles választékkal egy-egy beruházás esetén legyen az magágykészítõ kombinátor, sorközmûvelõ kultivátor, tárcsa, lazító, henger, ásóborona számíthat az OMIKRON termékeire.

Szakfolyóirat > 2004/3 > Pr Gyümölcs EU Termelő

Gondolatok a bogyósok értékesítésérõl

Az élelmiszerek speciális, fokozottan érzékeny csoportja a friss fogyasztásra termelt bogyós gyümölcsök. E mezõgazdasági termékek többsége újdonságként, korán jelenik meg az üzletekben. Tudjuk, hogy e gyümölcsök víztartalma magas, állagukat még nagyon jó termelési, felvásárlási, szállítási, eladótéri kezelési feltételek mellett is gyorsan elveszítik, könnyen romlanak, értéktelenné válnak. (Tönkremenésük esetén a kár kényszerhasznosítással sem csökkenthetõ.) Termelésük nehezen gépesíthetõ, nagy a kézi munkaerõ-igényük. Kezelésük igényessége, jó exportálhatósága különleges elbírálást biztosított régen is e növényeknek. (Gondoljunk a 70-es, 80-as évek málna, szamócatermesztésére.) Így alakultak ki egy-egy területen épített hûtõház körül a nagyüzemi jellegû termesztési körzetek. Ezek a hûtõházak a múltban elsõsorban a gyors feldolgozást biztosítva gyorsfagyasztott, alig feldolgozott árut állítottak elõ.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Állattenyésztés Nyúl Termelő tenyésztés

Szaporítási ritmus a nyúltenyésztésben

A házinyúl közismerten szapora állatfaj. Ezt részben a világra hozott népes alomnak, részben a gyakori fialásnak köszönheti. A nyúltenyésztõk évszázadokig „megfeledkeztek” a nyulak híres szaporodó képességérõl és az ún. sporttenyésztésnek köszönhetõen évente csak 3-4 alkalommal fialtatták az anyákat. A nagy nyúltelepeken a gazdaságosság lett az egyik kulcsszó. ehhez pedig minél jobban ki kellett használni az állományok képességét. „Felfedezték”, hogy az üregi anyanyulak a reprodukciós idõszakban, kora tavasztól õszig, közvetlen fialás után párzanak és jó táplálóanyag ellátottság esetén vemhesülnek is.

Szakfolyóirat > 2003/4 > Pr sertés Takarmány Termelő

Tisztelt Partnerünk!

A korábbi években Milky malactáp-sorunkkal jelentős előrelépést biztosítottunk vásárlóinknak a malacnevelés területén. A sor népszerűsége, a telepeken realizált eredmények bizonyították szakmai elképzeléseink helyességét. A piaci helyzet változásait figyelembe véve, a Provimi kutatási eredményeire és tapasztalataira alapozva most újabb lépésre szántuk el magunkat.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Pr szőlő bor Termelő

Páratlan éghajlat – évezredes borkultúra

Az ország elsõ borút egyesülete 1994-ben alakult. Magyarországon, ha borról esik szó, általában az elsõk között említik a villányi borvidéket. A táj római és gazdag középkori múltat mondhat magáénak. Villány környékén elsõsorban a vörös-, Siklós lankáin pedig többnyire a fehérbor híres, melyek egyaránt elkápráztatják mind a hazai, mind a külföldi turistákat. Távolról lankás hegyvidék nem különb, mint a többi, száz, ezer kilométernyire innen. Könyvbõl vagy képekrõl nehéz elképzelni, hogy itt, a máriagyûdi zarándokhelytõl a palkonyai pincesorig, Harkányon, Siklóson, Nagyharsányon, Villányon keresztül mit rejt a táj. Napsütés, hófehér présházak, finom ételek, vidám, barátságos emberek, történelmi emlékek sora, és a csoda: a Villányi borvidék tüzes nedûi fogadják az ide látogatót.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Pr Termelő gazdák Olivia

A lajosmizsei Olivia KFT

Közvágóhidakról, speciális sertés vagy marhavágóhídról már hallottunk, de kevesen tudják, hogy Lajosmizsén van egy nyúlvágóhíd is. Hetente akár ötvenezer nyulat is fel tudnánk dolgozni, de a jelenlegi hazai termelõi kedv és az ebbõl eredõ felvásárlás nem teszi lehetõvé, hogy teljes kihasználtsággal mûködjön a lajosmizsei üzem. Ráadásul a nyári illetve téli idõszakban felvásárolható mennyiségekben nagy az eltérés, így a keresleti piac elég nehézkesen kielégíthetõ.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés búza Takarmány Termelő

Közraktárba letett búza támogatása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 46/2001. (VI.25.) FVM rendelete szabályozza a közraktárba letett 2001. évi termelésû búza támogatását. A közraktárba letett 2001. évi termésû búzára, közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytõl, illetve közraktártól felvett legfeljebb egy éves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás, valamint a legfeljebb 12 hónapos közraktári tárolás idejének figyelembevételével tárolási támogatás igényelhetõ. A kamattámogatás és a tárolási támogatás csak együttesen vehetõ igénybe.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés Termelő vöröshagyma tavaszi

Tavaszi vetésû; vöröshagyma-termesztés fajtaválasztéka

A vöröshagyma legfontosabb zöldségnövényeink egyike, melyet a nyerspiac folyamatosan igényel, emellett a szárító-, konzerv- és hûtõipar is jelentõs mennyiséget dolgoz fel. A termesztésének egyik legfontosabb tényezõje a fajta. A fajta megválasztásához tudni kell azt, hogy a megtermelt árut hol és kinek (nyers piac, konzervipar, szárító ipar. hûtõipar) kívánjuk értékesíteni, ismerni kell a vevõ minõségi igényeit, kell-e tárolni, illetve milvenek a termesztési feltételeink.

Oldalak: 1 / 2
1 2