MENÜ

Címke: cégautó

Szakfolyóirat > 2012/11 > Aktuális Adó Adóügy cégautó

Adóügy: A cégautóadóról - 2.

A kiküldetési rendelvényt a kifizetőnek két példányban kell kiállítania: az eredeti példányt a kifizetőnek, a másolatát a magánszemélynek kell az adó megállapításához való jog elévülésé­ig megőriznie. A bizonylaton fel kell tüntetni a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányát, típusát, forgalmi rendszá­mát, a hivatali, üzleti utazás célját, időtartamát, útvonalát, futásteljesítményét, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést. A költségtérítések kiszámításához szükséges adato­kat (az üzemanyag-fogyasztási normát, az üzemanyagárat stb.) is rögzíteni kell.  

Szakfolyóirat > 2012/10 > Aktuális Adó cégautó gépjármű

Adóügy: A cégautóadóról - 1.

A cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, továbbá az olyan, akár magánszemély tulajdonában álló magyar rendszámú, akár külföldön üzembe helyezett személygépkocsi után kell megfizetni, amely után a számviteli törvény szerint költséget, ráfordítást, il­letve a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget, értékcsökkenési le­írást (a továbbiakban együtt: költséget) számoltak el. A személygépkocsi utáni költségnek, rá­fordításnak a személygépkocsi üzemeltetésével közvetlenül összefüggõ, kizárólag a személy­gépkocsi tulajdonlása, használata esetén felmerülõ költségek minõsülnek. Különösen idetar­tozik a személygépkocsi üzemanyag-, kenõanyag költsége, az adóéven belül elhasználódó tar­talék alkatrészek költsége, a javítás, a karbantartás díja, a személygépkocsi bérleti-, illetve lí­zingdíja, az értékcsökkenési leírás, a kötelezõ felelõsségbiztosítás, baleseti adó és a casco díja, a gépjármûadó.  

Szakfolyóirat > 2009/06 > Aktuális Adó cégautó személygépkocsi

Az új cégautó adó törvény

A 2009. február 1-tõl hatályos törvény szerint személygépkocsi: az a 4, ill. 3 gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármû, amely a vezetõvel együtt legfeljebb nyolc felnõtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemû, a dízelüzemû, az elektromos üzemû, a gázüzemû személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó.