MENÜ

Vis maiornak számít-e a heves esőzés, az árvíz?

Agro Napló 2020.10.21.

A támogatásokhoz kapcsolódóan a gazdálkodónak lehetősége van vis maior bejelentésére, ha a 94/2015. (XII. 23) Korm. rendelet alapján a támogatások feltételeinek teljesítése akadályba ütközik az elismert vis maior-esemény miatt – közölte lapunkkal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a feltett kérdésre válaszolva.

 

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy érdemes mérlegelni: valóban nem lehet-e az esemény miatt a támogatási feltételeket teljesíteni.

A vis maior-eseményt a kár észlelésétől számított 21 napon belül, de legfeljebb 6 hónapon belül lehet bejelenteni elektronikus úton a Magyar Államkincstár online felületén. Ügyelni kell azonban arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint a bejelentés napja egyben a vis maior-esemény lezárásának napját is jelenti, ami elgondolkodtató. Ezért megfontolásra érdemes, hogy árvíz, belvíz bekövetkezésekor azonnal kell-e jelenteni vis maiort a minimumkövetelmények (gyomosodás, cserjésedés, veszélyes gyomnövények jelenléte) nem teljesítése miatt? – inti óvatosságra a köztestület az érintetteket.

Fontos az is – mutat rá a NAK -, hogy az árvízzel, fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint vízjárta területeken, illetve a nagyvízi mederben az árvizet vis maiornak nem lehet elismerni, mert az adott egységen ez nem számít rendkívüli eseménynek. (Nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki; 1995. évi LVII. törvény.)

Figyelni kell arra – olvasható az ismertetésben -, hogy e területeken nem kell jelenteni vis maiort, főleg ne a minimumkövetelmények nem teljesülése miatt, mert akár el is veszthetőek az adott nagyvízi mederben lévő terület támogatása. Kiváltó ok hiányában, az előzőekben leírtak szerint, a táblára adható támogatás adott évben lenullázódik, s még a túligénylés szankcióját is magával hozhatja – tartalmazza a tájékoztatás.