MENÜ

Kedvezően módosult a mezőgazdasági vízgazdálkodási pályázati felhívás

Agro Napló 2022.03.17.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című pályázati felhívása több ponton módosult, melyről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) részletesen beszámolt.

 

Elszámolható költségek közel 30%-os megemelése:

Módosult a felhívás 2. számú melléklete, azaz a támogatható tevékenységek és azok maximális elszámolható kiadásai. A piaci áraknak való megfelelés érdekében megemelésre kerültek elszámolható kiadási összegek – értesült a NAK közleményéből az Agro Napló.

Támogatási összeg emelkedése:

A felhívás keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd forintra emelkedett.

Önerő rendelkezésre állásának későbbi igazolásának lehetősége:

Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, akkor az önerő rendelkezésre állásáról a támogatási kérelem benyújtásakor elég egy nyilatkozat arról, hogy vállalja a projekt megvalósítása során az önerő rendelkezésre állását.

Támogatást igénylők köre:

Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

„Ugyanakkor felhívjuk azon pályázók figyelmét, akik korábban ŐCSG nevében nyújtottak be támogatási kérelmet, hogy ŐCSG esetében további kötelezettség, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem – vagy előleg igénylése esetén az arra vonatkozó kérelem – benyújtásakor mellékelni kell a projekt megvalósítására vonatkozó ŐCSG tagjainak együttműködési megállapodását.

„Megállapodás hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt – Felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő – egyszemélyes Kedvezményezettje”

További pontos információk ide kattintva érhetőek el.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából
 3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
 4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 30. napjáig van lehetőség, az alábbi értékelési határnapokkal:

 • április 4.
 • június 3.
 • augusztus 4.
 • október 4.
 • december 30

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • maximum 3 milliárd Ft
 • egyéni és kollektív projekt esetén is

A támogatás maximális mértéke (közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén)

 • 40%
 • + 10% pont intenzitás jár, ha nem közép-magyarországi régióban valósul meg
 • + 10% pont intenzitás jár a fiatal mezőgazdasági termelő számára
 • + 20% pont jár a kollektív módon vagy öntözési közösségként végrehajtott projektek esetén.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár elektronikus felületén.

A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.

 

(Forrás: NAK)