Közeleg az anyajuh-támogatási kérelem benyújtási határideje

Agro Napló
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közleménye szerint az „Anyajuhtartás támogatáshoz” kapcsolódó 2022 évi kérelmek szankciómentes benyújtására 2022. március 21-ig van lehetőség.

A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is mind nemzeti, mind pedig EU-s forrásból támogatást fizethetnek ki a juhtenyésztők és juhtartók számára. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján állategyedenként, termeléshez kötötten anyajuhtartás támogatásként (ÁNT), valamint termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatásként. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján pedig termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásként – értesült az Agro Napló.

A 2022 évi kérelmek szankciómentes benyújtásának időszaka 2022. március 20-ig tart, tekintettel azonban arra, hogy 2022. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelmek legkésőbb a következő munkanapig, azaz 2022. március 21-ig nyújthatók be!

Támogatási kérelem a szankciómentes benyújtásra rendelkezésre álló határidőt, azaz 2022. március 21-ét követően további 25 naptári napig még lehet pályázni. Tekintettel arra, hogy a 25. nap, azaz 2022. április 15-e szintén munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmek legkésőbb a következő munkanapig, vagyis 2022. április 19-ig nyújthatók be, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken. A 25 naptári napon túli ─ azaz a 2022. április 19-e utáni ─ késedelmes benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül!

Az ügyfelek a támogatási kérelmüket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően az elektronikus kérelemkitöltő felületen saját nevükben, illetőleg képviselő útján, meghatalmazással egyaránt benyújthatják az Elektronikus kérelemkezelés/Egységes Kérelem/Anyajuhtartás támogatásával összefüggő kérelmek/Anyajuhtartás támogatási kérelem 2022 menüpont alatt.

Hangsúlyozandó, hogy a kérelmezett állatlétszám nem lehet több, mint a K1350 instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet!

További fontos információ, hogy a kérelem első megnyitásakor az adott ügyfélhez tartozó tenyészetkód és a hozzá tartozó tartási hely információk a Nébih által vezetett Tenyészet Információs Rendszer (TIR) a 2022. január 24. napján érvényes adatbázisából automatikusan megszemélyesítésre kerülnek.

Amennyiben ezen adatok időközben változtak vagy változni fognak (pl. új tenyészetkód kerül bejelentésre a Nébih felé), és a birtokon tartási idő alatt a kérelemben bejelentett egyedek átkerülnek az új tenyészetkódra (nyilvántartás szerint és/vagy fizikailag is), abban az esetben azt a MÁK felé is szükséges bejelenteni 15 napon belül!

A NAK tájékoztatja a pályázókat arról is, hogy a már benyújtott kérelem nem módosítható, amennyiben a beadás után mégis úgy gondolja, hogy nem azzal az adattartalommal adta be kérelmét, amivel szerette volna, ebben az esetben új kérelmet kell benyújtania, melynek benyújtásra szintén 2022. március 21-ig van lehetőség.

A szankciómentes kérelembenyújtási időszakban a benyújtott kérelem törlése nem lehetséges. Amennyiben kérelmét részben vagy egészben vissza szeretné vonni, úgy azt az adatváltozás kérelem benyújtásával kezdeményezheti. Az erre rendszeresített felület a szankciómentes kérelembenyújtási időszakot követően, azaz 2022. március 22-től nyílik meg. Ettől a naptól lehetséges továbbá a felületen a már benyújtott kérelmekhez módosító kérelmet benyújtani, illetve új kérelem benyújtására is van lehetősége annak az ügyfélnek, aki ezt a 2022. február 1. és 2022. március 21. közötti időszakban még nem tette meg.

A NAK arra is felhívja a figyelmet, hogy a 2022. március 22. és 2022. április 19. közötti időszakban mind a módosítások, mind az új kérelmek esetében késedelmi szankciót alkalmaznak!

A 2022 évi vonatkozó elektronikus kérelmek benyújtását megelőzően fontos, hogy a MÁK honlapján elérhető, a 2022-es támogatási évi termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 5/2022. (I. 10.) számú MÁK közleményt , továbbá a kitöltési útmutatót tekintsék át, mely közlemény és útmutató részletes tájékoztatást ad a 2022. évi támogatások igénybevételének feltételeiről, segítséget nyújt a kérelembenyújtás és a kitöltés kérdéseiben.

A támogatási kérelem kapcsán további információ a MÁK honlapján a KÉRDÉS-VÁLASZ fül alatt vagy az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.

(Forrás: NAK)

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!