Itt a közlemény a tenyészkos és tenyészbak támogatásról!

Agro Napló
Megjelent a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági támogatásáról [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] szóló közlemény, melyet a Magyar Államkincstár adott ki.

A közlemény szerint a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében apaállatok esetén az állattartó a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására a 2022. április 1. és április 30. közötti időszakban kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatást vehet igénybe, az állattartó rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatás keretének összegéig. A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet ide kattintva érhető el.

Az elsődleges mezőgazdasági termelést végző vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 290.000 euró mértékű átmeneti támogatást jogosultak igénybe venni – értesült az Agro Napló.

Átmeneti támogatás iránti kérelmet csak azon állattartó nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként szerepel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.

Tekintettel arra, hogy a Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért fontos, hogy fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változásbejelentési kötelezettségeinek is.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés. Az adategyeztetés teljesítésének hiányában kérelembenyújtás nem lehetséges! Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél 2022. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét, vagy ha 2022. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet.

Támogatásra az az állattartó jogosult, aki megfelel a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint teljesíti a 6/B. § (3) bekezdésében meghatározottakat.

Az állattartó a tenyészetében lévő minden megkezdett ötven anyajuh egyedszám után egy tenyészkos, illetve minden megkezdett ötven anyakecske egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás!

A támogatás mértéke a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

 • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
 • az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint,
 • a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint.
 • A saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatás a fenti pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.

  Az átmeneti támogatás iránti kérelmet, valamint a támogatási kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan az elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

  Az átmeneti támogatás iránti kérelem az ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

 • április 1. 00:00:00 és 2022. április 30. 23:59:59 között, az Elektronikus kérelemkezelés/Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások/Válságkezelő Program – Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása menüponton keresztül nyújtható be.
 • Tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtásának végső időpontja, 2022. április 30-a munkaszüneti napra esik, így a kérelmeket ezen időpontot követő első munkanapig, azaz legkésőbb 2022. május 2-án 23:59:59-ig be lehet nyújtani!

  Egy állattartó kizárólag egy átmeneti támogatás iránti kérelmet nyújthat be!

  Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, a kérelem benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig, azaz 2022. május 2-án 23:59:59-ig van lehetőség! Módosítás esetén az utolsó benyújtott kérelem kerül elbírálásra!

  A hiánypótlást, a jogorvoslati kérelmet vagy egyéb dokumentumot ─ a felügyeleti eljárás kivételével ─ az elektronikus kérelemkitöltő felületen, a korábban már benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelemhez kapcsolódóan az Általános ügyintézés/Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani.

  A kérelmet természetes személy saját nevében, nem természetes személy elsődleges képviselője útján, továbbá mind a természetes személy, mind pedig a nem természetes személy státuszú ügyfél meghatalmazott/kamarai meghatalmazott útján egyaránt benyújthatja.

  A kamarai meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 12. §-ának a kamarai meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Továbbá a kamarai meghatalmazásra vonatkozóan az 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstári Közlemény IV. fejezetének rendelkezései az irányadóak.

  A Kincstár 28/2022. (III. 29.) számú közleménye itt érhető el. Az intézkedéssel kapcsolatos további információk pedig a Kincstár honlapján, a „Támogatások/Nemzeti támogatások/Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások/Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása” menüpont alatt érhető el, illetőleg az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.

  (Forrás: NAK)

  Címlapkép: Getty Images
  NEKED AJÁNLJUK
  Ne maradjon le a válságtámogatásról!

  Ne maradjon le a válságtámogatásról!

  Megjelent a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról és igénybevételéről szóló Kincstári Közlemén...

  CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
  KONFERENCIA
  AgroFuture 2024
  Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
  AgroFood 2024
  Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
  Vállalati Energiamenedzsment 2024
  Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
  Agrárium 2024
  Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
  EZT OLVASTAD MÁR?