MENÜ

Ezekre figyeljen, ha NATURA 2000 gyepterület-támogatást igényel!

Agro Napló 2022.04.28.

Zajlik az Egységes kérelem beadási időszaka, melyben több területalapon igényelhető támogatási, kifizetési igény is benyújtható. Ilyen a NATURA 2000 gyepterületek kompenzációs támogatása is.

 

Most van tehát lehetőségünk eldönteni, hogy igényeljük-e a megemelt hektáronkénti 115 euró/ha támogatási összeget (átváltási árfolyam 369,19 Ft).

Fontos, hogy támogatás igénylése nélkül is be kell tartanunk az alábbi kötelező előírásokat, melyek jogszabály által rögzítettek, továbbá a Kölcsönös Megfeleltetés részeként is elvárt a támogatásokhoz kapcsolódóan. Be nem tartásuk esetén a vonatkozó támogatási összegek pl. SAPS-Zöldítése stb. csökkentésére lehet számítani – értesült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből az Agro Napló.

 • A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. A legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly. Legeltetés során ügyelni kell arra, hogy a gyepterületet ne legeltessük túl, azaz foltokban ne ritkuljon ki a gyeptakaró.
 • A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni, vadriasztó lánc használatával. A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.
 • A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
 • Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.
 • A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
 • Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
 • Engedély szükséges a nád irtásához, valamint október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.
 • Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges.
 • Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.

Amennyiben a fentiek egyébként is elvártak, úgy mit is kell tennünk a támogatásért cserébe?

 • Az év minden napjára jogszerű földhasználattal kell rendelkezni
 • Gazdálkodási Naplót kell vezetni az érintett területekre
 • A Vidékfejlesztési Program részeként egyszer kötelező képzésen kell részt vennie, ha az UMVP keretében nem volt.

A Kölcsönös Megfeleltetés rendszere, valamint a minimumkövetelmények betartása (gyommentes állapot) egyébként is kötelező a területalapon nyújtott támogatások esetében, tehát nem plusz elvárás.

FONTOS! Amennyiben a NATURA 2000 gyep egyben AKG-ban is támogatott, úgy feltétlenül igényeljük a NATURA 2000 támogatást, mert adott NATURA 2000 gyepterületre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatási összege a NATURA 2000 gyepterület kompenzációs támogatás összegével csökkentésre kerül, függetlenül attól, hogy az adott évben a kedvezményezett igényelt-e az érintett területre NATURA 2000 gyepterület kompenzációs támogatást. Továbbá az AKG előírás miatt rendelkeznie kell 0,2 AE/AKG-ba bevitt gyepterületnek megfelelő mértékű legeltethető állatállománnyal.

 

(Forrás: NAK)