2024. május 27. hétfő Hella

Bemutatkozik a MATE Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézete

Agro Napló
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szerves részeként, az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet három telephelyen, összesen 51 munkatárs közreműködésével végzi a pénzügy, számvitel, kontrolling, gazdasági jog, logisztika, és informatikai területekhez tartozó tantárgyak magas szintű oktatását; az intézetben folyó munka részleteiről Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi tanár, intézetigazgató beszélt a MATE honlapján – lapunk ezt az interjút adja közre.

Melyek az Intézet Alaptevékenységei?

Zéman Zoltán (Z.Z.): Alaptevékenységünk elsősorban az oktatás. Az intézet két alap-, három mester és két felsőfokú szakképzést és számos szakirányú továbbképzési szakot gesztorál, ezzel a MATE intézetei sorában a hetedik helyet foglalja el. Az oktatást négy telephelyen végezzük, ezek a Budai Campus, a Kaposvári Campus, a Károly Róbert Campus és a Szent István Campus. Átoktatásunk más szakokon is kiemelkedő. Az intézethez köthető doktori létszám kimagasló. Hallgatóink létszáma közel 1000 fő, finanszírozásuk fele-fele arányban állami ösztöndíjas és önköltséges.

Mik az oktatási tevékenység legfőbb célkitűzései?

Z.Z.: Stratégiánk az üzleti szabályozás és információmenedzsment területén, a kkv-k, a nagyvállalatok fejlesztésében, azok digitális tudásbázisának megalapozásában lát lehetőséget az agrár, az ipari és a szolgáltató szektorban. Mindez az EU és Magyarország számára fontos. Oktatási missziónk, hogy az üzleti szabályozás és információszolgáltatás segítségével hatékonyabbá tegyük a pénzügyi, kontrolling, logisztikai teljesítmények működését, javítsuk hatékonyságukat és a profitabilitást.

Az oktatásra jelenleg azok a trendek hatnak főként, amelyeket a piacon lévő vállalkozások kezdtek el az utóbbi pandémiás, illetve már az azt megelőző időszakban. Ezek elsősorban a cégek saját belső rövid időtartamú képzései, amelyekkel a munkavállalókat célirányosan olyan gazdasági, pénzügyi, logisztikai, informatikai készségekhez és képességekhez juttatják, amelyek azonnal és rugalmasan profitra és hatékonyság növelésre válthatók. Szeretnénk új képzési kínálattal a kihívásokra válaszolni (ilyen téma például a precíziós mezőgazdaság, a digitális jelen és jövő, az online rendszerek az adózásban, a pénzügyben, a számvitelben, továbbá az ipar 4.0).

Az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézeten belül a pénzügy-számvitel szak, az ellátásilánc-menedzsment szak, a pénzügy mester szak a legnépszerűbb, és legkeresettebb a piacon. A vállalkozásfejlesztés mesterképzésben, úgy gondolom, sok potenciál van ezért a későbbiekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képzés népszerűsítésére.

Melyek az Intézet kiemelt kutatási területei?

Z.Z.: A gazdaságtudományi intézetek közül Intézetünk eléri a kutatási eredményesség szempontjából az egyetemi átlagot. Intézetünk nem elsősorban a kutatási pályázatokban, hanem inkább az oktatás és a publikációs területeken tud jobban teljesíteni. Feladatunk folyamatosan partnerként részt venni hazai vállalkozások fejlesztéseiben az üzleti szabályozás és információmenedzsment, valamint a digitalizáció területén.

Tevékenységünk a kutatás, a fejlesztés és az innováció (K+F+I) szintjén minden gazdasági szereplő részt vehet. Szakmapolitikai szempontból a pénzügyi, számviteli, adózási, és jogi aspektus is releváns. Az alapkutatások esetében állami és uniós források lesznek elérhetőek. Az ellátásilánc-menedzsment, a tevékenységmenedzsment, valamint a kontrolling területén a piaci szereplőkkel, speciális vállalati igényeket célzunk meg. A jövőben várható arány: állami 50 százalék, vállalati 50 százalék.

Kutatási tevékenységünk a gazdasági szabályozók folyamatos változásának követése folyamán naprakész és megújuló. A vállalatok jövedelmezőségét és hatékonyságát jelentősen befolyásoló üzleti szabályozási környezet komplex ismeretével fejlesztési lehetőségeket kínálunk bármely szereplő számára. Kiemelt fontosságúnak tekintjük a jövőben, az élelmiszergazdaságban az integráltan működő, a vállalati határok feletti menedzsment rendszerek kialakítását.

A hatásosság-flexibilitás-agilitás-nyomonkövethetőség-hatékonyság-fenntarthatóság (E-FATES kritériumok) ellátásilánc-szintű mérhetőségét, digitalizációs megoldások alkalmazásával. Kihasználatlan potenciálnak tekintjük a korszerű technológiát használó agribusiness szereplőknél keletkező, de nem rendszerezett és feldolgozott adathalmazt. 2021-ben 5 K+F+I pályázatot nyújtottunk be.

Melyek az intézet legfőbb erősségei, amelyekre építhet a magasabb minőségű és versenyképesebb K+F+I teljesítmény eléréséhez?

Z.Z.: Az intézet erősségét komplexitása adja, ami az üzleti szabályozás minden területét érinti, ezek a pénzügy, a számvitel, az adózás, a jogi, a logisztikai, valamint a kontrolling. A piaci, vállalati kapcsolataink és tapasztalataink a szabályozási környezet változásának és a piaci igények nyomon követésében nyújt versenyelőnyt. Más egyetemekkel a szűk szakterületen erős kapcsolatot ápolunk. Az intézet profilját tekintve egyedi erősségnek tekinthető, hogy több kollégánk aktív résztvevője az agrárszektorhoz kapcsolódó kutatásoknak, pályázatoknak.

Kérem, említsen néhányat az intézet kutatási együttműködései közül.

Z.Z.: Ilyenek egyebek mellett az üzleti tanácsadó cégek, vállalatirányítási rendszereket fejlesztő mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások: az OTP, a Somogyi kosár, az élelmiszer klaszterek, az e-learning oktatást kínáló cégek, a kkv-k, a szoftverfejlesztő cégek: a Precognox Kft., a Marázplast Kft., a Sapientia Egyetem, az EMTE, a NAV, az OEP, a kormányhivatalok, az agrárkamara, a Nébih, az MNB, a Pénziránytű Alapítvány és a közép- és felsőoktatási intézmények, de idesorolható még a Soroksári Kísérleti Üzem és Tangazdaság, valamint az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet, és a Növényvédelmi Intézet is.

Kik az intézet vállalati partnerei? Ők hogyan tudják segíteni a tudományos munkát?

Z.Z.: A pénzügy és számvitel alapszak duális képzési formában is bejegyzésre került a Károly Róbert Campuson, együttműködő partnereink a Gyöngyszöv COOP Kereskedelmi Zrt., a Radír Reklám Kft., valamint az Apollo Tyres Hungary Kft. A szellemi tulajdon című tantárgyat valamennyi szak esetén oktatja e-learnig formában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Védelmi Hivatal.

A MATE vonzása miatt nagyon sok partnerrel vagyunk kapcsolatban, és számos megállapodás van a hallgatók gyakorlati képzésére fókuszálva, például KITE, Robert Bosch Kft. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, ami a pénzügy és számvitel alapképzési szak esetén szakmai gyakorlatot és szakdolgozati konzultációt biztosít a hallgatók részére. Az intézet vállalati partnereinek sorába tartozik Gyöngyös Város Önkormányzata, amely ösztöndíjat biztosít többek között pénzügy és számvitel alapszakos hallgatóink részére. A vállalati partnerek gyakorlati helyek biztosításával, a hallgatók tudományos munkáinak (például a szakdolgozat, a diplomamunka) elkészítéséhez nyújtanak szakmai segítséget.

Melyek az intézet oktatási-kutatási egységei?

Z.Z.: Az intézet keretén belül hat tanszék, valamint kilenc kutatócsoport működik. A tanszékek: a Pénzügymenedzsment és Kontroll tanszék (Gödöllő), a Számvitel és Adó tanszék (Gödöllő), a Jogi tanszék (Gödöllő),  az Információmenedzsment tanszék (Gödöllő), a Vállalkozásfejlesztési és logisztika tanszék (Gödöllő) és a Bank és Befektetési tanszék (Gyöngyös). Ezen egységek jelentős oktatási feladatokat és kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenységet látnak el.

Összesen hány munkatárs dolgozik az intézetnél?

Z.Z.: Az intézet 45 oktatóból, 5 fő szakmai és 1 fő funkcionális támogatóból áll. Az Intézet munkatársai három campuson dolgoznak (Kaposvár, Gyöngyös, Gödöllő) ebből több mint fele Gödöllőn, a Szent István Campuson. A 45 oktatóból 35 minősített oktató. Az Intézethez tartozó PhD-hallgatók száma: 43 fő (ebből 20 nemzetközi).

Milyen szolgáltatásai vannak az intézetnek?

Z.Z.: Ezek: a rövidellátási láncok teljesítményét növelő üzleti szabályozás; a K+F+I és egyéb szakmai munka; a kkv-szektor adatalapú döntéstámogató rendszerek fejlesztése és bevezetése; az agrárjogi kérdések üzleti szabályozás oldali hatásvizsgálata, valamint az önálló Pénzkezelés Program – a hallgatók és diákok pénzügyi kultúrájának fejlesztésére elnevezésű projekt.

Van-e jelenleg folyó nemzetközi kutatási projekt? Amennyiben igen, beszélne erről?

Z.Z.: A projekt címe: Termeljünk együtt a természettel – az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség – EFOP-3.6.2-16-2017-00018, a kedvezményezett neve: Soproni Egyetem (konzorciumvezető), Dunaújvárosi Egyetem, MATE Kaposvári Campus.

Az agrár-erdészeti rendszerek alapvetően olyan gazdálkodási rendszerek, amelyekben a fás vegetáció és mezőgazdasági kultúrák termesztése, illetve az állattartás időben vagy térben egymáshoz illesztett módon történik.

A projekt az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációját segíti. A kutatási tevékenység során olyan komplex ismeretek birtokába jutunk, amelyek hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásához, a jövő nemzedékek számára is elfogadható agrár-termelési formák kialakításához.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a horvát Križevci Mezőgazdasági Főiskola együttműködésével 2020 szeptemberében indult az EDUAGRI (Multilevel education system for agile agri-food chains – többszintű képzési rendszer az agilis élelmiszerláncokért) nemzetközi projekt.

A projekt keretében kidolgozott tanulmányi programok és több nyelven (angol, horvát, magyar) megjelenő szakkönyvek korszerű és gyakorlati tudást nyújtanak az agrár-élelmiszerláncok hatékony és rugalmas kialakításához, menedzsmentjéhez. A fejlesztés az Interreg Magyarország-Horvátország együttműködési program finanszírozásával valósul meg.

Melyek az intézet legfőbb céljai a jövőben?

Z.Z.: Az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet elnevezés nem véletlen. Ez egy újonnan megjelent, összefoglaló név az üzleti szabályozással foglalkozó diszciplínákra, mint a pénzügy, számvitel, informatika, logisztika, üzletijog és belső complience-ek. A XXI. században a gazdasági szereplőknek fel kell készülniük a modern technológia és a digitalizáció kihívásaira. A termelési és gazdálkodási folyamatok költséghatékony szabályozásának a hátterét az információmenedzsment és az egyéb IT technológiai újítások – például az IOT – adhatják. Az egyre komplexebb gazdálkodásban fontos szerepet kapnak a hálózati kapcsolatok és a Big Data rendszerek. Az Intézetben arra keressük a választ, hogy ezek a területek milyen formában hozhatnak új megoldásokat a felmerülő problémákra.

Az agrárágazat elmúlt évtizedbeli sikerei nem lettek volna elképzelhetők magasan kvalifikált, magalapozott üzleti ismeretekkel rendelkező szakembergárda nélkül. E szakemberek továbbképzésének, a szakember-utánpótlás megújításának záloga a megújulásra képes képzési struktúra, amelynek kiemelt fontosságú szereplője a felsőoktatás, azon belül is a most életre hívott Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Az agrárközgazdasági ismeretek jelentőségét növeli a számos területen a közeljövőben esedékessé váló generációváltás. Az agrárágazatban újonnan belépő vállalkozók alapvető jogi, pénzügyi, számviteli, adózási, kontrolling és informatikai ismeretekkel történő ellátása szükségszerű követelmény.

Az intézet stratégiai célja alapján az üzleti szabályozás és az információmenedzsment területén, a kis- és középvállalkozások, illetve a nagyobb magyarországi cégek fejlesztésében, azok digitális tudásbázisának megalapozásában lát lehetőséget az agrár, az ipari és a szolgáltató-szektorban egyaránt. A vállalkozások digitális fejlesztésének kérdése az Európai Unió és Magyarország számára is fontos. Éppen ezért az Intézetünk oktatási tevékenysége során azon vállalkozások fejlesztésben lát oktatási lehetőséget, amelyek még nem vagy csak részben alakították ki a vállalatirányítási rendszerüket, annak pénzügyi, kontrolling, logisztikai és teljesítmény-mutatószám rendszerét.

Az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet a modern kor követelményeihez igazodó képzési kínálatot szeretne megvalósítani. Gondolkodunk egy digitális üzleti menedzsment alapszakban és az ehhez kapcsolódó FOSZ-képzésben, üzleti szabályozás és információmenedzsment mesterszakban, valamint egy kontrolling szakközgazdász képzésben, ami akár alap-, akár mesterdiplomával elérhető lenne, mint 2 féléves posztgraduális képzés.

Melyek azok az egyéb tevékenységek, amelyeket fontosnak tart megemlíteni?

Z.Z.: Oktatási eredményeink között az alábbi mutatószámok mérvadók: így összesen a 680  szakdolgozat és diplomadolgozat 2018 és 2020 között; emellett a 30 TDK és OTDK-dolgozat, aminek alapján  számos díjazott is volt  2018-2020. között; továbbá 44  PhD hallgató szerzett fokozatot.

Az utánpótlás-nevelés is nagyon fontos szempont az intézetnél, ezért mindenben támogatjuk a témavezetett PhD-hallgatókat. Az intézethez tartozó PhD-hallgatók száma: 43 (ebből 20 külföldi). A Kooperatív Doktori Programban pályázatot nyert a gazdaságtudományi intézetek közül egy hallgató. Intézetünk – az elmúlt 5 évben a MATE intézetei közül – a legmagasabb publikációs számmal rendelkezik, a hivatkozások tekintetében pedig a negyedik helyet foglalja el. Az egy főre eső publikációk száma Intézetünknél a legmagasabb.

Az üzleti szabályozás, vezetés és információszolgáltatás igen összetett feladat. Legyen szó a kkv-szektorról, nagyvállalatról, vagy a közszféra területéről. Ami mindegyikben közös, hogy magas szinten kell elemezni, tervezni, irányítani, döntéseket hozni és a munkafolyamatokat működtetni. Ezt a szemléletet oktatjuk, célunk, hogy a legmagasabb szinten megállják a helyüket az üzleti és nem üzleti életben végzett hallgatóink. Célunk, hogy hallgatóink, mind a KKV, mind a nagyvállalati, de a projektek szintjén is jó teljesítményt nyújtsanak. Kiváló, gyakorlatorientált oktatóinknak köszönhetően a képzés magas színvonala biztosított.

Melyek azok a kutatási területek, ahová szívesen várják a fiatal kutatók, hallgatók jelentkezését?

Z.Z.: Az intézet piaci célcsoportjába tartoznak a frissen érettségizett diákok és az aktív munkavállalók egyaránt. Képzéseinket minden olyan leendő hallgatónknak ajánljuk, akik karriercéljai között szerepel gazdasági, pénzügyi, informatikai, logisztikai, és banki területen elérhető alkalmazotti, vezetői pozíció, saját vállalkozás, állami szektorban betöltendő állás vagy a non-profit területen elérendő siker. Fontosnak tartjuk, hogy diplomásaink megállják helyüket a kkv-szektorban, a nagyvállalatoknál, multinacionális cégeknél, közszférában, a költségvetési intézmények különböző területein vagy akár a különböző projektekben.

Az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézetben végzett szakemberek elméleti és gyakorlati tudásra egyaránt szert tesznek a statisztikai módszerek, döntési modellek, vezetői ismeretek, elemző, tervező, problémamegoldó képességek és a gazdaság egyéb alkalmazott területein. Az angol nyelvű képzéseinkkel a hallgatóink további versenyelőnyre tehetnek szert. Fontos, hogy az angol nyelvű képzéseinket ne csak a külföldi hallgatók válasszák. Lehetőség van a magyar diákoknak is angol nyelven hallgatni az előadásokat, gyakorlatokat.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Elindult a MATE Alumni honlapja

Elindult a MATE Alumni honlapja

 A gödöllői székhelyű felsőoktatási intézmény számára kiemelten fontos, hogy végzett hallgatói nyomon tudják követni egymás szakmai pályafutását, karr...

Keresztféléves képzések a MATE-n

Keresztféléves képzések a MATE-n

Jövő év februárjában kezdhetik meg tanulmányaikat azok a már diplomával rendelkező hallgatók a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE), akik k...

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?