2024. május 26. vasárnap Fülöp, Evelin

Bemutatkozik a MATE Gazdaságtudományi Intézet

Agro Napló
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Gazdaságtudományi Intézete sokoldalú és korszerű gazdasági, társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretanyaggal járul hozzá a nemzetgazdasági stratégiai célok megvalósításához, a nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához.
 Popp József, fotó: MATE

Az intézet tevékenységét a felsőoktatási intézmény honlapja ismertette a közelmúltban egy interjúban, amelyben  a Gazdaságtudományi Intézet és 93 munkatársának oktatással, kutatással és tanácsadással kapcsolatos munkájáról beszélt Popp József intézetigazgató. Ezt adjuk most közre lapunkban.

Melyek a Gazdaságtudományi Intézet főbb feladatai?

Popp József (P.J.): A Gazdaságtudományi Intézet jelenleg 4 képzési tudományterületen, 4 alapszakon (BA/BSc), 5 mesterszakon (MA/MSc), 2 osztatlan tanári képzésen, 2 felsőoktatási szakképzésen és számos szakirányú továbbképzésen át a Doktori Iskola képzéséig bezárólag széles képzési palettát kínál a hallgatók számára.

Munkánk három, egymással szorosan összefüggő tevékenységi terület köré szerveződik: oktatással, kutatással és tanácsadással segítjük a nemzetközi és hazai gazdasági-társadalmi fejlődést. A hazai agrármérnök képzés és az egyéb mérnöki képzések (például az élelmiszermérnöki, biomérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, tájépítészet és kertművészet mérnöki, településmérnöki) elképzelhetetlenek megalapozott gazdaságtudományi ismeretek nélkül. Olyan szakemberek képzésére van szükség, akik átlátják a gazdálkodási folyamatokat és képesek vezetőként önálló döntéseket hozni, illetve a különböző döntés-előkészítő szervezeti egységekben hatékonyan működni.

Munkánk másik fontos részét képezi a több évtizedes hagyományokkal rendelkező közgazdasági képzési programok továbbfejlesztése. A gazdaságtudományi képzések végzett hallgatóinak elhelyezkedésére vonatkozó kedvező munkaerő-piaci tapasztalatok egyértelműen azt igazolják, hogy szükség van felkészült közgazdászok képzésére. Munkánk alapvetően a vidék gazdasági szakemberigényének kielégítésére fókuszál. Jelenleg a felsőoktatás nem fedi le azokat a területeket, amelyek a vidék életében jártas közgazdász szakembereket igényelnek. Mi főleg olyan közgazdászokat képzünk, akik képesek a vidékfejlesztés alkotó szereplőiként dolgozni és érdemben hozzájárulni a vidéken élő népesség boldogulásához. Jelenleg ilyen szakemberek képzése csak nagyon kevés intézményben folyik, így munkánk hiánypótló is egyben.

Melyek az Intézet kiemelt kutatási területei?

P.J.: Intézetünk kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik a nemzetközi szervezetek, a hatályos kormányprogram (A nemzeti együttműködés programja) és a MATE stratégiájának prioritásaihoz, de a gazdálkodó szervezetek igényeit is kielégíti.

Főbb kutatási területeink pedig a következők, a teljesség igénye nélkül: a globális élelmezésbiztonsági hálózatok fejlesztése, a globális élelmiszerbiztonság javítása, hazánk nemzetközi szerepvállalásának erősítésével hozzájárulva a nemzetközi kihívások kezeléséhez és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Irányelveinek gyakorlati megvalósításához. A körforgásos bioökonómia fenntartható működésének megalapozása, valamint szervezés- és vezetéstudományi összefüggései. A fenntartható vidékfejlesztés és a KKV-k fenntartható menedzsmentje. A társadalmi-gazdasági folyamatok digitalizációjának hatása a munkavégzésre és a szolgáltatásokra. A Big Data rendszerek, adatbányászat, mesterséges intelligencia alkalmazása a gazdasági-társadalmi rendszerek elemzésében és optimalizálásában. A felsőoktatás átalakulása a digitalizáció korában, a hallgatói értékrend és attitűdök változása. Kutatási területeink továbbá az agrárökonómiai, agrárgazdasági és agrárpolitikai, gazdaságfejlesztési, továbbá az élelmiszerlánc, a hatékonyság és fenntarthatóság összefüggéseit vizsgáló kutatások mellett a neveléstudomány, életpálya tanácsadás, munkaerőpiac, humán erőforrás fejlesztése.

Kik az Intézet vállalati partnerei? Hogyan tudják segíteni a tudományos munkát?

P.J.: Sokoldalú együttműködést alakítottunk ki a magyar gazdaság, ezen belül kiemelten az élelmiszergazdaság piaci szereplőivel. Partnereink között egyaránt vannak mezőgazdasági nagyvállalatok, családi vállalkozások, élelmiszeripari vállalatok, nemzetközi és hazai élelmiszer kereskedelmi vállalkozások. Ez a kapcsolatrendszer lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan vegyünk részt a duális képzésben és hallgatóink sok területen szerezhessenek már felsőoktatási tanulmányaik alatt piacképes tudást. Az Indere Nonprofit Kft.-vel évek óta végzünk közös kutatásokat a közétkeztetésben az élelmiszerbiztonság menedzsment területén, illetve a vállalat jelentős erőforrásokkal is támogatja az egyes kutatások megvalósítását.

Melyek az Intézet kutatási egységei?

P.J.: Fontos célkitűzésünknek tartjuk, hogy az oktatás és a kutatás minél szorosabban kapcsolódjon egymáshoz és valamennyi oktatónak legyen jól meghatározott kutatási profilja. Ennek érdekében minden tanszéken aktív kutatási tevékenység folyik. Büszkék vagyunk arra, hogy az Intézet különböző tanszékei szakterületük nemzetközi és hazai szinten széles körben elismert szakembereit tömörítik magukba, illetve olyan szellemi bázist képeznek, amely egy-egy területen a kutatás nemzetközi és hazai fősodrához kapcsolódik.

Összesen hány munkatárs dolgozik az intézetnél?

P.J.: A Gazdaságtudományi Intézetben 93 fő dolgozik, ebből 87 fő oktató, kutató, tanár és 6 fő nem oktató, nem kutató besorolású munkatárs.

Néhány szóban mutassa be az intézet által végzett szolgáltatásokat!

P.J.: Az intézet szolgáltatási tevékenysége két nagy területre bomlik. Oktatás különböző szakokon, angol és magyar nyelven, határon túli oktatás és multidiszciplináris kutatás. Egyrészt sokoldalú tudástranszfer tevékenységet végzünk, mindenekelőtt a szakirányú továbbképzési szakok területén. Ebben szorosan együttműködünk a MATE más intézeteivel, pl. a szőlő- és borgazdasági szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben a Szőlészeti és Borászati Intézettel, a Csokoládé-, kávé, -teakészítő mester szakirányú képzésben az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézettel. Így lehetőség van arra, hogy a kutató munkánk során megszerzett ismereteket továbbadjuk a gyakorlatban dolgozó szakemberek számára. Szolgáltatási tevékenységünk másik része a vállalati stratégiai tervezés, illetve a vállalati funkcionális részstratégiákat megalapozó munka.

Őszintén reméljük, hogy a következő években sikerül olyan belső érdekeltségi rendszert kidolgozni az Egyetemen, mely a korábbinál nagyobb mértékben ösztönzi munkatársainkat arra, hogy az egyes vállalatoknál végzett stratégiai tervezési tevékenységüket minél nagyobb arányban intézményünk keretein belül végezzék. Szaktanácsadási profilunk bővítése során tudatosan törekszünk arra, hogy a piacon is minél nagyobb arányban értékesíthessük a Big Data rendszerekhez és a korszerű adatelemzési módszerekhez kapcsolódó speciális ismereteinket. Közreműködünk vállalati fejlesztési pályázatok elkészítésében, vállalatok gazdasági átvilágításában, vállalatértékelésben, üzleti terv készítésében, piackutatásban, valamint dolgozói elégedettségi vizsgálat előkészítésében és értékelésében.

Mi az intézet legizgalmasabb kutatási eredménye a közelmúltból?

P.J.: Az intézet számos olyan kutatási eredménnyel büszkélkedhet, amely széles körű érdeklődésre talált az elmúlt években. Ezek közül néhány főbb eredmény a teljesség igénye nélkül.

A magyar szakirodalomban első alkalommal készült átfogó vizsgálat a Covid-krízis okozta változások feltárására a munkavégzés során. Úttörő jellegű kezdeményezésnek tekintjük a magyar bioökonómiai modell elkészítését és paraméterezését. Széles körű érdeklődésre tarthat számot az élelmiszerszállítás okozta környezeti károk számszerűsítésére és a nemzetközi szállítási rendszerek optimalizálására készített Big Data, hálózatelemzési és operációkutatási módszer. A nemzetközi szakirodalomban is első alkalommal vizsgáltuk a cigányság táplálkozási helyzetét, továbbá hazánkban első alkalommal vállalkoztunk az elhízás okozta makrogazdasági teher számszerűsítésére.

Kutatási eredményeink közé tartoznak a Szelíd turizmus fejlesztés kérdései, az agrárképzéshez kapcsolódó kompetenciakutatás, területi egyenlőtlenségek gazdasági és humán feltételrendszere, társadalmi heterogenitás és gazdasági teljesítmény kapcsolata, vállalkozások gazdaságossági és hatékonysági elemzése, agrárkibocsátás stabilitásának értékelése matematikai modell segítségével. Az agrárterülethez kapcsolódóan évről évre megszervezzük a Georgikon Tudományos Napok c. konferenciát, ahol az agrártermelés, -technológia, környezeti állapot és gazdasági folyamatok témáiban született tudományos eredmények bemutatására kerül sor. Izgalmas kutatási téma Kaposváron az élelmiszerpazarlás, ebben a témában több diplomamunka és PhD-értekezés is készül.

A V4 országokban – azaz Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában – (4 egyetem kutatóinak részvételével) vizsgáltuk az egyetemi hallgatók vállalkozási attitűdjét és az azt befolyásoló tényezőket a közép-kelet-európai országokban.

A kutatásban részt vevő egyetemi partnereink a University of Silesia, a Palacky University és a Constantine the Philosopher University. A kutatás eredményeként többek között (angol és lengyel, illetve angol nyelven) két, lengyel kiadó által gondozott tudományos könyv jelent meg valamint a kutatási eredményekre épülve a téma tantárgyként is oktatásra került a mesterképzésben a lengyel University of Silesia egyetemen (Katowice). A közös kutatás további eredménye, hogy egyik munkatársunk negyedik éve, vendégprofesszorként felkérést kap egy vagy két, mesterszakos hallgatók számára meghirdetett menedzsment tantárgy angol nyelvű oktatására a katowicei egyetemen.

A közétkeztetésben és az éttermi vendéglátásban az élelmiszerbiztonság menedzsment területén végeztünk/végzünk vizsgálatokat Magyarországon, illetve nemzetközi egyetemi partnerekkel Európában (Portugália, Horvátország, Szlovákia) és Afrikában (Kenya). Az eredményeket számos, a Scopus-ban és WoS-ban magasan jegyzett (D1, Q1, Q2) nemzetközi folyóiratokban publikáltuk.

(A múlt év végén jelent meg a Stanford Egyetem által publikált lista a világ vezető kutatóiról, ahol az Intézet igazgatójának, Dr. Popp Józsefnek a neve is szerepel a felső 2 százalékban – ez a világ tudósainak top 2 százaléka).

Melyek a jelenleg folyó nemzetközi kutatási projektek?

P.J.: Kiemelt figyelmet fordítunk a nemzetközi kapcsolatok folyamatos bővítésére, mintegy 30 külföldi egyetemmel állunk folyamatos kutatási kapcsolatban. Jelenleg is részesei vagyunk egy Horizont 2020-as konzorciumnak (Safeyou project, az európai élelmiszerbiztonság növelése érdekében), illetve további fejlesztési projektek előkészítésén dolgozunk az EU Erasmus+ program keretében. Jelenleg futó projektünk továbbá a The world of students' values and their attitude towards the labour market – comparative analysis of Hungarian and Polish students (International Visegrad Fund: 52010076) – Visegrádi Alap finanszírozásában a lengyel és magyar egyetemisták értékrendjének vizsgálata.

További nemzetközi projektünk, amelyben a Kaposvári Campuson dolgozó munkatársaink vesznek részt, az INTERREG Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretén belül megvalósuló HUHR/1901/4.1.1/0008 azonosítóval ellátott EDUAGRI program, mely a felsőoktatásban való együttműködést erősíti. Az EDUAGRI – Multilevel education system for agile agrifood chains nevű, konzorciumban beadott és sikeresen elnyert projektet a MATE Kaposvári Campusa vezeti, melynek társintézménye a Križevci Mezőgazdasági Főiskola. A projekt időtartama 20 hónap, teljes költségvetése 232 381 euró, melyből a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa 110 556 euróval gazdálkodhat. A projekt célja, hogy egy komplex, többszintű képzési rendszer fejlesztésével és működtetésével javítsa a horvát-magyar határmenti térségben jelenleg működő, valamint potenciális élelmiszer láncok agilitását és ellenálló képességét.

A tervezett képzési rendszer a rövid ciklusú tréningektől az alap- és mesterképzésen át a szakirányú továbbképzésig a teljes képzési vertikumot átfogja. A képzési anyagok mellett cél egy Élelmiszerlánc-menedzsment ismeretterjesztő kézikönyv elkészítése összesen 700 ezer karakter terjedelemben. A háromnyelvű, lektorált könyv a magyar és angol nyelv mellett horvátul is elérhető lesz. A hallgatói tanulmányok és kutatások segítésére létrehozunk egy 10+1 munkaállomásos, számítógépes ún. interaktív tantermet, ahol a felhasználók számára kifejlesztett innovatív élelmiszerlánc-információ kereső szoftver lesz elérhető. A képzési anyagok elkészítése és a kapott eredmények bemutatása érdekében workshopokat szervezünk és egy szakmai konferencia szervezésében segítünk.

Az Agrárutak konferenciát szeretnénk majd a későbbiekben támogatni, amelyet egy munkatársunk indított. Cél egy Élelmiszerlánc Nyári Egyetem szervezése horvátországi és magyarországi helyszíneken, illetve az elkészített képzési anyagok tesztelése érdekében egy pilot szemeszter megvalósítása. MSc és PhD hallgatók bevonhatók a projektbe, akik már elvileg kiválasztásra is kerültek, ám a konkrét szerződések megkötésével még várnunk kell.

Az intézet segíti-e valamely nemzetközi szervezet kutatásait?

P.J.: Aktívan részt veszünk az EU új tagországaira vonatkozó bioökonómiai stratégia kialakításában (BIOEAST Foresight Study, 2021), több éve dolgozunk Nigéria fejlesztési projektjeiben. Az elmúlt hónapban megkeresés érkezett hozzánk a nigériai északi kormányzók tanácsától arra vonatkozóan, hogy vegyünk részt egy új egyetem oktatási koncepciójának kidolgozásában. A terrorfenyegetettség miatt jelentős gondokkal küzdő észak-nigériai régió fejlesztésének előmozdításában a továbbiakban is örömmel működünk közre, mert meggyőződésünk, hogy ezzel közvetlenül is hozzájárulunk az EU-ra nehezedő migrációs nyomás csökkentéséhez. Az Intézet társrendezője a 10 éve indított, évente megrendezésre kerülő ICoM (International Conference on Management) nemzetközi konferenciának, amely minden évben másik V4-es országban kerül megrendezésre. A konferencia rendezésében részt vevő négy egyetem (Czestochowa, Nitra, Brno, MATE) kollégái a szervezésen és lebonyolításon túl aktívan együttműködnek kutatási, publikációs és oktatási területeken is.

Melyek az intézet céljai a jövőre nézve?

P.J.: Célunk, hogy a Gazdaságtudományi Intézet sokoldalú és korszerű gazdaságtudományi, társadalomtudományi és vidékgazdasági ismeretanyaggal járuljon hozzá a nemzetgazdasági stratégiai célok megvalósításához, a nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához. Kiemelést érdemel a sikeres, modern, gyakorlatorientált oktatás, idegennyelvű képzések, színvonalas, nemzetközi folyóiratokban is publikált tudományos kutatómunka.

Melyek azok az egyéb tevékenységek, amelyeket fontosnak tart megemlíteni?

P.J.: Fontosnak tartjuk, hogy az Intézetben folyamatosan fejlesszük kollégáink kutatás módszertani felkészültségét, ezért várhatóan 2021 szeptemberétől kezdődően módszertani szemináriumokat kívánunk meghirdetni munkatársaink részére, internet-alapú videós előadásokkal. Ezek elsősorban az R programozása és a mesterséges intelligencia közgazdasági alkalmazására összpontosítanak. Reméljük, hogy a kurzusokba más intézetek munkatársai is minél nagyobb arányban bekapcsolódnak. 2022 nyarától évente nyári egyetemeket kívánunk szervezni angol nyelven, nemzetközi részvétellel.

Az első nyári egyetem témája várhatóan a korszerű kutatásmódszertan- és menedzsment lesz. Újra kívánjuk építeni az alumni rendszert annak érdekében, hogy volt hallgatóink kapcsolati hálója hatékonyan szolgálja az oktató és kutató munkánkat. Elsősorban az Intézetünkhöz kapcsolódó doktori iskola az ország egyik legnagyobb, minőségi követelményeit tekintve legszínvonalasabb képzést nyújtó gazdasági és regionális tudományi doktori műhelye. Kiemelt feladat a doktori iskolában folyó kutatások értékének megőrzése, a nemzetközi ismertség/elismertség fokozása és publikációs tevékenység minőségének további növelése. Ennek fontos eszköze, hogy minél több külföldi vendégoktatót tudjunk bevonni a különböző képzésbe.

Melyek azok a főbb kutatási területek, ahova szívesen várják fiatal kutatók, hallgatók jelentkezését?

P.J.: A közgazdasági és gazdálkodástudományi kutatások sajátossága, hogy szinte minden hallgató számára kínál egyéni érdeklődést tükröző kutatási tevékenységet. Intézetünkben a differenciált pedagógia hívei vagyunk és tudatosan törekszünk arra, hogy olyan kutatási témákat kínáljunk hallgatóinknak, amelyek egyszerre szolgálják a tudomány haladását, gyakorlati alkalmazhatóságát, ugyanakkor összhangban van a hallgatók érdeklődésével is.

A hallgatók a humántudományi területek iránt is érdeklődhetnek, de a vezetéstudomány, a pszichológia és a szociológia területét érintő kutatásokba is bekapcsolódhatnak. Széles körben alkalmazzuk a kvalitatív kutatási módszereket, amelyeket azok a hallgatók is beilleszthetnek kutatásukba, akik irtóznak a számok világától. A számszerűsíthető összefüggések, esetleg a programozás iránt érdeklődő hallgatók számára ugyancsak sokszínű kutatási lehetőséget kínálunk – összegeste Popp József.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Elindult a MATE Alumni honlapja

Elindult a MATE Alumni honlapja

 A gödöllői székhelyű felsőoktatási intézmény számára kiemelten fontos, hogy végzett hallgatói nyomon tudják követni egymás szakmai pályafutását, karr...

Keresztféléves képzések a MATE-n

Keresztféléves képzések a MATE-n

Jövő év februárjában kezdhetik meg tanulmányaikat azok a már diplomával rendelkező hallgatók a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE), akik k...

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?