MENÜ

Szélesebb palettával a repcekárosítók ellen

2018.10.31.

Az egészséges repcéért vetéstől a betakarításig meg kell dolgoznunk. A rovar- és gombaölő szeres növényvédelem mellett komoly feladat a gyomirtás, az árvakelés kipusztítása, a lombtrágyák segítségével a különböző mikro- és makroelemek pótlása is. Így már ősszel akár négyszer-ötször is rá kell menni a területre.

 

A neonikotinoid hatóanyagú csávázás betiltása miatt várhatóan nagyobb figyelmet kell majd fordítani a rovarölő szeres védekezésre. Vélhetően ezzel a problémával már idén, a repcevetést követően is szembesülni fogunk.

Élet a neonikotinoidokon túl

Ősszel a repcét károsító rovarok elleni védekezéshez legnagyobb arányban piretroid és klórpirifosz hatóanyagú készítményeket szoktak a termelők használni. 2018 tavaszától ebben a szegmensben jelentősen színesedett a Nufarm palettája. A piretroidok csoportja kibővült, hiszen az eddig már jól ismert és széles körben használt eszfenvalerát hatóanyagú Sumi Alfa 5 EC és lambda-cihalotrin hatóanyagú Kaiso EG mellé a Nufarm megvásárolta a béta-ciflutrint tartalmazó Bulldock 25 EC-t és a méhkímélő tau-fluvalinát-tartalmú Mavrik 24 EW-t. A másik hatóanyagcsoportból a klórpirifosz hatóanyagú, EC formulációjú Pyrinex 48 EC, a mikrokapszulás Pyrinex 25 CS, valamint a mikrokapszulás klórpirifosz és a béta-ciflutrin gyári kombinációját tartalmazó Pyrinex Supreme szintén a Nufarm palettáján szerepel.

Arról, hogy a technológiában ki és mikor használja a piretroidokat, a klórpirifoszt vagy ezek kombinációját, a vélemények, szokások megoszlanak, és az adott évjárat is befolyásolja a döntést. Tudjuk, hogy a klórpirifosz hatóanyagot egy vegetációban egyszer lehet használni, ráadásul AKG-ban csak ősszel. Tény, ahhoz, hogy a klórpirifosz hatóanyag a levél viaszrétegébe beépülve tartamhatást érjen el, levélfelületnek is lennie kell. Viszont az is tény, hogy erős gázosodó hatásának köszönhetően a talajrögök között megbújó kártevőket jobban el tudjuk érni vele. A klórpirifosz hatékonyságát növelhetjük, ha a mikrokapszulázott formulációt választjuk. A Pyrinex Supreme-et azért kedvelik sokan, mert egy kannában ötvöződnek a két hatóanyag előnyös tulajdonságai, a gyors, taglózó hatású, kontakt és gyomorméreg piretroid és a gázosodó, tartamhatású klórpirifosz.

A legérzékenyebb állapotban a kelő kis repcenövény van, amelyet a rovarkártevők tarrágással ki is pusztíthatnak. Így megfelelő csávázás hiányában ebben az első időszakban akár többször is be kell vetni az olcsó piretroidokat. Ehhez javasoljuk a Sumi Alfa 5 EC-t 0,2 l /ha, a Kaiso EG-t 0,2 kg/ha, a Bulldock 25 EC-t 0,3 l/ha dózisban. Ha együtt szeretnénk használni a két hatóanyagot, megtehetjük a gyári kombinációjú Pyrinex Supreme-mel 0,75–1,25 l/ha dózisban. Ebben az évben is rendelkezésre áll a két csomagajánlatunk, a Kaiso Plusz és a Repce Plusz, változatlan néven, kicsit más tartalommal. Kaiso Plusz csomagunkban ettől az ősztől az 5 kg Kaiso EG mellett 20 l Pyrinex 48 EC lesz kapható. Repce Plusz csomagunk a korábbi évekhez hasonlóan 30 l tebukonazol hatóanyagú Mystic 250 EW-t tartalmaz a rovarölő szereken kívül, ezzel biztosítva az őszi regulátorozást és fóma elleni védelmet. Mindkét technológiai csomagunk 33 hektár kezelésére alkalmas.

Mystic 250 EW – regulátor és gombaölő szer egyben

Amennyiben hosszan tartó, enyhe és csapadékos ősz következik, a repce már az ősz folyamán szárba indulhat, ami a kifagyás esélyét ugrásszerűen megnöveli. A repce biztonságos átteleléséhez szükséges a 8–10 leveles tőlevélrózsás állapot, a 25–30 centiméteres gyökérhosszúság és az 1 centiméteres gyökérnyakvastagság. Az állomány szárba indulásának szabályozása ezért – a többi technológiai elem mellett – szintén kulcskérdés.

A repce 4–6 leveles fejlettségénél kipermetezett növekedésszabályozó készítmények hatására nemcsak a télállóság javul, hanem tavasszal több oldalhajtás is képződik. Az oldalhajtások számának növekedésével növekszik a becőszám, így a termés mennyisége emelkedik.

A Mystic 250 EW az egyik leghatékonyabb felszívódó hatóanyagot, a tebukonazolt tartalmazó gombaölő szer és egyben növekedésszabályozó készítmény. A tebukonazol a triazolok hatóanyagcsoportjában egyedülálló módon egyszerre két ponton is gátolja a gombaszervezet ergoszterol-bioszintézisét, ami nagy hatásbiztonságot eredményez. Számos kultúrában, a kórokozók széles köre ellen engedélyezett hatóanyag. Hatására a gomba növekedése rövid időn belül leáll, majd elpusztul. A növényekben viszonylag lassan, de egyenletesen oszlik szét. Betegségmegelőző hatása hosszú, ugyanakkor gyógyító és megszüntető hatása is kitűnő. Emellett a kultúrnövényre is biztonságos.

A Mystic 250 EW-t magas koncentráció és jó felszívódás jellemzi. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a repce növekedésszabályozására és gombabetegségei ellen történő együttes védekezésre. Az őszi Mystic 250 EW-kezelés alkalmas a repce kifagyásának csökkentésére, a szárba indulás késleltetésére, a gyökérnyakvastagság, illetve a gyökér-lomb arány növelésére. Hatására az oldalhajtások száma akár 25-30%-kal növekedhet. Az ebből adódó terméstöbblet elérheti a 10-20%-ot is. A tavaszi kezelés tovább erősíti a repce gyökérzetét, csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, valamint serkenti az oldalhajtások képződését. A regulátorhatás mellett mindkét esetben számíthatunk a Mystic 250 EW megbízható gombaölő hatására. Ezzel a levélen, a száron és a becőn károsító gombabetegségek által okozott gazdasági kárt háríthatjuk el eredményesen.

A permetezést ősszel a repce 4–8 leveles állapotában kell elvégezni, lehetőleg 12 ºC feletti hőmérsékleten, tavasszal pedig a szárba indulástól a becőképződésig védekezhetünk vele. Javasolt dózisa 0,75–1,0 l/ha, ősszel fagykárcsökkentés céljára 0,5 l/ha. Ha a táblán található növények többsége négyleveles állapotban van, és a kezelendő fajta vagy hibrid növekedési erélye gyenge, illetve közepes, a Mystic 250 EW alacsonyabbik dózisát használjuk. Fejlettebb állomány és erőteljes növekedésű fajta vagy hibrid esetén a magasabbik dózissal kezeljünk. A növekedésszabályozó hatás csak a zöldbimbós állapotig elvégzett permetezés esetén érvényesül. Repcében a Mystic 250 EW egy tenyészidőszakban csak egyetlen alkalommal juttatható ki.

nu_repceszerek_kep1_2018okt

A rovarölő szereken túl a gombaölő szerek száma is kibővült. A Mystic 250 EW, a Tazer 250 SC és a Tazer Kombi mellett tavasztól nálunk érhető el a szintén tebukonazol hatóanyagú Orius 20 EW, amelynek repcében ajánlott dózisa 0,6–1,25 l/ha. Fóma ellen kiváló gyári kombináció a tebukonazol és prokloráz hatóanyagokat tartalmazó Zamir, 1,0–1,25 l/ha javasolt dózissal. Mindegyik termék kiválóan kombinálható rovarölő szerekkel is. Lombtrágyákkal való együttes kijuttatásánál célszerű figyelembe venni a lombtrágyák keverhetőségét. Mivel a repce levele nagyon viaszos, mind a rovarölő szereink, mind pedig a gombaölő szereink mellé célszerű hatásfokozót adagolni. Ehhez a Spraygardot javasoljuk 0,2 l/ha dózisban.

Gyomirtás szuperszelektív egyszikűirtókkal

A csírázó repceállományok víz- és tápanyagfelvételét gátolják, a kelő repcét agresszíven elnyomják a kultúrnövénnyel együtt megjelenő gyomnövények. A gyomokkal versengő, azoknál kisebb egyedszámban kelő, fiatal repcenövények gyengén fejlődnek, a fényért folyó küzdelemben felnyurgulnak és erőtlen gyökérzetet fejlesztenek. A gyenge állományok kitettebbek a téli időjárásnak, ezáltal megnő a kifagyás kockázata. A tavaszra megritkult, megviselt növények később regenerálódnak, kevesebb oldalelágazást fejlesztenek, ezzel teret adnak a tavaszi gyomosodásnak. Az elágazódások csökkenésével arányosan csökken a becőszám, ezáltal a hozam is.

A korábbinál alacsonyabb vetőmagnorma, a ritkább térállás, a tápanyag-utánpótlás intenzívebbé válása és a hibridekben rejlő magasabb terméspotenciál egyértelműen az őszi gyomirtás mellett szól. A változékony kora őszi időjárás viszont a repce kelése után alkalmazható készítmények javára tolja el a mérleget. Ezekkel képesek vagyunk a legnagyobb termésveszteséget okozó gyomokat kiiktatni. Legnagyobb előnyük, hogy a hatás kialakulásához nincs szükségük bemosó csapadékra, a már kikelt gyomfajok ismeretében tudjuk megválasztani a legmegfelelőbb gyomirtó szert, továbbá a kezelés akkor végezhető, amikor a repce már biztonsággal kikelt.

A magról kelő fűfélék (pl. nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit) mellett a gabona-árvakelés és az évelő egyszikűek (pl. tarackbúza, fenyércirok) ellen alkalmazhatók repcében a szuperszelektív készítmények. Ilyen a Gramin, amely egy gyorsan felszívódó, levélen keresztül ható, rugalmas dózisú termék. Adagja magról kelő egyszikű gyomnövények ellen 0,7–1,0 l/ha, magról kelő fenyércirok ellen 0,8 l/ha, rizómáról kihajtó fenyércirok ellen 1,0–1,2 l/ha, tarackbúza ellen 2,0–2,5 l/ha, gabona-árvakelés ellen – annak gyökérváltása előtt – pedig 0,4–0,6 l/ha. A készítményt lehetőleg önmagában juttassuk ki. Ne keverjünk a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, gyomirtó, gombaölő vagy rovarölő szert, illetve lombtrágyát.

nu_repceszerek_kep2_2018okt

2018-ban a Nufarm portfóliója egy másik szuperszelektív egyszikűirtóval bővült. A Fusilade Forte széles körben engedélyezett, számos kultúrában felhasználható készítmény. Hatóanyaga a fluazifop-p-butil, amely az ACCáz-gátló herbicidcsoportba tartozik. Hatásmechanizmusára jellemző, hogy a merisztémákban felhalmozódva az ACCáz enzim működésének gátlásával megakadályozza a zsírsavak bioszintézisét, ezáltal a membránlipidek károsodnak a növény merisztémaszöveteiben, és nekrózis lép fel. A növekedés leáll, és bekövetkezik a gyomnövény pusztulása. A tüneteket a hajtás és a gyökér osztódószöveteinél figyelhetjük meg először. A hajtáscsúcs és a gyökércsúcs pusztulása, valamint a levelek száradása a kezelést követő 12–14 nap múlva figyelhető meg. A gyomnövény a hatóanyagot a zöld növényi részeken keresztül veszi fel, talajon keresztüli hatása nincs, így nem kell attól tartanunk, hogy esetlegesen károsítja az utóveteményt. A hatóanyag néhány hét alatt (maximum 1-2 hónap) lebomlik a talajban. A készítmény nagyon gyorsan felszívódik, hatását a kijuttatást követően 2-3 óra múlva hullott csapadék nem befolyásolja.

A gyomirtás során a dózist minden esetben a gyomnövényekhez igazítva, azok fenológiai állapotát figyelembe véve kell meghatároznunk. A készítményt a magról kelő gyomnövények 3–5 leveles fenológiai állapotában, 0,8–1,2 l/ha dózisban, az évelő egyszikűek közül a rizómás fenyércirok ellen 1,8–2,0 l/ha, tarackbúza ellen pedig 2,5 l/ha-os dózisban, a gyomnövények intenzív növekedési időszakában, azok 20–30 cm-es fejlettségi állapotában ajánlott kijuttatni.

Termelők mondták…

nu_repceszerek_lempert_laszlo_2018okt„Békés megyében, Kétegyházán gazdálkodom 225 ha területen. A vetésszerkezetben őszi búza, kukorica, napraforgó és repce szerepel. Az utóbbi néhány év megmutatta, hogy az egyik legjobban jövedelmező növény az őszi káposztarepce. Igyekszem kiszolgálni a növényt tápanyaggal, és a növényvédelmet is megfelelően elvégezni a magas termésátlag eléréséhez. A 2017. évi repcémen kipróbáltam a Tazert egyliteres dózisban. A repceállomány szemmel láthatóan felélénkült, és gombabetegségnek nyoma sem volt betakarításig. 2017-ben 75 hektár átlagában 4,6 tonnát takarítottam be. A vetésforgó évente 60-80 ha repcevetést tesz lehetővé, 2017 őszén 80 hektárt. A fajtaválasztásra is nagy figyelmet fordítok. Az idén a szegedi GK Csenge fajtát vetettem. Technológiai elem ősszel a műtrágyázás, a rovarok elleni védekezés és a gabona-árvakelés kiirtása. Gabona-árvakelés ellen kedvező ára és kiváló hatékonysága alapján az idén a Gramint választottam. A megfelelő őszi időjárásnak köszönhetően szépen fejlődött a repce, sőt a szeptember 10-i vetés után éppen egy hónappal vissza is kellett fogni az állományt. Erre a célra tökéletesen megfelelt a Mystic 250 EW 0,8 liter/ha mennyiségben. A felsorolt szerek már a technológiám részei, és bízom benne, hogy megismétlődhet a 2017. évi remek termés.“

 

Gaál Orsolya – Farkas Árpád
Nufarm Hungária Kft.
http://www.nufarm.com/HU/Kezdolap

nufarm_uj_logo_szlogennel_2018-k

Amennyiben szeretne ingyenesen és rendszeresen friss szakmai információkat kapni hasonló témakörben, regisztráljon itt!