MENÜ

Címke: Változás

Partnereink hírei > X 2023.06.06.

A Corteva Agriscience vezetői változást jelent be Magyarországon

Mivel az európai mezőgazdasági piac dinamikus és kihívásokkal teli környezethez való alkalmazkodást igényel, a Corteva Agriscience nemzetközi mezőgazdasági kutató-fejlesztő vállalat változást jelent be magyarországi vezetőségében: 2023. június 1-jén Borsos László ügyvezető igazgató leköszön tisztségéről, és helyét Sergii Kharin veszi át.

Szakfolyóirat > 2013/05 > Szántóföld Mezőgazdaság Struktúra Változás

A mezőgazdasági struktúrák változásának vizsgálata az Alföld régióiban

Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye kistérségeinek településein a mezőgazdasági struktúrák változásának széles körű feltárását, a mezőgazdaság adottságainak felmérését tűztük ki célul, jelen írás az 1998–2008 közötti időszak öt kérdőíves felmérésének kutatási eredményeit mutatja be. Területileg Karcag és térsége, NK Leader, a Tarna menti, valamint Tisza-Tarna-Rima-mente LEADER akciócsoportok településein gazdálkodókat érinti, a megkeresett gazdálkodói létszám 110 fő[1]. Az adatbázis négy részre tagolt: a gazda, a gazda családja, a gazdaságról és a multifunkciós mezőgazdálkodást tartalmazó fejezetek.  

Szakfolyóirat > 2013/03 > Aktuális Agrárium Támogatás KAP

AGRÁRIUM 2013

Az agrárszektor gazdaságunk egyik legnagyobb lehetõségekkel bíró része, mégis, versenyképessége évrõl évre csökken. Milyen hatással van a magyar agráriumra a KAP, azaz a Közös Agrárpolitika éppen aktuális, folyamatban lévõ reformja, a bankok által nyújtható finanszírozási lehetõségek, vagy az éppen kiszámíthatatlan szabályozói környezet?  

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Pr Mezőgazdaság Változás

Tisztelt Olvasóink!

Egy régi bölcsesség szerint a bennünket körülvevõ világban csak egy dolog örök. A változás. Ha ez igaz - s miért ne lenne, hiszen gondolkodó eleinknek ezen kívül is jó néhány esetben igazuk volt - akkor a 2004-es év mindannyiunk számára örökké emlékezetes lesz, hiszen ebben az évben következik el az a változás, melyet röviden úgy hívunk: Európai Unió. Azt hiszem, ha megkérdeznénk azokat, akik ma Magyarországon mezõgazdasággal foglalkoznak, hogy milyen várakozással néznek elébe ennek az eseménynek, akkor nagyon sokféle választ kapnánk, de egy dologban mindenki egyet értene, mégpedig abban - ahogy Fekete István regényében Matula bácsi az öreg csõsz mondaná - „ nagy üdõ van készülõben”. A változás szele már régóta fújdogál körülöttünk, de teljes egészében ez az év fogja megmutatni, hogy mit is jelent valójában.

Szakfolyóirat > 2004/1 > Növényvédelem Változás növénytermesztés EU csatlakozás

Szántóföldi növénytermesztésünk alappillére az EU-csatlakozást követõen is:
A jó fajta és a kiváló minõségû vetõmag

Már az empírián alapuló gazdálkodási rendszerekben is nagy jelentőséget tulajdonítottak a jó tájfajtáknak és termésük legjavát válogatták ki továbbszaporításra. A fajták és a vetőmagok megjelenése a kereskedelemben szükségszerűen kiváltotta az egységes vizsgálati - ellenőrzési módszerek kialakulását, törvényi szabályozásokat. A fejlett mezőgazdaságú európai országok ezen a téren mind a mai napig élen járnak. Angliában már 1819-ben voltak fajtavizsgálatok. A vetőmagvizsgálatot Németországban Nobbe alapozta meg 1876-ban. Nekünk sincs pironkodni valónk, mert 1878-ban Deininger Imre Magyaróváron megalapította a Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló Állomást, és elődeink már 1895-ben megalkották a Vetőmagforgalmazási Törvényt (XLVI. törv.). Ettől kezdve hazánk a XX. században nemzetközi elismertséget vívott ki a fajta-előállítás, a vetőmagtermesztés terén és jelentõs exportõrré vált. 1970-1990 között nem ritkán a 200 000 ha-t is meghaladta a vetőmagtermő terület, és az előállított kiváló minőségű vetõmag 18-23%-át külföldiek vásárolták meg. Jó hírünknek köszönhetõen jelentõs EC termeltetést is folytattunk és számos országban megjelentek a magyar fajták. Sikereink több tényezõ együttesén alapultak. Remélhetõen a jövõben is tartani tudjuk a pozíciónkat, mert: ökológiai adottságaink kedvezõek; a fajta-elõállítás - vetõmagtermesztés - ellenõrzés - forgalmazás rendszerében jól felkészült szakembereink vannak; a rendszer szabályozásához mindig megalkottuk a szükséges jogi hátteret; vizsgálati, ellenõrzési metodikánk kompatíbilis az élen járó országokéval, nemegyszer szigorúbb is azokénál.