MENÜ

Címke: művelés

Partnereink hírei > X 2015.02.10.

Staltech tárcsák és kombinátorok a tavaszi magágykészítéshez

A jól előkészített magágy alapvetően meghatározza a növény fejlődési lehetőségeit, helyét a talajban, víz-és tápanyag-felvételi lehetőségeit, így végeredményben kondícióját és terméspotenciálját. A magágykészítést a megelőző alapművelés és a rendelkezésre álló gépek függvényében elvégezhetjük kombinátorokkal, vagy tárcsával.

Szakfolyóirat > 2014/05 > Portré Gép Traktor New Holland

A New Holland magyarországi nagykövete

Kovács Bálint hűséges típus – vállalkozását családjával virágoztatta fel, és a munkagépek terén sem szeret változtatni. Hosszú évek óta dolgozik New Holland gépekkel, máig sem csalódott bennük. Olyannyira elkötelezett a márka mellett, hogy két évvel ezelőtt 
a New Holland magyarországi nagykövete lett.

Szakfolyóirat > 2012/02 > Szántóföld Traktor Vetés talaj

A tavaszi idõszak talajmûvelési feladatai

A február megérkeztével egyre izgatottabbak, talán türelmetlenebbek is vagyunk mi, földmûvelõk. Szeretnénk már a mindent jelentõ földön tevékenykedni… Hosszú volt a tél, de nem telt tétlenül. Gondolataink egyre inkább az õszi vetések állapotán és a „megpihent” szántásokon járnak. Sok feladat vár ránk!  

Szakfolyóirat > 2011/12 > Szántóföld búza termés Árpa

Évbúcsúztató növénytermesztési, talajmûvelési gondolatok

Az év végi ünnepi hangulat közeledtével a gazdaember is számadást készít, ha másképp nem, gondolatban biztosan. Ez idõszakra elcsendesedik a határ, alig látni már egy-egy traktort dolgozni. Ilyenkor jólesik kicsit megpihenni nekünk is. Nem tesszük ezt sokáig, hiszen vár a téli karbantartás, és az udvar körüli vagy a telephelyi, magtári teendõk is adnak feladatot. De érdemes kicsit visszatekinteni, átgondolni az esztendõ történéseit, örömeit vagy éppen nehézségeit.  

Szakfolyóirat > 2011/12 > Szántóföld Földvásárlás Export növénytermesztés

Adatok, észrevételek a mûvelési ágak, a vetésszerkezet és a hozamok háromnegyed évszázados változásairól (1935-2010)

Sok megoldatlan problémával küzd a mezõgazdaság, közülük nem kevés közvetlenül kapcsolódik a növénytermesztéshez. Az ágazat területi-, vetés szerkezeti- és hozam adatainak elemzése segíthet, vagy legalábbis közelebb visz a fejlõdést gátló anomáliák felszámolásához.  

Szakfolyóirat > 2011/08 > Tudósítás BASF művelés Szántóföld

BASF Szántóföldi Nap négy helyszínen

Kondoros-Hajdúböszörmény-Gyõr-Szekszárd állomásokkal zajlott a világhírû cég hazai rendezvénysorozata júniusban, ahol a parcellabejárások során a résztvevõk a BASF korszerû növényvédõ szereivel és technológiáik hatékonyságával ismerkedhettek meg a fõbb szántóföldi kultúrákban. A szakmai programok mellett a partnercégek sorában az Agro Napló is jelen volt. www.agronaplo.hu/talalkozzon/13  

Szakfolyóirat > 2010/03 > Portré Gazdálkodó Mezőgazdaság művelés

Benedek Fülöp: Az erõ vele van

Nevét többen, õt magát kevesebben ismerik. A mezõgazdasághoz felmenõi révén és választása okán is kötõdik. Híve a kemény munkának, mivel az Alföldrõl származik, ugyanakkor életében a mai napig jelentõs szerepet játszik a sport is. E kettõsség határozza meg jellemét is, vagyis: hisz a kemény és következetes munkában, és a küzdelem sem idegen tõle céljai elérése érdekében. Hangoztatja ugyanakkor, hogy az élet mec­cseit fair módon kell megvívni. Ez utóbbi vélemény mindenképpen sportolói, illetve sportvezetõi múltjával függ össze.

Szakfolyóirat > 2010/01 > Szántóföld Vetés termés Klíma

Elõzõ évi értékelés - a termések és a klíma tükrében

Ismét egy érdekes esztendõt búcsúztattunk szilveszterkor. A klímaváltozás következményei gyakran nehezítették meg a gazdálkodók munkáját. A gyengébb termések miatt azonban nem mindig csak a természet okolható. Az újév elején idõszerû átgondolni a talajmûvelési hibáinkat, melyek az idõjárási szélsõségek mellett nagymértékben hozzájárulnak a terméscsökkenésekhez. Tanulhatunk belõlük!

Szakfolyóirat > 2009/12 > Aktuális szőlő Föld művelés

Földárak alakulása hazánkban

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai szerint az elmúlt évben hazánkban – az inflációt meghaladó mértékben – átlagosan 7%-kal emelkedtek a földárak, de így is jelentõsen elmaradnak az Európai Unió átlagától. (Hollandiában közel 20-szor, Dániában 15-ször, Spanyolországban 8-szor, Németországban 5,5-szer, Franciaországban pedig közel 3-szor többet kell fizetni a szántóért, mint Magyarországon.)  

Szakfolyóirat > 2009/09 > Szántóföld búza Kukorica Termesztés

Õszi búza talaj elõkészítése kukorica után

A minõségi õszi búza nemesítésben és termesztésben az energiatakarékos talajmûvelési eljárások közül a redukált talajmûvelési rendszerek alkalmazhatók a Low Input technológiával termesztett õszi búza állományunkban. A menetszám csökkentés segítségével idõt, energiát és üzemanyagot takaríthatunk meg.  

Szakfolyóirat > 2009/02 > Kertészet szőlő tőke művelés

Feketelistán az egyesfüggöny tõkemûvelésmód

  A jövõben a védett eredetû borok elõállításához több neves borvidékünkön (Egri, Nagy-Somlói, Villányi) sem használható fel az egyesfüggöny mûvelésû tõkékrõl származó szõlõ. A csüngõ hajtáshelyzet miatt sajátos e tõkék hajtásnövekedése, s termésképzése. Mit ér a szõlõ, ha egyesfüggönyön terem?  

Szakfolyóirat > 2008/09 > Gépesítés gabona gépek magágy

Magágykészítõ és gabonavetõ gépkombinációk

Kombinált talaj-elõkészítés-vetésnek azt a munkafolyamatot nevezik, ahol a kapcsolt gépek a talaj felsõ rétegét a mag/növény igényeihez igazodó munkamélységben és a teljes munkaszélességben fellazítják, majd az így elõkészített talajba – még ugyanabban a munkamenetben – a magvak elvetésre is kerülnek.  

Szakfolyóirat > 2006/06 > Gépesítés Kalászos Termelés talaj

Talajmûvelési elvek és szempontok õszi kalászosokhoz

A kalászos gabona terület döntõ többsége õsszel kerül bevetésre, zömmel õszi búza, kisebb részben õszi árpa termelés céljára. A mintegy 1,2–1,4 millió ha terület 35–45%-a nyári betakarítású kalászosok, valamint a borsó és a repce után, 20–25%-a kora õszi, õszi betakarítású ipari (burgonya, napraforgó, cukorrépa) és egyéb növények, míg a fennmaradó mintegy 35% pedig az ugyancsak õszi betakarítású kukorica után kerülhet bevetésre.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Pr Tárcsa művelés sekély

A sekély mûvelés 10 alapkövetelménye

1. Miért döntõ a szármaradvány-kezelés a sekély mûvelésben? A szalma egyenetlen felszíni szétterítése kedvezõtlen a talajon hagyott növényi maradványok lebomlásához, illetve eltömõdést okozhat a munkagépeknél. A váltakozó mennyiségû szármaradvány talajra gyakorolt hatása miatt egyenetlen kelést okoz. Munkamûveleteket takaríthatunk meg, ha a szalma megfelelõ szétterítését a szármaradvány rendezõvel felszerelt, enyhe szögben járatott Carrier-re bízzuk.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet szőlő talaj művelés

A szõlõtalajok tömörödésérõl tömören

Ültetvényeinkben a munkák egyre nagyobb részét gépekkel végezzük. A sorközöket rendszeresen bejáró nehéz erõ- és munkagépek a talajt tömörítik. Az „érintett” talajok szakszerû beavatkozással eredményesen lazíthatók, érdemesebb azonban a károkat megelõzni, vagy legalábbis mérsékelni, mint utólag helyrehozni.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés talaj művelés agronómia

Mûvelés hatása az agronómiai talajszerkezetre

„A talaj gyakori mozgatása szerves anyagban való elszegényedéséhez, a szerkezet leromlásához vezethet”. Ezt a gyakran elhangzott kijelentést érdemes kicsit jobban megvizsgálni. Mi is a talajszerkezet? A talajnak azon állapota, amelynek képzõdése folyamán az elsõdleges részecskék összetapadása után nagyobb méretû, többé-kevésbé ellenálló másodlagos, harmadlagos halmazok, aggregátumok jönnek létre. A szerkezet értékelése az aggregátumok mérete és százalékos mennyisége- aránya- alapján történik.

Szakfolyóirat > 2003/9 > Növénytermesztés művelés bodza feketebodza

A feketebodza (Sambucus nigra L.) művelési rendszerei, koronaformái

Magyarországon 1997-től rendkívüli gyorsasággal létesültek feketebodza ültetvények, 2003-ra az összes terület -megbízható becslések szerint- elérte a 2000 hektárt. A telepítési kedv napjainkban sem szűnt meg, bár az ütem lényegesen lecsökkent, ami érthető. A 2000 hektárnyi ültetvénnyel már kiváltható a vadon gyűjtött évi 20-25000 t/év feketebodza. A további telepítések nagyságát a meglévő ültetvények felújítása, illetve a piaci igények fogják meghatározni.

Szakfolyóirat > 2001/11 > Növénytermesztés Cukorrépa művelés

A cukorrépa talajmûvelése

„csak az a gazda termeljen cukorrépát, aki e növény igényeit ki tudja elégíteni, (…) mert cukorrépát vagy jól kell termelni, vagy sehogy.” Követendõ tanácsot adott Cserháti 1901-ben „Különleges növénytermelés címû munkájában. Nehéz ezt a tanácsot megfogadni napjainkban, amikor a nagyobb gazdasági haszon reménye, esetenként biztosabb értékesíthetõség olyan gazdaságokat is a cukorrépa termesztõk körébe vonnak, akik számára a biztos haszonnal párosuló terméseredmények technológiai feltételei korántsem adottak. A kudarc kísérõi közvetlenül a gyenge terméshozam, egyenetlen répaméret, alacsony cukortartalom. Közvetve a betakarítás után hátrahagyott aszfaltút keménységû talaj több évre gondot okozó nehéz mûvelhetõsége.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés talaj művelés

A talaj elõkészítése gyümölcsös telepítéséhez

Sokan csodálkozhatnak miért kell nyáron errõl a témáról beszélni. Több okból is. Mondhatnánk, hogy a jó munkához idõ kell. A hazai idõjárást figyelembe véve az õszi telepítésekhez itt az idõ munkához látni. Sõt a nyárvégi szamóca ültetéshez még korábbi elõkészítés szükséges. A tavaszi ültetés jó talajállapotának elérése érdekében is hasonló elvek alapján járhatnak el, ha az elõveteményt betakarították.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növényvédelem talaj gyom művelés

Talajmûveléssel a gyomok ellen

A talaj jó kultúrállapota magában foglalja annak gyommentességét is. A talaj termékenységének fenntartása a talaj fizikai állapota és a pozitív tápanyagmérleg megõrzését, de a gyomfertõzöttség elfogadható szintre szorítását is jelenti. Az utóbbi években e feladat megoldása jelentõs mértékben eltolódott a herbicidek alkalmazása felé, háttérbe szorítva a gyomszabályozás hagyományos eszközeit, az okszerû vetésváltást és a talajmûvelést. Az évek során bebizonyosodott, hogy egyetlen védekezési eljárást alkalmazva, nem várható átütõ siker, ezért a védekezési módok integrálására kell törekedni, amivel nagyobb siker érhetõ el a környezeti terhelés csökkentése, valamint egyes gyomok vegyszerekkel szemben kialakult rezisztenciájának és toleranciájának mérséklése mellett.