MENÜ

Mikroalgából nyert olaj az új élelmiszerek között

2018.07.26.

Megjelent az Európai Bizottság 2018/1032/EU végrehajtási rendelete a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj 2015/2283/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről és az 2017/2470/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról.

A 2015/2283/EU rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Európai Unió területén.

  1. november 21-én a Mara Renewables Corporation vállalat kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság illetékes hatóságához a Schizochytrium sp. mikroalga egy másik törzséből (T18) nyert olaj felhasználásának kiterjesztése iránt. A kérelemben a kérelmező a Schizochytrium sp. T18 törzséből nyert olajnak a 463/2014/EU és az 2015/545/EU végrehajtási határozat által engedélyezett valamennyi élelmiszer esetében történő felhasználását, valamint felhasználásának a gyümölcs- és zöldségpürékre történő kiterjesztését kérte.

 

  1. október 6-án az Egyesült Királyság illetékes hatósága kibocsátotta elsődleges értékelési jelentését, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a Schizochytrium sp. mikroalga T18 törzséből nyert olaj felhasználásának kiterjesztése megfelel az új élelmiszerek vonatkozásában megállapított feltételeknek. A Bizottság az elsődleges értékelési jelentést továbbította a többi tagállamnak, ahonnan határidőn belül észrevételek nem érkeztek. Így az elsődleges értékelési jelentés következtetései alapján kellő megalapozottsággal kijelenthető, hogy a Schizochytrium sp. mikroalga T18 törzséből nyert olaj felhasználásának kiterjesztése megfelel az 2015/2283/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak.

 

A rendelet melléklete tartalmazza a felhasználási feltételeket és a jelölési követelményeket.

A jogszabály a kihirdetést (2018. július 20.) követő huszadik napon lép hatályba.

 

A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.

NAK/Dr. Szűcs Viktória

Forrás: NAK