MENÜ

Itt a közlemény a támogatott borászati gépek cseréjéről!

Agro Napló 2022.04.04.

A borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább öt évig kell üzemeltetni.

 

Megjelent a Kincstár 25/2022. (III. 24.) számú közleménye, amely alapján az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás, vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén az új borászati gépet, technológiai berendezést be lehet jelenteni – értesült az Agro Napló.

Ugyanez a közlemény tartalmazza a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt történő megváltoztatására vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos tudnivalókat is.

Amennyiben a támogatott gépet vagy berendezést cserélni kell, az saját forrás terhére történik, és az új gépnek vagy berendezésnek azonos rendeltetésűnek kell lennie az eredetivel, azonos, vagy jobb paraméterekkel kell rendelkeznie, és a csere bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártásúnak kell, hogy legyen. Ha a támogatott gép vagy berendezés üzemeltetési helye változik meg az üzemeltetési kötelezettség alatt, akkor azt a tervezett átszállítás megkezdése előtt legalább tíz nappal kell bejelenteni a Kincstárnak.

Mindkét eljárás esetében kötelező az elektronikus kapcsolattartás, így a gépcsere előzetes bejelentését, a gépcsere megvalósulásának bejelentését, és az üzemeltetési hely változásának bejelentését is az általános kérelemkitöltő felületen lehet benyújtani, ügyfélkapus azonosítást követően.

Az új közlemény kihirdetésével a 62/2017. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény hatályát veszti.

 

(Forrás: NAK)