MENÜ

Heti fókusz: Egyre inkább számítanak a fizikai paraméterek az NPK termékeknél

2019.04.01.

A műtrágyák fizikai tulajdonságai jelentős mértékben befolyásolják a kijuttatás és megtérülés eredményét. Szakértőink elmondják, hogy miről ismerhető fel a jó minőségű műtrágya:

Egyre inkább számítanak a fizikai paraméterek az NPK termékeknél

A hozzászólásokért kattintson!

hoyer-rita-borealis gyuris-kalman-yara
Hoyer Rita
Borealis L.A.T Hungary Kft.
Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft.

Hoyer Rita (Borealis L.A.T Hungary Kft.) borealis-logo- ohne slogan

 

A modern repítőtárcsás műtrágyaszórók akár 18-24-36 méteres munkaszélességgel is dolgoznak. Ez viszont a legmagasabb szintű technikai es mechanikai követelményeket támasztja mind a műtrágyaszóró, mind a műtrágya felé. Minél nagyobb a szórásszélesség, annál jobb, egységesebb minőségű műtrágya szükséges.

Miről ismerhetők fel a jó minőségű műtrágyák?

A modern röpítőtárcsás műtrágyaszórók a másodperc egytized része alatt gyorsítják fel a szemcséket 150 km/h sebességre. Ilyenkor a műtrágyaszemcséket rendkívül nagy mechanikai erőhatás éri. Azon műtrágyák, melyek nem bírják ki ezt az extrém hatást, negatívan befolyásolhatják a termés mennyiségét és minőségét. A műtrágyák fizikai tulajdonságai tehát nagymértékben befolyásolják a szórhatóságot és szórásképet.

Kerek, sima, kemény és nehéz szemcsék – ezek azok a tulajdonságok, melyek szükségesek az optimális kijuttatáshoz.

 

borealis-mutragya-dekor-1

 

A szemcse alakja és keménysége

A piacon háromféle műtrágya elérhető: granulált, prillezett es kompaktált. Minél kerekebb és simább a szemcse, annál egyenletesebben és messzebbre repül. Azt, hogy a szórásképet mennyire befolyásolja az oldalszél, az ún. Cw vagy Cd-érték, azaz a légellenállási együttható mutatja meg. Minél alacsonyabb ez az érték, annál kerekebb és szabályosabb a szemcse, így jobbak a repülési tulajdonságai és kevésbé befolyásolja a repülési ívet az oldalszél. Ezek mellett minél keményebb a szemcse, annál kisebb a lehetősége, hogy már a repítőtárcsán széttörjön. A széttört szemcsékből por képződik, ami rontja a műtrágya szemcseméret-eloszlását.

Sűrűség

A műtrágya sűrűségét (fajsúlyát) általában kilogramm/köbméterben (kg/m3) adják meg. Ugyanazon szemcseméret esetén a nagyobb fajsúlyú szemcsék messzebbre repíthetők, mint a könnyebbek. Ezáltal az átfedési zóna szélesedik: minél nagyobb a műtrágya sűrűsége, annál jobb lesz a szórás minősége. A felhasználónak mindig figyelnie kell a műtrágya fajsúlyára, főleg amennyiben kevert műtrágyát használ. Az eltérő sűrűségű műtrágyákból készült keverék röpítőtárcsás szóróval egyáltalán nem juttatható ki egyenletesen.

Kopás, porképződés, csomósodás

A szállítás és kiszórás közben fellépő mechanikai erőhatások a műtrágyaszemcsék kopását idézik elő. A műtrágya kopásállósága fontos minőségi jellemző, melyet a gyártók különböző bevonatokkal szoktak javítani. A porfrakció rontja a szórásképet, magasabb környezeti terhelést jelent, és nehezíti a munkakörülményeket. A por a traktor nyomvonalában többlet műtrágya-kijuttatást okoz, és a tárolás alatt hozzájárul a csomósodáshoz, összeálláshoz.

Szemcseméret

Fontos, hogy a műtrágya szemcsemérete egy adott intervallumon belül legyen, ez adja a szemcseméreteloszlást. Ugyanolyan sűrűség esetén a nagyobb szemcsék messzebbre, a kisebbek közelebbre repülnek, így lesz a jó szóráskép háromszög alakú. Egy jó műtrágya szemcséinek 90%-a 2,2-5,0 mm közötti átmérővel rendelkezik.

 

borealis-mutragya-kevert-vs-granulált

 

Miért fontos mindez?

Minél jobb minőségű a műtrágya, annál egyenletesebb a szóráskép. Az pedig, hogy minden egyes növény nagyjából azonos mennyiségű tápanyaghoz jusson, kulcsfontosságú a későbbi egyszerre fejlődés és érés szempontjából, ami nem utolsósorban a betakarítás minőségét is befolyásolni fogja.

Érdemes megfontolni, hogy több – különböző méretű és alakú szemcsékből álló – műtrágya keverékét, vagy granulált műtrágyát válasszunk. A kevert műtrágyák alkalmazása sokszor problémás, mivel a szemcsék különböző fizikai tulajdonságai miatt szinte lehetetlen ezekkel a termékekkel egyenletes szórásképet elérni.

Egyenletes szóráskép, több termés

A legtöbb esetben az egyenetlen szóráskép következményei szabad szemmel nem láthatóak, ezért észrevétlenek maradnak. 25%-os szórási hiba még nem észrevehető, viszont a termésveszteség már jelentős. Amikor a színbeli eltérések már szabad szemmel is megfigyelhetők, a szórási hiba már magasabb, mint 30%.

A nem megfelelő szóráskép következményei:

  • gyengébb, egyenetlen minőség (fehérje- és olajtartalom)
  • nagyobb fogékonyság a betegségekre
  • betakarítási problémák
  • magasabb szárítási költségek, elhúzódó érés
  • megnövekedett környezetterhelés azokban a sávokban, amelyek túl sok műtrágyát kapnak

Egy jól megválasztott NPK-műtrágyával akár ötféle tápanyag is kijuttatható egyetlen művelet során (például COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn). A műtrágya nagyobb koncentrációja azt jelenti, hogy a szükséges tiszta hatóanyag-mennyiséget hektáronként kevesebb műtrágya kijuttatásával érhetjük el. A Borealis L.A.T COMPLEX műtrágyák minden egyes szemcséje a formulának megfelelő arányban tartalmazza az összes tápanyagot. Ezáltal a szegregáció (a különböző tulajdonságú műtrágyaszemcsék elkülönülése, rétegződése) miatt nem léphet fel szórási hiba, minden növény azonos mennyiségű tápanyagot kap.

Miért érdemes ellenőrizni a szórásképet?

A kereskedelmi forgalomban levő műtrágyák szórási tulajdonságait rendszeresen vizsgálják zárt, ellenőrzött körülmények között. Az így megállapított beállítási értékeket tüntetik fel a gépgyártók a használati utasításokban. Ezen értékek azonban mesterséges körülmények közötti szórási próbákból származnak. A kedvezőtlen időjárási vagy tárolási körülmények megváltoztathatják a műtrágya szórási tulajdonságait. Ezért szükséges lehet a szántóföldi szórások alkalmával az adott műtrágyaszóró újrakalibrálása. A jó szóráskép grafikonja lapos háromszög alakú, széles átfedési területekkel. Csak igy lehetséges a többszörös átfedés, amivel a szórási hibák kiküszöbölhetőek. Az ellenőrzést mindenki saját maga elvégezheti rövid idő alatt, egy hordozható szóráskép-ellenőrző mérőtálca készlet segítségével.

A Borealis L.A.T COMPLEX NP- és NPK-műtrágyái a legkiválóbb minőséget képviselik. Egyenletes szemcseméretüknek és alacsony portartalmuknak köszönhetően akár vetéssel egy menetben, starterként is kijuttathatók. Válassza Ön is a minőséget!

További információ:
www.borealis-lat.com


Gyuris Kálmán (Yara Hungária Kft.) 69-yara-logo 

 

Igen könnyű helyzetben van a Yara képviseletében az ember, amikor erről kell írni, mert minden termékünk kiemelkedő fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket mindenki elismer és elfogad. Ezt természetesen elsősorban a felhasználói oldalról kell megközelíteni. A termelők tavasszal két módszerrel juttatják ki a műtrágyát: teljes felületre, illetve vetéssel egy menetben. Mindkét esetben fokozott jelentősége van a fizikai tulajdonságoknak. A hagyományosan, teljes felületre kiszórt termékeknél a szóráskép minősége a legfontosabb tényező. A nem megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékek használata esetén a rossz szórásképből adódó veszteség 5-8% terméscsökkenést is jelenthet, amely a gyakorlatban ritkán jelentkezik látványos eredménnyel, így ez egy elfedett veszteség. A nem megfelelő szórásképet két dolog okozhatja. Az egyik a nem megfelelő szemcsekeménység, melynek következtében a termék poros lesz, kijuttatáskor az eszközök gyakorlatilag egy porfelhőben mozognak. A másik az eltérő szemcseméret, ami elsősorban a kevert termékek negatív hatása: a különböző mérések esetén a egységnyi felületre vártható anyagtartalom töredéke, vagy épp sokszorosa kerül ki. Ilyen esetben semmi jelentősége nincs a tervezett tápanyag –gazdálkodásnak, kalkulált műtrágya kijuttatásnak, talajvizsgálatra alapozott szaktanácsadásnak.

 

yara-szoraskep-kiserlet

 

A homogén, egyenletes szemcseméret esetén garantálni lehet, hogy az elvárt hatóanyag tartalom jut ki az egységnyi felületre. A másik lehetőség a tavaszi műtrágyázáskor a vetéssel egy menetben történő kijuttatás. Itt annyival „rosszabb” a helyzet, hogy a nem megfelelő fizikai tulajdonságú termékek használata nem csak az előbb említett hatóanyag eltérést okozza, hanem a munka műveleteket is lassítja, akadályozza. A poros termék használatakor eldugulnak a csövek, az amúgy is lassabb vetés még kevésbé halad, vagy épp egyes területek kimaradnak, egyáltalán nem kapnak műtrágyát.

A következő paramétereknek kell ilyenkor teljesülniük:

  • Legfontosabb a szemcse keménység, amelynek minimum 35 N értéket el kell érnie, ekkor tud megfelelően ellenállni a gyártás utáni fizikai behatásoknak, (csomagolás, mozgatás, szállításkori ütés-nyomás, stb,). A YaraMila termékek ennek bőven megfelelnek, mert átlagosan 50 N feletti szemcse keménységgel rendelkeznek.

yara-mila-k

 

  • Portartalom, amely az előbbiből következik, és maximum, 0,05% lehet. Ez egy igen szigorú elvárás, de az ezt meghaladó érték komoly problémákat okozhat. A megfelelő szemcse keménységű termék esetében azonban ez elkerülhető
  • Átlagos szemcseméret: Amennyiben a termék granuláinak több mint 90%-a 2-4 mm mérettartományba esik, a maradék pedig ettől felfelé és lefelé arányosan eloszlik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a szóráskép is egyenletes lesz
  • Ehhez szorosan kapcsolódik a szabad folyás értéke: 6-8 kg/min esetén garantálható a vetéssel egy menetben az egyenletesség és a gyorsaság.
  • Még egy fizikai tulajdonságot emelek ki, az a sűrűség, melynek optimális értéke  1,0-1,3 között van.

Ha ezek a fizikai tulajdonságok teljesülnek, akkor várható el egy műtrágyaféleségtől, hogy mind a kijuttatás során, mind a ráfordított érték megtérülésekor azt hozza, amire számítottunk. Minden egyes termék vásárlásakor ezekre a tulajdonságokra is oda kell figyelni, mert a hatóanyag- tartalom, felvehetőség, stb, mellett a fizikai tulajdonságok hasonló fontosságúak, csak sokkal kevesebb figyelmet kapnak.

További információ:
www.yara.hu