MENÜ

Fókuszban Vas megye – 1. rész: demográfia, munkaerőpiac

2017.01.30.

A KSH online kiadványt jelentetett meg Fókuszban a megyék címmel, melynek segítségével a főváros, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról tájékozódhatnak az érdeklődők. Az Agro Napló ebből a kiadványból szemezget 20 héten keresztül. A negyvenkilencedik rész fókuszában Vas megye demográfiai helyzete és munkaerőpiaca áll.


Demográfia

 • Folyamatosan csökken a megye lélekszáma, mivel a természetes népességfogyást a pozitív vándorlási egyenleg nem tudta ellensúlyozni. 2016. január 1-jén közel 254 ezren éltek a megyében, ami 0,1%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A korszerkezet továbbra is öregedő, a 14 évesek és fiatalabbak a lakosság 13, a 65 évesek és idősebbek 19%-át alkották. A 15–64 évesek hányada 68%-ot tett ki. A száz gyermekkorúra jutó időskorúak száma 142-re nőtt, ami 15-tel több az országosnál.
 • 2016. I. félévben kedvezően alakultak a természetes népmozgalmi folyamatok. Vasban hat hónap alatt 994 gyermek született, és 1674 személy hunyt el. A halálozások számában bekövetkezett 6,1%-os, valamint az élveszületések 3,7%-os csökkenése következtében a természetes fogyás üteme majd tizedével lassult az egy évvel korábbihoz képest. Június végéig egy csecsemő vesztette életét, kettővel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a második negyedévben nem hunyt el egy év alatti gyermek a megyében.
 • Az I. félévben 544 pár kötötte össze életét hivatalos keretek között, ami negyedével több a tavaly ilyenkorinál.


Munkaerőpiac

Gazdasági aktivitás

 • Vas megye munkaerőpiaci helyzete továbbra is a legkedvezőbbek közé tartozik az országban, az átlagosnál nagyobb a foglalkoztatás és kisebb a munkanélküliség. 2016. II. negyedévében a KSH munkaerő-felmérésének adatai szerint a 15–74 éves népesség 60,5%-a, 120,0 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. 2015. második negyedévéhez képest a foglalkoztatási arány 58,7%-ra mérséklődött, ami 0,9 százalékponttal még mindig magasabb az országos átlagnál.
 • Kedvező, hogy a munkanélküliek száma tovább csökkent. Abszolút számban mérve itt volt a legkevesebb munkanélküli az országban. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ról 3,0%-ra javult és 2,1 százalékponttal kedvezőbb az országos értéknél.

Keresetek

 • Az első félévben 70,6 ezren álltak alkalmazásban a legalább 5 főt foglalkoztató megyei szervezeteknél, 3,4%-kal többen, mint az előző év azonos időszakában. A verseny-, és a költségvetési szférában egyaránt nőtt a létszám.
 • Hat nemzetgazdasági ág kivételével mindenütt nőtt a foglalkoztatottság. Az építőipari termelés visszaesése ellenére az alkalmazásban állók létszáma lényegében stagnált. A legalább ötezer főt foglalkoztató szolgáltatási ágak mindegyikében ugyanakkor létszámnövekedés mérhető.
 • A legtöbben a feldolgozóiparban dolgoztak, számuk több mint 27 ezer fő volt. Alágazatai közül a járműgyártásban történt a legnagyobb, 7,0%-os bővülés, így itt már több mint 8,6 ezer főt alkalmaztak. Az élelmiszeripar, valamint a kisebb létszámot foglalkoztató vegyi anyag, termék gyártása, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a gép, gépi berendezés gyártása alágazatokon kívül mindenhol létszámbővülés volt megfigyelhető.
 • A havi bruttó átlagkereset egy év alatt 6,8%-kal emelkedett, így 2016. I. félévben 234 ezer forintot tett ki, ami a főváros és a megyék rangsorában a hatodik legnagyobb volt. A havi nettó átlagkereset 155 ezer forint fölé emelkedett a megyében.

Nyilvántartott álláskeresők

 • A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint Vas megyében márciustól egyre kevesebb munkanélkülit tartottak nyilván. Június végén 3925 álláskeresőt regisztráltak, 21%-kal kevesebbet, mint 2015 azonos időszakában. Az itteninél csak Győr-Moson-Sopron megyében volt jobb a helyzet, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk itt volt a második legkedvezőbb (2,2%) – a fővárossal egyetemben – az országban.
 • Az álláskeresők fele férfi, 7,5%-a pályakezdő volt, 27%-uk pedig már legalább egy éve nem talált állást.
 • A munkanélküliek 50%-a a 25–49 évesek, 38%-a az 50 évesek és idősebbek közül került ki.
 • Az álláskeresők 36%-a legfeljebb általános iskolai, 56%-a középfokú, s 7,6%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett.
 • A munkáltatók június végén 3112 bejelentett betöltetlen álláshelyet kínáltak, 17%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Tíz felkínált álláshelyre 13 munkanélküli jutott, az ez évvel korábbihoz képest 6-tal kevesebb.