Jogi tudnivalók májusban

Agro Napló
Ismét a gazdálkodókra nézve kedvező irányú jogszabály-módosítás hatályba lépéséről számolhatok be Olvasóinknak. 2014. április 3-án megjelent az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM-rendelet.

A „saláta” rendelet 3 korábbi jogszabályt módosít:

  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM-rendeletet;
  •  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 113/2009. (VIII. 29.) FVM-rendeletet és
  • a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM-rendeletet.

A legjelentősebb változás az „első körös”, tehát támogatási kérelmet 2007. december 3. és 2008. február 7. között benyújtott jövedelempótló támogatást nyert fiatal gazdálkodókat érinti. Az ő esetükben széles körben okozott félreértést és ebből kifolyólag sok esetben vezetett a kiutalt támogatási összeg 90%-ának visszaköveteléséhez a tervezett üzemméret megtartásának kötelezettsége. Ez jellemzően az első három évet érintően okozott problémákat. Sok gazdálkodó ugyanis a támogatási határozatból és a jogszabály első közlönyállapotából kiindulva úgy kezdte el kialakítani és fokozatosan felépíteni a gazdaságát, hogy az első három év vonatkozásában az üzemméret kialakítása során támogatás-visszafizetési kötelezettséggel nem kalkulált, hisz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiadott támogatási határozatok is kizárólag a 4. és 5. év teljesítéséről tettek említést.

A gyakorlatban azonban a teljes 5 éves vállalási időszak vizsgálat alá került jellemzően vagy a támogatási összeg 10%-ának lehívására vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor kérelemre indult eljárásban vagy pedig egy hivatalból indított helyszíni ellenőrzés kapcsán. Az ismertté vált statisztikák szerint az első három évet érintően a támogatást igénybe vevő fiatal gazdálkodók mintegy 10%-ánál volt problémás akár vis maior esetből fakadóan (pl. nehézségekbe ütköző termőföldvásárlás), akár az előírások félreértéséből az első három évre vállalt üzemméret tartás. Ez sarkallta a jogalkotót arra, hogy jogszabály-módosítással rendezze a széles termelői kört érintő problémát.

A legfontosabb módosítása a saláta rendeletnek, hogy a 4. és 5. évre vállaltak teljesítésének esetére eltekint az első három év esetleges elmaradásaihoz fűződő támogatási összeg visszafizetési kötelezettségtől.

A korábbi szabályozás szerint, amennyiben az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő naptári évtől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 30%-ot meghaladóan maradt el, akkor a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2% visszafizetésére kötelezték a gazdálkodót, ez sok esetben a teljes kifizetett támogatási összeg visszafizetését jelentette.

A módosult szabályok szerint, amennyiben az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesíti az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméretet, vagy üzemmérete eléri a támogatási összeg alapját képező üzemméret-kategória legkisebb mértékét és az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemmérettől legfeljebb 10%-kal marad el, vagy a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelme jóváhagyásra vagy részben jóváhagyásra kerül, akkor vele szemben visszafizetési kötelezettség   nem alkalmazható.

Az „első körös” és a 113/2009. (VIII. 29.) FVM-rendeletet alapján (második körös) támogatást igénybe vett fiatal gazdákat is érintően módosították a teljes támogatási összeg második részletének igénybevételéhez kapcsolódó ún. 10%-os kifizetési kérelem benyújtásának elmulasztásához kapcsolódó szabályokat. A korábbi szabályok szerint az utolsó részlet lehívásának elmulasztása a teljes támogatás elvesztéséhez vezetett.

Jelenleg főszabály szerint a fiatal gazdálkodó kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el abban az esetben, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét nem nyújtja be, vagy a határidőben benyújtott kifizetési kérelme elutasításra kerül.

Az első körös fiatal gazdálkodóknál ez kiegészül azzal, hogy kapcsolódóan a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesíteni kell legalább az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy pedig a támogatási összeg alapját képező üzemméret-kategória legkisebb mértékét és az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemmérettől legfeljebb 10%-kal elmaradást tervezni és tartani.

A 113/2009. (VIII. 29.) FVM-rendelet alapján nyertes fiatal gazdálkodóknak pedig a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesíteni kell az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméretet.

A szőlőültetvény szerkezetátalakítás kapcsán a használó személyében bekövetkező változás esetére alkottak új szabályokat, mely szerint, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, a művelési kötelezettség átadását az MVH részére be kell jelenteni. Meghatározza a jogszabály a bejelentés kötelező tartalmi elemeit, melyek az alábbiak: átadó neve és ügyfél-regisztrációs száma, a kötelezettséget átvállaló neve és ügyfél-regisztrációs száma, az érintett terület adatai, az átadás dátuma, valamint az aláírások.

Úgy tűnik, hogy jelenleg a fiatal gazdálkodók vannak fókuszban, ugyanis a kedvező irányú jogszabály-módosítást követően megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium 34/2014. (IV. 4.) VM-rendelete, mely 2014. május 1. és május 15. között ismét lehetőséget biztosít fiatal gazdálkodók induló támogatásaként egyszeri maximum 40 000 eurónak megfelelő jövedelempótló támogatás igénybevételére.
A támogatás igénybevételére vonatkozó szabályok jelentősen nem változtak. Azok a 18 és 40 év közötti fiatal gazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik először kezdenek gazdálkodni, megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek, és vállalják, hogy gazdaságukat 5 évig egyéni vállalkozóként vezetik. Április 17-én megjelent a vonatkozó 63/2014. (IV. 17.) számú MVH Közlemény, amelyből a részletszabályokról tájékozódhatnak az érdeklődők.

Zárásképp az üzemméret kapcsán meghozott legfrissebb módosításokra tekintettel a jogviták eredményes lezárása érdekében javaslom a támogatást igénylő által korábban esetlegesen elő nem terjesztett bizonyítékok pótlólagos becsatolását, illetve a folyamatban lévő bírósági ügyek kapcsán, tekintve hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint a módosítás perekben történő alkalmazhatósága kétséges, az MVH-val történő kapcsolatfelvételt.

Dr. Bacskai Edina

(A mezőgazdaságot érintő jogi témákban várjuk kérdéseiket
a bacskaiedina@gmail.com címre.)


A cikk szerzője: Dr. Bacskai Edina

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!