MENÜ

Ötből négy gazdálkodó fejlesztést tervez középtávon

2017.02.20.

A mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató gazdálkodók 77%-a tervezi gazdaságának fejlesztését a következő 2–3 év során. Több mint négyötödük tervez beruházást öt éven belül. Minden ötvenedik gazdálkodó gondolkodik középtávon gazdaságának visszafejlesztésében, megszüntetésében.

Az AgroStratéga 2016-ban már ötödik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. Az országos felmérésnek tavaly is szakmai partnere volt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ). E két szakmai szervezet mellett az AGRÁRIN Kft., az AGRO.bio Hungary Kft., a Hardi International AS, a RAPOOL Hungária Kft., a SAATEN-UNION Hungária Kft. és a YARA Hungária Kft. is támogatta a kezdeményezést.

A kutatás 79–86%-ban a különféle alapanyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédő szer) és gép, eszköz beszerzésében, továbbá a termény értékesítésében a döntéshozó; valamint 12–16%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. Az 1665 fős mintában kizárólag a hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ők a kutatás célcsoportja. A felmérés így nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezőgazdaságilag hasznosított terület döntő hányadát művelő, egységes agrártámogatási kérelmet benyújtókra nézve reprezentatív. A kérdőívkitöltők által művelt terület nagyságának összege közel háromszázezer hektár, átlagos birtokméretük pedig 176 hektár.

A megkérdezett gazdálkodók négyötödénél (80%) volt beruházás az elmúlt öt évben, és 84%-uk tervez beruházást a következő öt év során, tehát 2021-ig, a következő európai uniós pályázati ciklus elejéig. Ez négy százalékpontos emelkedést mutat a megelőző ötéves időszak adatához képest, ami egyértelműen jelzi a beruházási hajlandóság növekedését.

A gazdálkodás középtávú irányát firtató kérdésre a válaszadók 18%-a felelte, hogy a gazdaság változatlan formában történő fenntartását tervezi. A válaszok mindössze 2%-a vonatkozott a gazdaság visszafejlesztésére, megszüntetésére. A gazdálkodók 3%-a tervezi a gazdaság átadását, eladását, bérbe adását 2–3 éven belül. Több mint háromnegyedük (77%) gondolkodik a gazdaság fejlesztésében a következő 2­–3 év során.

A gazdálkodók 42%-a a birtok méretének növelése mellett annak technikai, technológiai fejlesztését is célul tűzte ki (pl. gépbeszerzéssel). További egynegyedük (25%) a meglévő birtok gépesítésének színvonalát fejlesztené, bő tizedük (11%) pedig a meglévő technikai, technológiai adottságok mellett növelné a birtok méretét. Tehát a gazdaságok kétharmadánál (67%) várható beruházás a gépparkba, 53%-uknál pedig termőföldvásárlással vagy földbérlettel a birtokméret növelése a cél.

Az országos felmérés eredményeit bemutató kiadvány letölthető az alábbi linkről: agrostratega.hu/letoltesek.html

Pólya Árpád – Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu