MENÜ

Mit mutatnak az IKR Agrár repcekísérleti eredményei? 1. rész

Hibridkísérletek

2016.08.02.

Az IKR Agrár Kft. továbbra is elkötelezett az agronómiai fejlesztések terén, ezért végzett idén is többek között fajta összehasonlító repcekísérleteket. E kísérletek egyik célja az volt, hogy mi magunk is meggyőződjünk egy-egy új hibrid, illetve egy új technológia értékeiről, alkalmazásuk lehetőségeiről és várható hatásáról. A másik cél pedig az, hogy megszerzett ismereteinket, tapasztalatainkat megosszuk termelő partnereinkkel, akik aztán ezek használatával tovább tudják növelni termelési eredményeiket.

Célkitűzéseink alapja a jól működő, megbízható adatokat és információkat szolgáltató kísérleti rendszer. Fontos ez azért, mert a termesztett növények érzékenyek az eltérő klimatikus és edafikus viszonyokra, és így eltérően reagálnak a különböző talajtípusokra, az eltérő technológiai lépésekre, egy-egy váratlanul fellépő időjárási anomáliára. Sajnos, tavaly ősszel még csak 4 repcekísérletnek sikerült „Gazdát” találnunk, és ebből is egy kísérletet még az ősszel kizártunk, így összesen 3 kísérleti hely eredményeiről tudok beszámolni.  Nem hiába emelem ki a Gazda szót, hisz az ő együttműködésén, együttgondolkodásán, újítani akarásán és természetesen szakmai tudásán múlik, hogy a kísérlet hogyan sikerül, mennyire fogja visszatükrözni az adott termőtáj termesztési potenciálját. Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évek során sikerült megtalálnunk azokat a szakmailag jól felkészült, és a kísérletezés többletmunkáitól vissza nem riadó, az újra-többre vágyó Partnereinket, akik nemcsak időveszteséget és többletmunkát látnak a kísérletezésben, hanem azt remélik, hogy a kapott eredményeket első kézből tudják kamatoztatni saját üzemi termelésükben. Így az elmúlt évben

  • az Ászári Mg Zrt.-ben Kanozsai Csaba termelésvezető szakmai irányításával,
  • Pécs-Reménypusztán az IKR Agrár leányvállalatának szakemberei, konkrétan Fábián András és Lenkei Zoltán közreműködésével,
  • míg Szerencsen az MgZrt. termelési igazgatója, Dr. Szabó Péter segítségével alakítottuk ki a közös kísérleti programot.

Az időjárás kisebb-nagyobb kilengésekkel az elmúlt repceszezonban inkább támogató, mint hátráltató volt. Az őszi növények, köztük a repce vetése is jelentősen kitolódott ugyan a tavaly őszi esőzések miatt, de a megkésett vetések zavartalanul fejlődhettek az enyhe hőmérsékletű téli hónapokban is. Igazi téli napok talán csak az utolsó januári hétben fordultak elő „komolyabb”, -7, -10 ºC-os de csak pár napig tartó lehűlésekkel, de ekkor is jobbára hótakaró fedte ezeken a helyeken a vetéseket. A téli hónapok közül a december, a január száraz, de legalábbis szárazabb volt a sokévinél, viszont a február országszerte sok csapadékot hozott. Szinte az ország minden táján 100 mm-nél több eső zúdult le  a szántókra, ami sok helyen már vízállásokat, belvizeket okozott, és előre vetítette a tavaszi munkálatok megcsúszását. Ez többé-kevésbé be is következett, így megkésett a repcék (és a búzák) fejtrágyázása, egyszóval ez az év sem kezdődött izgalmak és munkatorlódások nélkül. De ahogy az lenni szokott, lassan minden a helyére került, mondhatni kiegyenlítődött, mert a március nagyon száraz volt- az országosan lehullott csapadék alig volt 6-10 mm, de az április első fele is  szinte csapadék nélkül múlt el. A kora tavaszi ijesztően soknak tűnő víz április végére szinte teljesen „felszívódott”, és már az aszály jelei mutatkoztak a földeken. Az addig jól fejlődő repce megtorpant, az elágazások száma elmaradt a várakozásoktól. Kísérleteink egyikén-másikán (pl. Szerencsen, Ászáron) a parcellákat elválasztó vetetlen sávokban hatalmas repedések jelezték, hogy a talaj teljesen kiszáradt. Kissé lelohadt reményeinket a májusban beköszöntő „aranyat érő esők” támasztották fel újra, és így a május közepi szemléken olyan kedvező benyomásokat szerezhettünk a repce- (és őszi búza) kísérletek, és bennük az elvetett fajták állapotáról, hogy megszületett bennünk az elhatározás, miszerint ezekre a kísérleti helyekre meg kell hívnunk termelői partnereinket. A júniusi időjárás is pozitívnak értékelhető, mert idén elkerült bennünket a korai hőség és a vele általában járó aszály. A hőmérsékletek általában az optimális 24-26 °C tartományban mozogtak, így a repcék magkitelése, a termések kiteljesedése is ígéretesnek látszott. Nem csoda, ha a hivatalos szakmai körökben is az átlagosnál kedvezőbb terméskilátásokkal kecsegtettek a repce esetében is.

Rendezvényeinken szerettük volna bemutatni a mai hazai fajtaválasztékot, az egyes repcehibridek jellemző tulajdonságait, értékeit, viselkedését, reakcióit az eltérő ökológiai feltételek között. Így került sor az IKR Agrár Területi Központjainak és a nemesítőházak képviselőinek lelkes közreműködésével június 1-én Pécs-Reménypusztán, június 2-án Ászáron és június 8-án Szerencsen egy-egy repcebemutató (esetenként búzabemutatóval összekötve) lebonyolítására. Örömmel számolhatunk be arról, hogy mindenütt jó hangulatú, érdeklődő, nagyszámú közönség jelent meg – a regisztrált létszám 65-és 120 között változott helyszínenként -, akik aztán elégedetten távoztak. Ebben az időszakban köztudottan nap mint nap különböző intézetek, nemesítő vállalatok szervezésében bemutatók sokasága  követte egymást, ennek ellenére az IKR- Agrár-os bemutatókat  minden alkalommal nagy érdeklődés övezte. Örültünk ennek a kitüntető figyelemnek, és részben annak tulajdonítjuk, hogy az általunk szervezett bemutatók érdekesebbek és izgalmasabbak az egyes nemesítő házak által szervezetteknél, hisz ott csak a saját hibridjeiket tudják bemutatni, míg a mi bemutatósorainkban igazi verseny folyik az egyes hibridek között, hisz egymás mellett élőben mutatják meg magukat a különböző genotípusok.  Igazi élményben volt részünk, amikor a szépen vetett, jól táplált és ápolt parcellákon különböző méretű, színű, becőtípusú, és egyéb agronómiai tulajdonságaikban is eltérő genotípusok egész arzenálját láthattuk. Ez a tapasztalható változatosság bizonyítja a nemesítői munka eredményességét, a genetikai források gazdag és kimeríthetetlen tárházát. A kísérleti munka során arra törekszünk, hogy fényt derítsünk az eltérő morfológiai és gazdasági értékmérő tulajdonságokra, elsősorban a termőképességre, a beltartalmi tulajdonságokra, a termésbiztonságot meghatározó szárszilárdságra, télállóságra, betegség- ellenálló képességre. Azt szeretnénk, hogy ezen fontos tulajdonságok ismeretében segítséget tudjunk nyújtani Termelő Partnereink fajtaválasztásához, és ezzel eredményeik növeléséhez.

A kísérletek fajtaválasztékának kialakításakor arra törekedtünk, hogy az tükrözze a nemesítőházak legfrissebb, legértékesebb fajtaajánlatát. A fajták számát limitálnunk kellett, hogy a kísérletezés szabályainak is eleget tudjunk tenni, így nemesítőházanként a legújabb, legperspektivikusabb 2-4 fajtát/hibridet vettettük el, konkrétan 12 nemesítőház 32-36 repcehibridjét tudtuk vizsgálni és bemutatni némi eltéréssel kísérleti helyenként. A repcében is az a fő feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a korrelációtörő genotípusokat, melyekben a nagy termőképesség kedvező minőséggel és megfelelő stabilitással, alkalmazkodóképességgel és betegség-ellenállósággal párosul.

Repcekísérleteinket sikerült időben és kimagasló eredménnyel betakarítanunk. Mint ahogyan azt a mellékelt termésrangsor-diagram (1. sz. ábra) mutatja, a 3 kísérlet összesített termésátlaga meghaladja az 5 t/ha-t,  konkrétan 5,178 t/ha, ami eddigi kísérleti munkánk során a legnagyobb elért termés. (Megjegyzendő, hogy ebben az összesítésben csak a mindhárom kísérleti helyen elvetett repcehibridek szerepelnek). Köszönhető ez egyrészt a kedvező időjárásnak, másrészt annak a magas színvonalú és elkötelezett kísérleti munkának, amit kísérleti partnereink a termelési szezon során végeztek. Szerencsen alig akartunk hinni a szemünknek, amikor a 6,8 t/ha-os rekordtermést lemértük az RGT Manzzana esetében, de itt a 30 hibridből álló kísérleti átlag is 5,687 t/ha lett. Pécs-Reménypusztán is messze a várakozáson felüli termést mérhettünk, az átlag itt –38 hibrid átlagában 5,049 t/ha, míg a rekordtermés 5,509 t/ha lett, amit a Hybrirock ért el. Ászáron is jóval magasabb lett a kísérleti átlag az eddigieknél 4,772 t/ha-ral, itt a DK Exception érte el a legjobb termést 5,353 t/ha-os értékkel. Ha a termőhelyenkénti termésadatokat összehasonlítjuk, találunk a környezeti feltételekre érzékenyebb hidrideket, melyek viszonylag nagy amplitúdójú tartományban változtatták teljesítményüket – ilyenek pl. RGT Manzzana (RAGT), a Sirtaki CS, és a Bazalti CS (Caussade), a Tores (Syngenta), az Alvaro, vagy a Hybrirock (KWS) hibridek. Ugyanakkor vannak olyan hibridek is, melyek nagyon stabilnak bizonyultak, azaz a termésük csak kismértékben tért el az egyes termőtájakon. Ezek közé tartozik a DK Exception, a DK Exprit (DK), a Saveo (Syn), az Es Odice (Euralis), a Gordon KWS (KWS), Mazari CS (Caussade), a Graf (Saatbau Linz), az Arsenal (LG), a Mercedes, a Nimbus, az Avatar (Rapool).

1. sz. ábra. A részletes eredményeket tartalmazó táblázatért kattintson ide!

Az olajvizsgálatokat az IKR Agrár Kft. testvérvállalata az Nt Kft. laboratóriuma végezte el Kiskunfélegyházán. Az adatok szerint szerint a 3 kísérleti helyen eltérő nagyságrendű olajtartalmakat mértek, (2. sz. ábra), de a hibridek közötti különbségek kevés kivételtől eltekintve (pl. ES Natali, Mazari SC, Hybrisun, Graf) azonos irányúak és értékűek. Az olajtartalom szerinti rangsort a 3. sz.ábra, míg a hibridek termés-és az olajtartalom szerinti pozícióját a 4. sz. ábra mutatja be.  Ez utóbbi grafikon jól láttatja, hogy a legjobb termőképességű hibridek között több nagy olajtartalmú is van, tehát a nemesítői erőfeszítések eredményeként már megdőlt az a régebben érvényes tapasztalás, hogy a terméspotenciál és a jó beltartalom között negatív korreláció van.  Így pl. a DK Exception, a Basalti CS, az RGT Manzzana, a Sirtaki CS, a DK Exprit, és a Hybrirock úgy termésben, mint olajtartalomban az átlag feletti eredményt ért el. Az olajtermés meghatározásában továbbra is a termőképesség a domináns, az olajtartalom értékei azt csak kevésbé tudják módosítani.

2. sz. ábra. A részletes eredményeket tartalmazó táblázatért kattintson ide!

3. sz. ábra. A részletes eredményeket tartalmazó táblázatért kattintson ide!

4. sz. ábra. A részletes eredményeket tartalmazó táblázatért kattintson ide!

Azt gondolom, hogy repcekísérleteink, és az azokból született adatok, eredmények hozzá segítik termelő partnereinket a jövő évi legmegfelelőbb fajta kiválasztásához. A repce továbbra is az egyik legkelendőbb áru a piacon, érdemes hát beiktatni a vetésszerkezetbe jövőre is.

Dr. Kiss Erzsébet
kísérleti vezető
IKR Agrár Kft.

 

Az IKR Agrár Kft. 2016-os repcére vonatkozó tápanyag-kísérleti eredményeit
ide kattintva olvashatja el. >>>