MENÜ

Agrártámogatási információk az Agro Napló ajánlásával - 2016. március

2016.03.29.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Kisgazdaságok fejlesztése

2. Állattartó telepek korszerűsítése

3. Baromfitartó telepek korszerűsítése

4. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

5. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

6. Sertéstartó telepek korszerűsítése

7. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása

8. Ritka és veszélyeztetett növényfajták megőrzésének támogatása

9. Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése

10. Ültetvénytelepítés támogatása, öntözés kialakítása

11. Gyógy- és fűszernövény termesztés támogatása

12. Gombaházak, hűtőházak létrehozása, korszerűsítése

13. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

14. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

15. Natura 2000 gyepek támogatása

16. Natura 2000 erdők támogatása

17. THÉT támogatások (korábban: KAT)

18. Egyedi szennyvízkezelés

19. AKG és ÖKO – döntés előtt

20. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

21. Erdőkárok helyreállítása

22. Szőlő növényvédelmi támogatás (kabóca elleni védekezés)

23. Szőlő szerkezetátalakítás

24. Fiatal gazda támogatás maradék 10% igénylése

25. Tenyészkoca állatjóléti támogatás

26. Növényvédelmi szerződési kötelezettség

27. Védett őshonos állatok támogatása

28. Jégeső elhárítás díjtámogatása

29. Méhészeti járművekre igénybe vehető támogatás

30. Varroa atka elleni védekezés

31. Jogszabályok, jogszabályváltozások

32. MVH Közlemények


1. Kisgazdaságok fejlesztése

Támogatási kérelmet nyújthat be:

Az a főállású őstermelő vagy egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, aki/amely:

 • 3-6 ezer euró STÉ üzemmérettel rendelkezett 2015-ben, vagy
 • 3-6 ezer euró közötti nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből és/vagy mezőgazdasági termék feldolgozásából 2015-ben vagy az előző három év átlagában.

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A támogatás mértéke, összege:

Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás. Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 31-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57531


2. Állattartó telepek korszerűsítése

A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a
méh és a csincsilla tartásának támogatása.

Támogatható tevékenységek:

A/1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése).
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület-, szociális helyiség építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása).

A/2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.

B/1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

B/2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 200 millió forint.
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,95 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 300 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 6. naptól van lehetőség.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4111-16-llattart-telepek-korszerstse


3. Baromfitartó telepek korszerűsítése

Támogatható tevékenységek:
ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése (vonatkozó részei)

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás mértéke: ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 400 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 4. naptól van lehetőség.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4112-16-baromfitart-telepek-korszerstse-


4. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Támogatható tevékenységek:
ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése (vonatkozó részei)
+ Támogatható továbbá a szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése is.

Körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 Ft-ot.)

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás mértéke: ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 400 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól van lehetőség.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4113-16-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse


5. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

Támogatható tevékenységek:
ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése (vonatkozó részei)
+ Támogatható továbbá a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése, fürösztő kialakítása, fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmöző kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása.

A szálastakarmány betakarítás és kiosztás munkagépei. Körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter beszerzése. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 5 000 000 Ft-ot.)

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 15 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint.

A támogatás mértéke: ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 400 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5. naptól van lehetőség.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4114-16-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse


6. Sertéstartó telepek korszerűsítése

Támogatható tevékenységek:
ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése (vonatkozó részei)

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás mértéke: ld. 2. Állattartó telepek korszerűsítése

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 400 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 3. naptól van lehetőség.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4115-16-sertstart-telepek-korszerstse


7. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása

A Felhívás keretében a mezőgazdasági termékek feldolgozásához, élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó projektek támogathatók, kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás), TEÁOR 1102 (borászati termékek) és TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás).

Támogatható tevékenységek pl.:

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től lehetséges.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 151 Mrd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp-3-421-15-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-serforrs-hatkonysgnak-elsegtse-a-feldolgozsban


8. Ritka és veszélyeztetett növényfajták megőrzésének támogatása

A pályázatban az alábbi tevékenységekre vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése keretében

 • az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok, illetve– fajtáik, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzéséhez, felszaporításához, és
 • a mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

 • 2016. április 1. - 2016. május 2. között,
 • 2017. április 1. - 2017. május 2. között.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,8 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp-4-1022-15-ritka-s-veszlyeztetett-nvnyfajtkgenetikai-erforrsainak-s-mikroorganizmusok-ex-situ-megrzse


9. Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése

Támogatható tevékenységek:
1.) A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése: új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése; új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése; új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése; blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése; telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése), meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
2.) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
3.) Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22,5 milliárd forint.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57527


10. Ültetvénytelepítés támogatása, öntözés kialakítása

Támogatható tevékenységek:

1.) Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő
ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.

2.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

3.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

4.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

5.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák
beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57515


11. Gyógy- és fűszernövény termesztés támogatása

Támogatható tevékenységek:
Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3-tól van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57519


12. Gombaházak, hűtőházak létrehozása, korszerűsítése

Támogatható tevékenységek:
1.) A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése; új gombatermesztő létesítmények építése; új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése; telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése).
2.) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
3.) Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás max. mértéke:40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 4-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57523


13. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése;
2. célterület: településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása;
3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: max. 30-50 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 75-95%.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 11-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 26,9 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57621


14. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

A felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 4 Mrd Ft, mely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65 %-a. A benyújtási határidő az első évben 2016. június 9-ig tart.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57633


15. Natura 2000 gyepek támogatása

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Natura 2000 gyep hasznosítású területekre, kompenzációs kifizetések keretében.

A támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet alapján kijelölt és a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik, ideértve az ideiglenes gyepeket és a fásított rét, legelőket. A támogatással érintett terület legalább 1,0 hektár gyepterület, a legkisebb támogatható tábla méret 0,25 ha. A támogatást igénylőnek be kell tartania a Natura földhasználati rendeletben megfogalmazott előírásokat.

Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján minden évben egységes kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem egyúttal kifizetési igénylésnek is minősül. A benyújtási határidő az első évben 2016. június 9-ig tart.

Az igényelhető támogatás összege: 69 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57617


16. Natura 2000 erdők támogatása

Vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából. A benyújtási határidő az első évben 2016. június 9-ig tart.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: korcsoporttól és faállománytípus
csoporttól függően legalább 41, de legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57625


17. THÉT támogatások (korábban: KAT)

A Felhívás értelmében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke szerint, a MePAR-ban lehatárolt területekre. A benyújtási határidő az első évben 2016. június 9-ig tart.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85,9 euró/ha.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57629


18. Egyedi szennyvízkezelés

Felhívás a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 75-95%.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57613


19. AKG és ÖKO – döntés előtt

Március végén kapják meg az AKG és ÖKO felhívásra támogatási kérelmet benyújtott gazdálkodók a „jogosultsági feltételek teljesítéséről” szóló értesítést. Ez még nem a támogatási döntés, de az is várható hamarosan, április elején. Az AKG-nál kb. 3-4-szeres a túligénylés, főleg a horizontális szántóra pályázók közül fognak sokan kiesni.

Fontos változás, hogy a támogatást igénylőknek 2016. évre vonatkozóan a tápanyaggazdálkodási tervet nem március 1-ig, hanem a 2016. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészíteniük.


20. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

A támogatás az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás
b) tisztítás fahasználat
c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprításból áll.

A támogatási kérelmek benyújtásának első üteme: 2016. 04.15-től 05.16-ig tart.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,7 Mrd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750 db.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlstszolgl-tevkenysgek


21. Erdőkárok helyreállítása

Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,78 Mrd Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.

A támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – a 2016. évi egységes kérelem
benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-841-16-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozotterdkrok-helyrelltsra-nyjtand-tmogatsok


22. Szőlő növényvédelmi támogatás (kabóca elleni védekezés)

A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a szőlőtermelő a védekezési időszakban (május 1-től július 31-ig) a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe
a) növényegészségügyi megelőzés, illetve
b) növényegészségügyi felszámolás elvégzéséhez.

A támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 50%-a, hektáronként legfeljebb 8000 forint. A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a
szőlőtermelőnek a kérelmet március 1. és március 31. között kell benyújtania az MVH-hoz.

További részletek a 12/2016. (II. 24.) számú MVH Közleményben.


23. Szőlő szerkezetátalakítás

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében az MVH által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető.

Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel. Támogatási kérelmet kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani 2016. április 1-je és 2016. július 15-e között.

Részletek a 21/2016. (III. 22.) számú MVH Közleményben.


24. Fiatal gazda támogatás maradék 10% igénylése

A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatást nyert fiatal gazdálkodók 2016. március 1. és 31. között, utolsó alkalommal nyújthatják be a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmüket. Részletek a 9/2016. (II. 5.) MVH Közleményben.


25. Tenyészkoca állatjóléti támogatás

A 2016/2017. támogatási évtől (azaz a 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig tartó időszak) megváltoznak a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételének feltételei.

A támogatás 2016/2017. évi igénybevételéhez a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített új nyomtatványokon kell benyújtani 2016. március 16. és 2016. március 31. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához (1476 Budapest, Postafiók 407). Részletek a 17/2016. (II. 29.) számú MVH Közleményben.

Jelen változás nem érinti a 2015/2016. támogatási év IV. tárgynegyedévére vonatkozó kifizetési kérelmet, amelyet 2016. április 1-30. napja között kell benyújtani az MVH-hoz.


26. Növényvédelmi szerződési kötelezettség

A szakirányító (növényorvos) a továbbiakban kizárólag olyan személy részére állíthat ki növényorvosi vényt, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtásáról írásbeli szerződést kötött. A szerződés megkötését a szakirányítónak elektronikus úton is be kell jelentenie a NÉBIH-nek. A hatóság 2016. május 31-ig türelmi időt biztosít az adatok feltöltésére.


27. Védett őshonos állatok támogatása
Megjelent a 14/2016. (II. 25.) számú MVH Közlemény az EMVÁ-ból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjéről.

A benyújtási időszak 2016. március 31-ig tart.

Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási rendelet alapján a 2011-es illetve 2012-es támogatási évben benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal.

A Vidékfejlesztési Program keretében az Őshonos állatok in situ megőrzésére biztosított, 2016. február 1. és 29. közötti időszakban benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozó kifizetési kérelmek beadására 2017-ben lesz lehetőség.


28. Jégeső elhárítás díjtámogatása

A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendeletnek a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelettel történt módosítása alapján a jégeső károk megelőzése érdekében a jégeső-elhárító szervezet szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők vissza nem térítendő díjtámogatást vehetnek igénybe. A díjtámogatás mértéke: a mezőgazdasági termelők által megfizetendő, a jégeső-elhárítási díj általános forgalmi adót nem tartalmazó értékének hatvan százaléka, de szántó esetén legfeljebb 300 Ft/ha, szőlő, gyümölcsös ültetvény esetén legfeljebb 500 Ft/ha.

A díjtámogatási tárgyév április 30-ig kell benyújtani.

Részletek a 16/2016. (II. 29.) számú MVH Közleményben.


29. Méhészeti járművekre igénybe vehető támogatás

A 8/2016. (II. 4.) számú MVH Közlemény alapján a méhészeti járművekre 2016. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás kérelmét 2016. április 15-ig lehet benyújtanai az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához.


30. Varroa atka elleni védekezés

A méhészetek varroa atka elleni gyógyszeres védekezésének támogatására 2016. április 6-ig nyújthatják be kifizetési kérelmeiket személyesen vagy postai úton a lakhely/székhely szerint illetékes MVH kirendeltséghez.


31. Jogszabályok, jogszabályváltozások

54/2016. (III. 23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet módosításáról

45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
a vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

29/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet módosításáról

18/2016. (III. 22.) FM rendelet
a Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

17/2016. (III. 11.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V.27.) FM rendelet módosításáról

16/2016. (III. 11.) FM rendelet
a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosításáról

15/2016. (III. 2.) FM rendelet
az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosításáról

14/2016. (III. 2.) FM rendelet
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

13/2016. (III. 2.) FM rendelet
a vadgazdálkodási tájegységekről

12/2016. (II. 29.) FM rendelet
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

11/2016. (II. 17.) FM rendelet
a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

10/2016. (II. 17.) FM rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról

8/2016. (II. 11.) FM rendelet
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról


32. MVH Közlemények

20/2016. (III. 22.) számú MVH Közlemény
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2016. tárgyévi kötelezettség-megosztásról

15/2016. (II. 29.) számú MVH Közlemény
a vaj magántárolási támogatásáról

13/2016. (II. 24.) számú MVH Közlemény
a 2016/2017. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók
közzétételéről

11/2016. (II. 23.) számú MVH Közlemény
a sovány tejpor magántárolási támogatásáról szóló MVH közlemény módosításáról

10/2016. (II. 15.) számú MVH Közlemény
az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83
agrion@agrion.hu