MENÜ

A november a precíziós növénytermesztés hónapja az AXIÁL-nál

2019.11.13.

Novemberben több precíziós növénytermesztéssel foglalkozó esemény megrendezésére került sor az AXIÁL Kft.-nél. Az egyik eseményt a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakiskolák szakoktatóinak, a másik rendezvényt pedig a vállalat ügyfelei számára szervezték.

Hozzávetőleg 50 fő vett részt az AXIÁL-nál a szakoktatói továbbképzésen - kép: Kereki Dávid / MEGFOSZ

Szakoktatói továbbképzés

A Herman Ottó Intézet, valamint a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének szervezésében, az Agrárminisztérium támogatásával 2019. november 8-án az AXIÁL Kft. központi, bajai telephelyén rendezték meg a szakoktatók szokásos évi továbbképzését.

A hozzávetőleg 50 fős létszámú mezőgazdasági és élelmiszeripari szakiskolák szakoktatóiból álló csoportot Umenhoffer Péter, az AXIÁL Kft. marketingigazgatója köszöntötte. A marketingigazgató elmondta, hogy a nap folyamán a precíziós növénytermesztésről lesz szó, melyet akár egy kockás füzet segítségével elkezdhet alap szinten egy gazdálkodó, ha egy adott évben, tábla szinten lejegyzi milyen munkákat végzett, mekkora inputmennyiségeket, milyen költségekkel használt fel, illetve milyen eredményekre jutott ezáltal. Természetesen ma már számos gép, eszköz, automatizmus, technológiai megoldás segíti a precíziós növénytermesztést és a gazdálkodót, amelynek fontos eleme a már oly sokszor említett robotkormányzás, de ez csupán egy összetevője annak a komplex gondolkodásnak, amit ez a gazdálkodási elv, módszer megtestesít. Az AXIÁL Kft. feladata az is, hogy ne csupán eszközöket, hanem döntést segítő, támogató rendszereket is kínáljon ügyfeleinek, akik így a lehető leghatékonyabban végezhetik munkájukat.

A marketingigazgató a Herman Ottó Intézet képzési igazgatóhelyettesének, Csiharné Jerola Zsuzsannának adta át a szót, aki bemutatta Dr. Szabó Gergely kollégáját, a szakterület vezető szakreferensét, majd megköszönte, hogy ilyen szép számmal gyűltek össze a rendezvényen és reméli hasznos információkkal gazdagodnak a jelenlévők.

 

axial-img_4920

Okvátovity István, térinformatikus fejlesztő többek között a helyspecifikus adatgyűjtési megoldásokról, a táblán belüli zónák kialakításáról tartott előadást – kép: Kereki Dávid / MEGFOSZ

 

A nap további részében az AXIÁL Kft. szakértő kollégája, Okvátovity István térinformatikus fejlesztőHozammérési technológiák és a kijuttatás térképek készítése/használata a gazdaságos termelés, valamint a környezetterhelés csökkentésének érdekében” címmel tartott előadást a hallgatóságnak. A több témát is boncolgató prezentációban a helyspecifikus adatgyűjtési megoldásokról, a táblán belüli zónák kialakításáról volt szó, illetve röviden bemutatásra került a Trimble Ag szoftver, a gyűjtött adatok feldolgozásának lehetőségei és alkalmazási módjai. A nap végül Sirok Gábor mobil szervizszerelő által tartott helyspecifikus műtrágyaszórás gyakorlati bemutatóval zárult.


AXIÁL Vantage Nap - Baja

2019. november 7-én került sor a négy helyszínen megrendezésre kerülő AXIÁL Vantage Nap bajai állomására. A rendezvény célja az volt, hogy részben külsős szakemberek, részben az AXIÁL specialistáinak segítségével egy színvonalas szakmai fórumot, workshopot tartsanak az érdeklődő partnerek részére és közreműködésével a precíziós növénytermesztés témakörében. Egyúttal bemutatták a Vantage megoldásait – amely nem más, mint a precíziós gazdálkodás szakszerű megvalósítását lehetővé tevő eszközök, szoftverek és szolgáltatások köre.

Ahogy Dr. Mesterházi Péter Ákos az AXIÁL Kft. precíziós gazdálkodási csoportvezetője kiemelte: „A rohamos technikai fejlődés egyre látványosabb megoldásokat szül, és egyre nagyobb álmokra ösztönöz. Miközben a mezőgazdasági területek túlnyomó része még mindig homogénen vannak kezelve, nemhogy a tábla, de sokszor a gazdasági átlagterméshez igazított tápanyag-gazdálkodással, hajlamosak vagyunk a teljesen robotizált gazdálkodásról álmodozni. Ami persze nem baj, hiszen kell is a jövőbe nézni, de legalább ilyen fontos, hogy a jelen kor kihívásait is meg tudjuk válaszolni. Hiszen hiába a csillogó-villogó színes „felület”, ha a mögöttes szakmai tartalom megkérdőjelezhető. Nagyon sok impulzus éri a gazdálkodókat, nagyon sok lehetséges megoldással találkoznak, amelyek mind a precíziós növénytermesztés megvalósítását ígérik. De ezek sokszor ugyanarra a területre teljesen más zónákat jelölnek ki, ezáltal más és más helyen történik a talajmintavételezés és teljesen más képünk alakul ki egy terület tápanyag-ellátottságáról. Ez pedig alapvetően meghatározza az adott terület helyspecifikus tápanyag-gazdálkodásának sikerét, jövedelmezőségét. Véleményünk szerint tehát, a jelen kor kihívása, hogy megvizsgáljuk a helyspecifikus gazdálkodás folyamatát, annak egyes lépéseit, hogy lássuk, milyen hatása van például egy pontatlan hozammérésnek, egy helytelenül kiértékelt műholdfelvételnek, egy pontatlan zónázásnak, vagy a rosszul felmért termőképességnek. Kollégánk bemutatta a Trimble Power Zone nevű zónázási megoldását, amely akár 15 év műholdfelvételeinek elemzésére, illetve egyéb, például hozamtérképek alapján képes a zónák kijelölésére és azok relatív termőképességének meghatározására.

Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata, az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézetének egyetemi docense a távérzékelés szakértője mind kutató munkájában, mind a kar BSc, szakmérnök, illetve doktori képzésében a műhold- és drónfelvételek mezőgazdasági célú hasznosításával foglalkozik. „Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában: látvány vagy tudomány?” című előadásában áttekintést adott az e területen elérhető megoldásokról, illetve ismertette, hogy mely megoldásoktól, milyen pontosságú, illetve relevanciájú információt várhatunk el reálisan, tehát mire is használhatók valójában ezek a módszerek.

 

axial-img_7220

Dr. Wojtaszek Małgorzata, az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézetének egyetemi docense a távérzékelésről és adatok pontosságáról tartott előadást - kép: Simon Péter / Agroinform

 

Csornai Gábor, távérzékelési szakértő - akinek a nevéhez olyan megoldások fűződnek, mint például az országos műholdas termésbecslés – részletekbe menve elemezte a táblán belüli zónák kijelölésének, illetve a zóna termőképesség pontos meghatározásának fontosságát, elemezte ennek jövedelmezőségre gyakorolt hatását. Rámutatott, hogy a valós termőképességénél túlértékelt és trágyázott részeken a felesleges műtrágyahasználat okoz veszteséget, az alulértékelt részeken pedig a ki nem használt termőképesség miatt esünk el a jövedelmünk egy részétől. A rosszul lehatárolt zónák pedig nem lesznek kellően homogének – lesznek benne alul- és túlértékelt részek is, a jelenség tehát zónán belül is jelen lesz. Gyakorlati példákon mutatta be, hogy ez akár több, mint harmincezer forintot meghaladó kiesést is okozhat hektáronként. Csornai Gábor ezt követően ismertette az általuk kidolgozott műholdfelvételekre alapozott hozammérési módszerüket, és az arra alapozott zónázási megoldásukat, amelyek képesek a fenti hibákat kiküszöbölni és az egyes zónák abszolút (t/ha) termőképességének meghatározására. Ez a megoldás mAXI-Hozamként elérhető az AXIÁL Kft. szolgáltatási kínálatában.

 

axial-img_7226

Csornai Gábor, távérzékelési szakértő az általuk kidolgozott műholdfelvételekre alapozott hozammérési módszerüket ismertette - kép: Simon Péter / Agroinform

 

A rendezvény hátralévő részében Okvátovity István, az AXIÁL Kft. térinformatikai fejlesztőjének vezetésével gyakorlati bemutatóra került sor. Ennek fókuszában a helyspecifikus tápanyag-visszapótlás kivitelezése állt, kezdve az adatok - táblahatár, hozam, talajmintavételezés és labor adatok, zóna térképek, stb. – feltöltésétől, a zónákra történő tápanyagigény tervezésén át egészen a tényleges kijuttatási terv készítéséig. A teljes folyamat a Trimble Ag szoftverben került bemutatásra, ahogy annak „AutoSync” nevű automatikus adatszinkronizálási megoldása is, amelynek révén a munkavégzéshez szükséges fájlokat vezeték nélkül küldték át a kiállított Trimble GFX-750 monitorra, majd az elvégzett munka adatai ugyan így kerültek vissza a szoftver internetes (felhő) felületére.

 

axial-img_7232

Okvátovity István, az AXIÁL Kft. térinformatikai fejlesztője és Dr. Mesterházi Péter Ákos az AXIÁL Kft. precíziós gazdálkodási csoportvezetője - kép: Simon Péter / Agroinform

 

István elmondta: „A bemutató révén partnereink reális képet kaphattak arról, hogy mit is jelent a valóságban a helyspecifikus gazdálkodás megvalósítása. Ez alapján mindenki fel tudja mérni, mi lehet a megfelelő út számára – igénybe venni az AXIÁL Vantage szolgáltatásait – műholdas hozammérés, zóna lehatárolás, tápanyag-gazdálkodás tervezése, kijuttatási tervek készítése – vagy megvásárolja a szükséges szoftvereket és saját maga készíti el a terveket. Tudva, hogy ez utóbbi kellő informatikai – térinformatikai ismeretet, és jelenleg még sok adatbeviteli munkát jelent, belekezdtünk egy saját, erre a célra szánt szoftver fejlesztésébe, amelynek elsődleges célja, hogy ezt a folyamatot leegyszerűsítse. Ez a szoftverünk mAXI-MAP néven szintén bemutatásra került, amelynek végleges verziója hamarosan elérhető lesz.

A Vantage Nap bajai rendezvényére nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon sok partnerünk megtisztelt jelenlétével – ezúton is köszönjük részvételüket!

 

Szöveg: Dr. Mesterházi Péter Ákos precíziós gazdálkodási csoportvezető
Borbély Zsanett marketingkommunikációs menedzser / AXIÁL Kft.