MENÜ

Címke: tenyésztés

Hírek > Állattenyésztés 2018.07.04.

A mennyiségi után minőségi fejlődésnek kell következni a húsmarhaszektorban

Mivel az Agrárminisztérium jelenlegi szervezeti rendszerében a szakmánk képviselete nem elég markáns, javaslatot tettünk egy önálló állattenyésztési osztály létrehozására – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjújában Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója. Beszélt arról is, hogy húsz év alatt nyolcszorosára növekedett a hazai húsmarhaállomány, de a jövőben a minőségi javulásra is nagy hangsúlyt kell fektetni.

Hírek 2014.10.31.

Az FM eddig több százmillió forinttal támogatta a mangalicatartókat

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) 2014-ig több százmillió forinttal támogatta a mangalicatartó gazdákat az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaiból, továbbá mintegy 130 millió forintot biztosított a mangalica sertésfajta megőrzésére - közölte a földművelésügyi miniszter szerdán Budapesten a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete (MOE) jubileumi ünnepségén az Országházban.

Hírek 2014.10.31.

Szilárd alapokra építhet a hazai tenyésztés-szervezés

Komoly kihívás előtt áll a hazai tenyésztés-szervezés, hiszen egyre élesebb versenyben kell helytállni a magyar tenyésztőszervezeteknek, ahol a tőkeerős, nemzetközi beágyazottsággal rendelkező versenytársak igyekeznek mind több ország állattenyésztésében a nemesítő munkát, a tenyészállat-előállítás irányítását a saját kezükbe venni – derült ki a „Tenyésztés-szervezés Magyarországon - múltunk és jövőnk” tudományos tanácskozást megelőző sajtótájékoztatón. 

Szakfolyóirat > 2014/04 > Portré sertés gazdák tenyésztés

Beszélgetés Császár Györggyel, a Hercegszántói Mezőgazdasági Szövetkezet elnökével

Hercegszántó Bács-Kiskun megyében, az ország déli határszélén fekvő, közel 2400 lelkes település. Császár György Hercegszántón nőtt fel, Kalocsán, a mezőgazdasági szakközépiskolába járt, majd a Nagykanizsai Főiskolán szerzett diplomát. Későbbiekben, már munka mellett kapott agrármérnöki diplomát Debrecenben. Az akkori szövetkezettel tanulmányi szerződése volt, így Hercegszántón állt munkába, és azóta is első munkahelyén dolgozik, de már a ranglétra legfelső fokán. 1986-ban, 31 évesen érte a megtiszteltetés, hogy elnöknek választották, saját települése szövetkezetében

Szakfolyóirat > 2011/04 > Takarmányozás sertés Kukorica Takarmány

Sertéstenyésztésünk számai - a MOSZ által készített sajtó háttéranyag alapján

A hazai sertésállomány létszáma több mint 60 éve, a II. világháborút követõ években volt utoljára olyan alacsony, mint most. Az EU-hoz történõ csatlakozás évében – 2004 januárja és decembere között – bekövetkezett 1 millió darabos állománycsökkenést az elmúlt években további 1 millió darabos visszaesés követte. (A jelenlegi sertéslétszám már csak bõ harmada a 20 évvel ezelõtti, 8,5 milliós állománynak.) (1. ábra)

Szakfolyóirat > 2006/11-12 > Pr tenyésztés holstein

Tendenciák a világ holstein-fríz tenyésztésében

A világ szarvasmarha állományát számos fajta alkotja. Ezek a fajták különbözõ hasznosítási csoportokba sorolhatóak. A fajták elterjedtsége különbözõ, a helyi jelentõségûektõl a nemzetközi elterjedésûekig. Napjainkra elmondható, hogy a világ tejtermelését alapvetõen a holstein-fríz – mint világfajta – határozza meg.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Állattenyésztés sertés tenyésztés BLUP

A BLUP módszer jelentõsége a sertéstenyésztésben

A BLUP módszer a jelenleg ismert legkorszerûbb – és a sertéstenyésztés gyakorlatában külföldön már rutinszerûen alkalmazott – tenyészértékbecslési eljárás. Talán nincs is olyan állattenyésztõ szakember Európában, aki ne ismerné ezt a fogalmat, aki ne tudná, hogy mi ennek az angol betûszónak a lényege.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Pr Génbank tenyésztés bika

A Génbank Kft. jövõbe mutató megoldásai 2

A Holstein-fríz szarvasmarha szaporítóanyag behozatal szabályainak liberalizálódása következtében a piac meglehetõsen telítõdött. A mesterséges állomások és a forgalmazók által kiadott katalógusokban tenyészbikák garmadái várják, hogy a tenyésztõk megtalálják azt, amit keresnek, illetve, hogy átlássák a listák hosszú sorát.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Állattenyésztés Tenyészállat malac koca

Kanmenedzsment

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a sertéstelepen a kanokat mintegy félvállról kezeljük, pedig õk adják az elõállított produktumunk – hízósertés – értékének felét. Talán számbeli kisebbségük miatt tulajdonítunk nekik kisebb jelentõséget. Pedig pontosan emiatt kellene fokozottan törõdni velük, hiszen egy apaállat a természetes fedeztetés esetén 25–30 koca, mesterséges termékenyítés esetén pedig 100–150 koca teljesítményét határozza meg. Ezért a kanvásárlásra soha nem szabad a pénzt sajnálni, mert az itt befektetett tõke a hízlalás és a tenyésztés során sokszorosan megtérül.

Szakfolyóirat > 2003/11 > Pr állat tenyésztés csincsilla

Csincsillatenyésztés világszínvonalon

Mióta foglalkoznak csincsillatenyésztéssel és hogyan sikerült kiépíteni a tenyésztési rendszert? -1978 óta foglalkozunk csincsillatenyésztéssel és a csincsillatenyésztõi munka szervezésével. Napjainkban a Wanger Csincsillatenyésztési Rendszer a világ legnagyobb tenyészállat elõállító telepe, 2500 tenyészanyával rendelkezünk. A csincsillatenyésztéshez szükséges valamennyi felszerelés, ketreceket a saját üzemünkben állítunk elõ. A központi telepünkön kapcsolódik mintegy 680 kistermelõ, akiket egy országos hálózaton keresztül látunk el a szükséges anyagokkal, felszerelésekkel. Ugyanezen a hálózaton keresztül egy 10 éves szerzõdés keretében vásároljuk fel a csincsillákat, prémeket. Saját prémkikészítõ üzemünkben készítjük ki és osztályozzuk az árut. A kikészítés és osztályozás színvonalát a legjobbnak tartják a világon, így érthetõ hogy a prémértékesítésben is elsõ helyre kerültünk. Ma már az összes jelentõs prémfelhasználó országban van kereskedelmi képviseletünk és raktárunk.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Állattenyésztés Nyúl Termelő tenyésztés

Szaporítási ritmus a nyúltenyésztésben

A házinyúl közismerten szapora állatfaj. Ezt részben a világra hozott népes alomnak, részben a gyakori fialásnak köszönheti. A nyúltenyésztõk évszázadokig „megfeledkeztek” a nyulak híres szaporodó képességérõl és az ún. sporttenyésztésnek köszönhetõen évente csak 3-4 alkalommal fialtatták az anyákat. A nagy nyúltelepeken a gazdaságosság lett az egyik kulcsszó. ehhez pedig minél jobban ki kellett használni az állományok képességét. „Felfedezték”, hogy az üregi anyanyulak a reprodukciós idõszakban, kora tavasztól õszig, közvetlen fialás után párzanak és jó táplálóanyag ellátottság esetén vemhesülnek is.

Szakfolyóirat > 2003/7 > Pr sertés istálló tenyésztés

A SEGHERSgenetics tenyésztésének bemutatása

A SEGHERSgenetics (korábban SEGHERShybrid) tenyésztése Belgiumban kezdődött a múlt század hatvanas éveiben. A családi vállalkozásként indult cég hamar az egész világra kiterjedő tenyésztési hálózatot hozott létre, s napjainkban már több mint 30 országgal van rendszeres kereskedelmi kapcsolata. 2002-ben néhány nagyon fontos stratégiai, együttműködési megállapodást kötött. Az év elején az USA egyik legnagyobb sertéstenyésztő vállalkozásával a Newsham-mel, majd az év őszén Anglia egyik piacvezető sertéstenyésztő vállalkozásával a Rattlerow-val alakított ki szoros kapcsolatot a vállalat.

Szakfolyóirat > 2001/10 > Állattenyésztés baromfi istálló tenyésztés

A baromfiistálló szellõztetése a gázemisszió függvényében

Az állattartás különbözõ technológiáinak fejlõdése, fejlesztése során az egyik meghatározó szempont az istállóklíma volt, fontossága azonban változott, hol jobban hol kevésbé került elõtérbe a mûszaki-technológiai fejlesztések során. Az állat számára legkedvezõbb istállón belüli légtér kialakításának motiváló tényezõjeként újabb szempontok jelentek(-nek) meg, pl. állatvédelmi szabályok, elõírások.

Szakfolyóirat > 2001/5 > Állattenyésztés Fácán vadászat tenyésztés

A fácán zárttéri tenyésztése és hasznosítása

Hazánkban a fácántenyésztésnek jelentõs múltja van. Az elmúlt évtizedekben az apróvad élõhelye drasztikus változáson ment keresztül. A nagyüzemi intenzív agrármûvelés bevezetésével az apróvadfajok életfeltételei erõsen korlátozódtak, egyedszámuk mindinkább csökkenõ tendenciát mutat. Ezt a problémát felismervén a vadgazdálkodók a megnövekedett vadászati igény biztosítására a hiányt mesterséges zárttéri tenyésztésbõl származó anyag telepítésével pótolják. Kialakultak hazánkban a nagyüzemi bázistelepek ahonnan a gazdálkodók napos-elõnevelt, illetõleg kész madarat vásárolhatnak.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Állategészségügy húsmarha tenyésztés

A húsmarhatartás fontosabb állategészségügyi kérdései

A húsmarha tenyésztés célja az évenkénti egy, biológiailag érett, égészséges borjú megszületése és felnevelése. Ennek a mindenkori ökonómiai feltételének kell alárendelni a húsmarhatartás állat-egészségügyi technológiáját. A legnagyobb veszteség, ami érheti a tenyésztõt a borjú meg nem születése vagy elhullása. A húsmarhatartásban a reprodukció, a tehenek termékenyülése mind a háremszerû párosítási, mind a mesterséges termékenyítés technológia alkalmazásakor jól kontrollálható. Az idõszakos vizsgálatokkal a nem vemhesült vagy meddõ állatok szelektálhatók, kiselejtezhetõek.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Állattenyésztés Nyúl tenyésztés

Kilátás a nyúltenyésztésben

Az elmúlt évtized nem tartozott a nyúltenyésztés „fényes napjai” közé. Az egész magyar mezõgazdaságot érintõ válság ennél az állatfajnál is érezhetõ volt: a takarmány ára lényegesen gyorsabban nõtt, mint a felvásárlási ár, a jövedelmezõség romlott, a termelés és az export csökkent. A kedvezõtlen változások ellenére fontos megjegyezni, hogy Kína és Belgium után még mindig mi vagyunk a világ harmadik legtöbb nyúlhúst exportáló országa