MENÜ

Címke: tehenek

Hírek 2015.04.21.

Letölthető listák az állatalapú, közvetlen támogatásokhoz

A NÉBIH Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) fejlesztésének köszönhetően lehetővé vált a támogatási jogcímeknek megfelelően specifikált egyedek listájának letöltése. A leszűrhető listákkal egyszerűbbé vált az április elejétől benyújtható támogatási kérelmek feltöltése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) egységes kérelemkezelő felületén.

Szakfolyóirat > 2015/04 > Tudósítás Takarmány tehenek Vitafort

Genetika, jó tartási körülmények és minőségi takarmányozás

Baranyában simogatják a teheneket Ha simogatjuk a jószágot, a gondozást meghálálja – mondta a Kelet-Mecsek Kft. ügyvezetője, Mándy Lóránd a pécsváradi telephelyen rendezett szakmai találkozón, március közepén. Fontos a tejelő tehén genetikája, a jó tartási körülmény, a precíz és gondos takarmányozás – tette hozzá Szegszárdy Imre, a Vitafort Zrt. értékesítési igazgatója. A fentieket nem vitatták a gazdák, ellenben volt okuk aggodalomra, mert hónapok óta csökken a tej felvásárlói ára, itthon és a nagyvilágban egyaránt.

Szakfolyóirat > 2014/07 > Takarmányozás ellés tehenek takarmányok

Az ellés körüli időszakban alkalmazott kiegészítő takarmányok (drencsek) hatékonyságának ellenőrzése telepi körülmények között

Az ellés körüli időszak takarmányozási, telepirányítási és egyéb tényezői (pl. állategészségügy, tartás stb.) jelentős hatással vannak a tejelő tehenészetek gazdaságossági mutatóira. A témával, és annak számszerűsíthető veszteségeivel (pl. tejcsökkenés, elhullás, állatgyógyászati költségek növekedése, laborvizsgálatok stb.) a hazai és a nemzetközi szakirodalom széles körű információkat szolgáltat/szolgáltatott az elmúlt időszakban. A tehenek drencselése (angolul: drenching), azaz vízzel és táplálóanyagokkal (elsősorban gyorsan hasznosuló szénhidrát forrásokkal) történő „önkéntes” és/vagy „kényszer” itatása nem új keletű eljárás. A fejlett szarvasmarha tartással rendelkező országokban az ellés körüli időszakban itatott 10–30 liter langyos víz kiegészítve ásványi anyagokkal és egyéb komponensekkel már 50–60 évvel ezelőtt is elősegítette a tehenek „gyors regenerálódását”, és a takarmányfelvétel fokozását.

Szakfolyóirat > 2012/08 > Állattenyésztés Tej Tejtermelés tehenek

Növekvõ tejtermelés az EU-ban

Az európai tejtermelés várhatóan 1,5%-kal nõni fog körülbelül 154 millió tonnára 2012-ben és 2013-ra további 0,7%-kal, a szántóföldi növények, a hús és tejtermékek piacára vonatkozó „Rövid Távú Kilátások” címû tanulmány szerint, tette közzé az Európai Bizottság.  

Szakfolyóirat > 2009/08 > Állattenyésztés Tejtermelés tehenek

A tejtermelés-ellenõrzött tehén-állományunk telepenkénti létszáma és tulajdonosi szerkezete

Az elõzõ részekben felvázolt létszámú és fajta­összetételû ellenõrzött tehénállomány és tulajdonosainak aránya, meglehetõsen furcsa, szinte egyedi szerkezetet mutat. Az összes tulajdonos mintegy 3–5%-a bírja a tehénállomány 72–75%-át, és ezek az állatok termelik meg a Magyarországon elõállított tehéntej 83–85%-át.

Szakfolyóirat > 2006/03 > Takarmányozás Tej tehenek Takarmányozás

A tejhasznú tehenek takarmányozásának fõbb szempontjai az ellés körüli idõszakban

A szárazonállás alatti takarmányozás a nagy tejtermelésû tehén takarmányozásának az alapja, mert alapvetõen befolyásolja, hogy a tehén közvetlen az ellés után, a termelésbe lendülés idõszakában milyen étvágyú lesz, képes lesz-e felvenni a tejtermelés hirtelen növekvõ tápanyagigényének megfelelõ mennyiségû takarmányt, azaz sikerül-e a nagy tejtermelés energiaigényét kielégíteni.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Tartástechnológia tehenek tejelő vizsgálatok

Eltérõ tartástechnológiák hatása az egymást követõ termékenyítések alakulására tejelõ teheneknél

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk arról, hogy komplex vizsgálatokat végeztünk két, ezer férõhelyes tehenészeti telepen. Az egyik ezres tehenészet, kötött tömbös rendszerû telep, a fejési rendszer tejvezetékes, a másik ezres tehenészet, pihenõbokszos, kötetlen tartástechnológiájú, halszálkás fejõházzal üzemelõ telep volt.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Takarmányozás tehenek tejtermelő fehérjék

Védett zsírok és fehérjék a tejtermelõ tehenek takarmányozásában

A tejtermelõ tehenek termelése, takarmányfelvétele, élõsúlya, energia- és fehérjemérlege egyaránt változik a laktáció idõszakában. Ellés után a termelés hirtelen nõ, ugyanakkor a tehenek takarmányfelvétele ezt csak lényegesen késõbb követi. A csúcstermelést a tehenek az ellés utáni 4-8. hét között érik el, míg a takarmányfelvétel csúcsa az ellés után, a 10-14. héten várható.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Takarmányozás legelő tehenek húsmarhák

Nõivarú húsmarhák takarmányozása

Hazai feltételeink között a húsmarha tartás csak akkor lehet gazdaságos, ha egyszerû és olcsó tartási, takarmányozási megoldásokat választunk. A legeltetési idényt olyan hosszúra kell nyújtani, amennyire lehetséges. A legelõn tartás nemcsak a legolcsóbb takarmányozási módszer, de ez a legolcsóbb és egyben a legjobb tartási módszer is. A gulyának lehetõség szerint télen-nyáron a nap 24 órájában a legelõn kell tartózkodni.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Gépesítés Tej fejés tehenek

A fejõberendezések fejlesztési tendenciái

1. A fejõberendezésekkel szemben támasztott követelmények Könnyen belátható hogy a régebbi típusú, korszerûtlen vagy részben korszerûtlen fejõberendezésekkel, amelyek a kettõs hasznosítású (illetve kis tejhozamú) állományok igényeit kielégítetik, a nagy tejhozamú-, jól fejhetõ állományok, csak a fejési-, és a tejminõség jelentõs romlása mellett fejhetõk. Az utóbbi években érvényes-, illetve az évek óta szigorodó tejminõsítés, a fejõberendezésekkel kapcsolatos igények közül, a következõket tették elsõdlegessé, hangsúlyossá:

Szakfolyóirat > 2003/10 > Gépesítés Tej gépek fejés

A fejõgépek felépítése

1. Alapvetõ részegységek A fejõberendezés olyan gépcsoport, amely önmagában, vagy külsõ áramforrásra kapcsolva a tehenek fejésére alkalmas. Alapvetõ szerkezeti egységük:   fejõkészülék(ek), vákuumszolgáltat gépcsoport, annak vezetékei és szerelvényei.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Állattenyésztés tehenek tejtermelők kisüzemi

Típusváltás a kisüzemi szarvasmarhatartásban. tejelõbõl húsmarha?

1. Bevezetés Az Európai Unióhoz való csatlakozás és az Uniós támogatási rendszer fokozatos átvétele a hazai szarvasmarhatartókat új kihívás elé állítja. Az Európai Unióban a tejtermelés közvetlen támogatásban nem részesül, a tejtermelõk a kvótában rögzített tejmennyiséget garantált és hosszú távra elõre ismert áron értékesíthetik. A jövedelmezõség kulcsa a minõség és költséghatékony gazdálkodás. A minõségi elõírások a magyarországi „Extra” kategóriába tartozó tej felvásárlását és forgalomba hozatalát engedélyezik, de e téren további szigorítások várhatóak. A tejár jelenleg mintegy 10 %-kal haladja meg a hazait, és csökkenõ tendenciájú. Emiatt a csatlakozást követõen tejár-emelkedésre nem számíthatunk. A tejtermelõ gazdák csak tökéletes minõségû és nem túl drágán elõállított tejjel lehetnek sikeresek.

Szakfolyóirat > 2003/8 > Állategészségügy Tej Tejtermelés Tehén

A lábvégbetegségek hatása a tehenek tejtermelésére

A tejtermelés és a végtag felépítése között negatív kapcsolat van. A termelés növekedésével enyhén növekszik a sántasági esetek előfordulása, tehát a növekvő termelés mellett gyengül a láb és lábvégek szerkezete, ellenálló képessége. Ez azt jelenti, hogy a nagy termelésű tehenek között gyakoribb a mozgászavar és egyben azt is tapasztaljuk, hogy azok a tehenek, melyek kevesebb tejet adnak, nem is sántítanak annyit. Erre a kapcsolatra Lyons és mtsai. (1991) 0,48, Groen és mtsai. (1994) 0,26 erősségű összefüggést találtak. Különösen érvényes ez a laminitisz esetszám növekedésére. A lábvégek kívánatos értékmérõ tulajdonságai a tehenek elsõ laktációjában általában kis mértékû, negatív genetikai kapcsolatban vannak a tejtermeléssel (Foster és mtsai., 1989, Short és mtsa., 1992; Groen és mtsai., 1994). A magas tejtermelésre szelektált tehéncsaládok sántaságának kezelési költsége 20%-kal is megnövekedhet (Jones és mtsai., 1994). A nagy tejtermelés és a lábvégbetegségek miatti selejtezés között 0,20-0,27 erősségű genetikai kapcsolatot találtak Uribe és mtsai., (1995).

Szakfolyóirat > 2003/6 > Állategészségügy Tej tehenek

A tejelõ tehenek ketosisa

A tehenek ketosisa az ellés után gyakori, energiahiány miatt kialakuló, vércukorszint-csökkenéssel (hypoglykaemiával) és a ketonanyagok vérben, vizeletben, tejben való felhalmozódásával (ketonaemia, ketonuria, ketolactia) járó, általában produkciós betegség. Fõleg bõtejelõ, többször ellett tehenek kórképe.

Szakfolyóirat > 2001/10 > Pr Tej tehenek tejelő

Tejelõ tehenek takarmányozásának néhány kérdése

Dr. Peter Gerstädt (Sano takarmányozási szakértõ) A nyereséges termeléshez vezetõ út az erõsödõ piaci verseny következtében egyre nehezebb. Ebben a helyzetben a tehéntartó gazdáknak a jelenlegi és jövõbeli gazdaságos termelés érdekében világos célokat kell megfogalmazniuk, melyek a következõk: - egészséges állatok, - magas termelési szint, - kiváló minõségû tej (magas zsír és fehérje %), - könnyû fejhetõség, egészséges tõgy, - hosszú hasznos élettartam.

Szakfolyóirat > 2001/5 > Takarmányozás Tej tehenek

A jászolkialakítás hatása a tehenek takarmányfelvételére

Ha a tehenek nem ehetnek szabadon képességük szerint, akkor nem termelnek képességüknek megfelelõ mértékben tejet sem. A jászol kialakítása befolyásolja a tehenek takarmányfogyasztását és tejtermelését is. A jászol megfelelõ kialakításával az a cél, hogy a takarmányfogyasztás helye a legkényelmesebb, legtermészetszerûbb legyen az állat számára. A megfigyelések azt mutatják, hogy a tehenek minél többet esznek, annál kevesebb takarmányt pocsékolnak, ezzel együtt több nyálat termelnek abban az esetben, ha az evési testhelyzetük hasonló a legelési testhelyzethez.