MENÜ

Címke: talajvíz

Szakfolyóirat > 2010/01 > Szántóföld Energiafűz talaj ültetvények

Energiafüzek telepítése és termesztése

Energiafüzek szaporításával és termesztésével hazánkban már több cég is foglalkozik, mégsem terjedt el egységes gyakorlat a technológiával és a piaci lehetõségekkel kapcsolatban. Pedig létezik már olyan modell értékû összefogás az energiafüzek piacán, ami a szaporítóanyagtól kezdve a technológián keresztül egészen a termelt faapríték értékesítéséig összefogja a termékpálya szereplõit.

Szakfolyóirat > 2009/01 > Pr trágya talaj talajvíz

Új- és/vagy felújításra szoruló hígtrágyatározók szivárgásmentes szigetelésének anyagai

Hazánk EU csatlakozását követõen a környezetszennyezés megakadályozására az állattartásból származó trágyák kezelésére-tárolására vonatkozóan is több – mára már elterjedten ismert, ill. az EU-támogatásos rekonstrukcióknál, beruházásoknál feltételül szabott – új hatósági elõírás lépett életbe.  

Szakfolyóirat > 2004/5 > Szántóföld Vízgazdálkodás talaj talajvíz

A talaj vízgazdálkodása és a növényi produkció kapcsolata különös tekintettel a talajvíz szerepére

A növénytermesztésben a talajnak, mint megújuló természeti erõforrásnak, kiemelt jelentõsége van. A talaj vízgazdálkodása a talaj termékenységének alapvetõ feltétele, mivel meghatározza annak levegõ-, hõ- és tápanyag-gazdálkodását, biológiai tevékenységét, mûvelhetõségét.