MENÜ

Nem lesz meghirdetve, de állami földhöz lehet jutni 2017-ben is

2017.02.08.

Idén nem hirdet meg egyetlen földterületet sem értékesítésre 3 hektár alatt a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) – tudta meg az agrárszektor.hu. Az eladások ugyanakkor folytatódnak, mert a „Földet a gazdáknak!” programban tavaly csak az állami földárverések zárultak le, a 3 hektár alatti területek értékesítése nem.

A minisztérium idén visszatér a korábbi gyakorlathoz, vagyis a földvásárlásra jogosultaknak mostantól jelentkezni kell a vételi ajánlattal a 3 hektár alatti területekre. A nemzeti földalapban ma meglévő, több mint 65 ezer hektárnyi ilyen terület fele viszont természetvédelmi és egyéb okokból nem értékesíthető.

A „Földet a gazdáknak!” programmal kapcsolatos tavaly év végi kormánydöntések alapján 2017-ben az NFA nem hirdet meg értékesítésre 3 hektár alatti méretű állami földeket – közölte az agrárszektor.hu-val az Földművelésügyi Minisztérium. Ugyanakkor az ilyen típusú, forgalomképes ingatlanokra bármely jogosult vételi ajánlatot tehet, hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához.

A közelmúltban még azzal kapcsolatban is aggályok merültek fel, hogy törvényesen létezik-e egyáltalán az NFA, illetve a „Földet a gazdáknak” program, és ha igen, pontosan mi a funkciójuk. A Pesti Központi Kerületi Bíróság előbb ugyanis egy perben azt állapította meg, hogy tavaly november 5-ével megszűnt az NFA, mivel központi szervezete beolvadt a Földművelésügyi Minisztériumba. A jelzett dátum úgy jött ki, hogy az Országgyűlés a „Földet a gazdáknak” programról tavaly törvényt alkotott, amellyel lezárta a még 2015-ben indított állami földárveréseket. Mivel pedig ez a törvény november 4-én lépett hatályba, így (a bíróság érvelése szerint) november 5-ét kell tekinteni annak a napnak, amikor az NFA központi szerve az FM-be olvadva megszűnt.

Az agrártárca szerint viszont a bíróság tévesen értelmezte a jogszabályokat, így sem az NFA, sem a „Földet a gazdáknak” program nem szűnt meg. Az FM azzal támasztja alá érvelését, hogy – bár az állami földek nyilvános árverései és hirdetéses eladásai tavaly valóban befejeződtek – a „Földet a gazdáknak” program ettől még teljesen nem zárult le. Továbbra is folyik ugyanis azoknak az állami területeknek az eladása, amelyek térmértéke nem éri el a 3 hektárt. Az idén viszont ilyen tranzakciókra csak akkor kerül sor, ha az arra jogosultak írásos vételi ajánlattal jelentkeznek. E lehetőséggel azok a természetes személyeket élhetnek, akik megfelelnek a földforgalmi törvény tulajdonszerzési feltételeinek, vagyis földművesnek minősülnek. Az NFA az ügyfél kérése alapján és költségviselése mellett forgalmi értékbecslést készíttet, és az abban szereplő áron értékesíti a földet a földforgalmi törvény szabályai szerint.

Az NFA jogi helyzete miatt kialakult vitában a Fővárosi Törvényszék arra az álláspontra jutott, hogy jogalkotási hiba történt, mivel a hatályos jogszabályok alapján a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet központi szervének két megszűnési időpontja is megállapítható. Az egyik időpont a „Földet a gazdáknak” programról szóló múlt évi törvény és egy szintén tavalyi kormányhatározat szerint 2016. november 5-e, amikor az állami földek értékesítésére irányuló program lezárult. További feladat lesz viszont a szerződéskötés a lebonyolított földárverések nyerteseivel, amelyet az NFA területi szervei hajtanak végre. Ezért a már említett tavalyi kormányhatározat és másik törvényi szabályozás úgy rendelkezik, hogy a földalap központi és területi szervei 2017. július 1-jén szűnnek meg.

2017 februárjában több mint 1,6 millió hektár állami tulajdonú földet tartottak nyilván a Nemzeti Földalapban – közölte az agrárszektor.hu kérdésére az FM. Az állami földvagyon ugyanakkor dinamikus ingatlan-portfólió, annak mérete tehát napról-napra változik.

Jelenleg 65 532 hektárnyi a 3 hektáros térmértéket el nem érő, állami tulajdonú földek összterülete, ami 129 514 darab földrészletnek felel meg. Ennek azonban elméletileg alig fele lehetne értékesíthető, mert a 3 hektár alatti földek több mint 50%-a védett természeti terület, illetve a vagyonkezelés útján tartósan hasznosított, továbbá egyéb okból nem értékesíthető föld.

Mivel a területek vételárának meghatározása minden esetben egyedi értékbecslés alapján történik, az FM nem tudott átlagárat közölni, hiszen azok az ország egyes részein jelentős szórást mutatnak. Ami a bevételek sorsát illeti, arról is csak azt az általános tájékoztatást adták, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény tételesen felsorolja, mire fordíthatja az állam az NFA földértékesítéseiből származó pénzeket.