MENÜ

Módosult az AKG program pályázati felhívása

Agro Napló 2023.02.08.

A szántó tematikus előírások esetében pontosították, hogy bizonyos anyagok talajba juttatása nemcsak forgatással valósítható meg, hanem a forgatás nélküli technológiákkal is.

 

A talajba forgatással, illetve talajba történő bedolgozással teljesíthető az istállótrágyázás, a területen képződő melléktermékek (különböző szalma és szármaradványok) talajba juttatása.

Kiegészítésre került az első kifizetési kérelem – 2022 – előtt elvégzett agrotechnikák bejelentésének szabályozása a középmély lazítással, mely szerint az első kifizetési kérelem benyújtását követő 15 napon belül ezen munkaműveletet is be lehetett jelenteni – értesült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből az Agro Napló.

Módosították a visszavonási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt, mely szerint a kérelmeket január 15. helyett 2023-ban 2023. március 31-ig lehet benyújtani, beleértve a lejáró földhasználat miatti visszavonást is.

A módosítás által nem kerülnek kizárásra a programból azon gazdálkodók, akik az első alkalommal nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, illetve nem kerül kizárásra egy adott tematikus előíráscsoport (TECS), ha a 2022. évben nem történt kifizetés igénylés a teljes TECS vonatkozásában.

Ha azonban a támogatást igénylő a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül a támogatásból és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

Fentiek szerint módosult a Szankciós táblázat is.

A felhívás 14. b. számú melléklete (Szankciós táblázat) a következők szerint módosul:

  • A vetésszerkezeti előírások ellenőrzési szintje a „választott előírással érintett KET-ek összterülete” meghatározásra módosult.
  • A legeltethető állatállomány meglétének vizsgálata pontosításra került.

A közlemény teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el.

 

(Forrás: NAK)