MENÜ

Az anyakecske-tartás átmeneti támogatása

Agro Napló 2020.09.23.

Megjelent az anyakecske-tartás csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló FM rendelet szerinti átmeneti támogatás igénybevételéről szóló államkincstári közlemény – tette közzé a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

 

Az elsődleges mezőgazdasági termelést végző vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 100 ezer euró – mintegy 35 millió forint - összegű átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) vehetnek igénybe.

Az anyakecske-tartás csekély összegű támogatásáról szóló FM rendelet értelmében a mezőgazdasági termelők az idén évben kizárólag a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. paragrafus b) pontja szerinti átmeneti támogatás igénybevételére jogosultak a rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keretük összegéig.

A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 6. paragrafus (3) bekezdése értelmében az átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, ami legkésőbb ez év március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2021. március 19-éig birtokon tart.

Az átmeneti támogatás mértéke 8200 forint anyakecskénként, azzal a megkötéssel, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 ezer egyed után nyújtható.

Az átmeneti támogatás iránti kérelem szeptember 21. és október 30. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (MÁK).

Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a MÁK nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat – hívja fel az érintettek figyelmét a NAK. A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet az államkincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

Az átmeneti támogatási kérelem a kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon szeptember 21. 00:00:00 és 2020. október 30. 23:59:59 között nyújtható be, a határidő jogvesztő.

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, annak a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig október 30-án 23:59:59-ig van lehetőség.

A kérelmezőnek az átmeneti támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, a kérelmező által a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és az átmeneti támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

A MÁK által rendszeresített igazolás minta innen tölthető le. Az államkincstár 92/2020. (IX. 16.) számú közleménye, az intézkedéssel kapcsolatos további információk pedig a kincstár honlapján a „Támogatások/Nemzeti támogatások/Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások/Anyakecsketartás átmeneti támogatása” menüpont alatt érhető el – tájékoztat az ismertető.