2024. június 25. kedd Vilmos

HETECH GROUP Zrt. – Innováció és fejlesztések a gabonatárolás, terményszárítás és -tisztítás területén (x)

Agro Napló
Mára Magyarország egyik legjelentősebb gabonasilókat, gabonaszárítókat és magtisztító gépeket gyártó vezető vállalkozásává vált az 1998-ban alakult HETECH Trend Kft., mára már HETECH Group Zrt., amelynek csapata ez év novemberének második felében szakmai napot tartott a cég székhelyén, Kecskeméten az érdeklődő gazdálkodóknak és más szakmai partnereinek. Az üzletbaráti találkozón ott volt az Agro Napló munkatársa is.

A szántóföldi növénytermesztésben részt vevő magyar gazdálkodóknak az utóbbi időben volt néhány jó évük, de most várhatóan következik egy nehezebb időszak – jelezte az esemény résztvevőinek Dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára, a rendezvény fővédnöke, hozzátéve, ezt az tette szükségessé, hogy a rendezvényt tartó cég partnerei a szántóföldi növénytermesztést végző gazdálkodók köréből kerülnek ki főként.

Felhívta a figyelmet arra: az elmondottak fényében most értékelhető igazán az a kormányzati döntés, amely még 2020-ban született, hogy a Megújuló Vidék Megújuló Agrárium programmal egy, a korábbinál erősebb és hatékonyabb ágazati finanszírozást és támogatáspolitikát tesz lehetővé. Mindez azt jelentette, hogy megemelték az uniós közös agrárpolitika (KAP) hazai társfinanszírozását 80 százalékra a kötelező 15 százalék helyett. Ez a gyakorlatban valójában nem 65 százalékos növelést jelent – mutatott rá a helyettes államtitkár –, hanem gyakorlatilag a beruházási támogatások megháromszorozását jelenti. Ezek a pályázati felhívások már megjelentek, és a pályázatok időközben le is zárultak, többek között így a terményszárító pályázat is – mondta a példát. Megjegyezte: azok a hazai termelők, vállalkozók, akik időben pályáztak, azok akár a jelenlegi válságot is megelőzhették azokkal a beruházásokkal, amelyeket a nyertes pályázatok nyomán megvalósíthattak, illetve megvalósíthatnak. A helyettes államtitkár reménylét fejezte ki a tekintetben, hogy a még meg nem valósult beruházásokat a gazdálkodók be tudják fejezni a válságos időszak ellenére is.

Fontosnak tartotta elmondani: 2022. november 7-én az EU elfogadta Magyarországnak a közös agrárpolitikával kapcsolatos stratégiai tervét. Ezzel az agrárium az első olyan gazdasági ágazat hazánkban, amelynek uniós pénzügyi támogatási forrásai biztosítottak a következő uniós pénzügyi időszakra.

Ehhez hozzáfűzte: a pletykákkal ellentétben a kormány megerősítette, hogy a 80 százalékra emelt hazai társfinanszírozási forrást továbbra is biztosítja a mostani uniós pénzügyi időszakra is. Mindennek pedig az a következménye, hogy azok a pályázók, akik még nem tudták megvalósítani a szóban forgó pályázat beruházásait az elmúlt 2 évben, azok számíthatnak arra, hogy hasonló pályázati kiírásokkal találkozhatnak, mint az elmúlt 2 évben. Azoktól pedig, akik meg tudták valósítani a pályázatukat az elmúlt 2 évben, azt kérte Juhász Anikó, hogy jelezzék azt az irányító hatóságnak. Erre azért van szükség, hogy az elmúlt időszak támogatási programját le lehessen zárni, és indítható legyen az új. Aki pedig nem tudta megvalósítani a beruházását, az nyugodtan adja vissza, mert ennek megvalósítására a jövőben még lesz lehetőség.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a KAP leglényegesebb eleme azonban alapvetően nem a beruházások támogatása, hanem a területalapú támogatások. Azzal pedig, hogy az Európai Unió elfogadta november elején Magyarország KAP stratégiai tervét, megnyílt a lehetőség arra, hogy a gazdálkodók a jövő év tavaszán is az egységes kérelem beadásával indíthatják gyakorlatilag – szokásos módon – gazdasági évüket, tevékenységüket. Elmondta: amilyen szabályokat eddig be kellett tartani, azokat továbbra is be kell tartani ezen a területen. De lesznek újdonságok is: ezekről pedig folyamatosan tájékoztatják a gazdálkodókat annak érdekében, hogy a gazdák eleget tudjanak tenni az új követelményeknek, elvárásoknak. Ezekre a tennivalókra a szaktárca a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK) közösen felkészíti a falugazdász-hálózatot is. Felhívta a gazdálkodók figyelmét arra, hogy ne megszokásból válasszanak a támogatások közül, hanem alaposan gondolják át, számukra mi a legkedvezőbb vállalás. Ez különösen vonatkozik a vetésszerkezetre, a vetésforgóra, különös tekintettel a zöldítési követelményekre. Így az új zöldítési szabályokat is tanulmányozzák alaposan. Ha valaki felkészült az újdonságok tekintetében, akkor akár a mostaninál is magasabb támogatási összegre lehet jogosult. Ilyenek lesznek várhatóan a fiatal gazdálkodók.

A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy új lehetőségként lehet számolni azzal az új programmal, ami az agrártudás és innovációs rendszer nevet kapta. E körbe tartoznak azok az intézkedések, amelyekkel a képzést, a tapasztalatcserét, az innovációt és az ágazati digitalizációt lehet ösztönözni. Ezért a szaktárca reménykedik abban – közölte a helyettes államtitkár –, hogy a mostani helyzetet is figyelembe véve az eddiginél még több segítséget tud adni a gazdálkodóknak, hogy megfeleljenek a megváltozott körülmények támasztotta új kihívásoknak, például a klímaváltozás vagy az energiafelhasználás, illetve a zöld elvárások tekintetében. Ennek jegyében hívta meg Dr. Juhász Anikó a rendezvényen jelen lévőket az elkövetkező képzési, tanácsadási fórumokra.

Az agráriumra vonatkozó helyzetismertetést követően, ami elsősorban a szántóföldi növénytermeléssel foglalkozókat érintő kérdéseket taglalt, a vendéglátó cég főkonstruktőre beszélt a HETECH Group Zrt. egyik új fejlesztési irányáról: a termál-energia hasznosítási lehetőségeiről a termények szárításában. Dusnoki László többek között elmondta: a jelenlegi energiaválság élesen rávilágít arra, hogy az alternatív energiaforrások használata egyre fontosabb lesz a termények szárításakor. Ilyen alternatív energiaforrás lehet például a termál-energia is. A jelenleg felhasznált energia ugyanis egyre drágább lesz, és forrásai pedig bizonytalanná válnak.

A HETECH azért is fordult a termál-energia felé, mert a Magyarország termálvíz készlete igen jelentős, ami nagy energiapotenciált jelent, továbbá a termálvíz hasznosításának már vannak mezőgazdasági tapasztalatai és hagyományai az üvegházak és a fóliasátrak fűtésében, de a termál-energia használata a terményszárítás terén is jól használható kenne a jövőben a cég fejlesztéseinek kezdeti eredményi ezt támasztják alá. A szakértő megjegyezte: igaz, hogy a termál-energia képes több esetben – például a kukoricánál – biztosítani a terményszárításhoz szükséges hőmennyiséget, sőt ez sok esetben elegendő is lehet, például napraforgónál és ciroknál is. Ám ennek az energiának a használata, még a gázégők rásegítő alkalmazásával is gazdaságosabb lehet, mint tisztán csak a gáz használata, például a kukorica szárításakor az energia mix – azaz a gáz- és a termál-energia alkalmazása – 50-60 százalékos lehet. Majd ezt követően a főkonstruktőr bemutatta a H-TECH 6/6-os terményszárító berendezést, ami a gyakorlatban is bizonyította, hogy termál-energiát a terményszárításban is hatékonyan lehet felhasználni.

A gabonasilók, valamint a terményszárítók és a magtisztító gépek esetében is – főként azonban a raktározási és szárító-rendszerek esetében is – igen fontos, a folyamatvezérlés, amin belül a távfelügyelet biztosítása mára már alapvetővé vált a digitalizáció egyre szélesebb körű alkalmazásával az agráriumban – hívta fel a hallgatóság figyelmét Csabai Viktor, a HETECH GROUP Zrt. képviselője a cég alkalmazásának bemutatásán.

Csabai Viktor kitért arra, hogy az alkalmazások fejlesztésében a cég szakemberei mindig szem előtt tartják, hogy a fejlesztések innovatívak, minőségiek és egyediek legyenek.

Idézte Ruzsa Csabának, a Pécsi Tudományegyetem munkatársának egy gondolatát a témában, miszerint az ember kezében lévő „kütyüvel” minden pillanatban a rendszerben van, a felhőkben jár és mindent kontrollálni tud, ahogyan őt is minden pillanatban kontrollálják.

Ezért is kell a folyamat minden szegmensét hozzáférhetővé és irányíthatóvá tenni annak érdekében, hogy az esetleges hibákat azonnal korrigálni lehessen, nemcsak a helyszínen, hanem akár több száz kilométerre is a tényleges folyamatok lezajlásától. A cég mérnökei ezért is kínálnak a felhasználók számára olyan alkalmazásokat, amelyek az egyedi igényeket is kielégítik akár speciális esetekben is. Ennek egyik alappéldája a duplikált vezérlés, ami a helyszínen és a távolból is lehetővé teszi a folyamatok ellenőrzését és befolyásolását.

A szakmai napon bemutatott applikáció célja az, hogy kibővítse a megrendelők tudását, biztosítsa a technológia ellenőrzését (kontrollját), továbbá csak az férhessen hozzá a folyamatirányítási rendszerhez, akinek arra meghatalmazása van, valamint a munkafolyamatok részleteit szigorúan ellenőrizni lehessen.

A komplex szárítási folyamatszabályozó rendszer – amit a szakmai napon jelen lévők megismerhettek – képes a hőmérséklet-érzékelésre, a ki- és belépő nedvesség mérésére a termények esetében, ezért a vezérlő szoftverben integrált hőtérkép-alkalmazás is helyet kapott, valamint a bemutatott szoftvernek grafikus térképszerű ábrázolási lehetősége is van, továbbá a szoftver optimalizálni tudja a szárítás folyamatát, ehhez kapcsolódóan differenciált a kitároló rendszer alkalmazás is, vagyis a munkafolyamat komplett szabályozása biztosított. Az applikáció egyik legfontosabb programcsomagja a naplózás és a visszakereshetőség, vagyis a szoftver tárolja a végrehajtott műveleteket, a szárítási paramétereket, a hőmérsékleti állapotokat, és ezek a jellemzők vissza is kereshetők. Mindez azért fontos, mert a munkafolyamat lezajlását követően is megállapítható, hogy egy esetleges hiba mikor és miért történhetett.

Emellett a speciális beállítások végrehajtását is segítheti a naplózás, amikor egy-egy ritkábban szárított terménynél akár évekre visszamenőleg is vissza lehet keresni a legmegfelelőbb szárítási paramétereket a jó minőség érdekében. Az applikáció a tároláskor a silórendszerek működtetésében is alkalmazható, mivel ott is mérhető a hőmérséklet. Így az applikáción látható a hőtérkép, a teljesítményadatok megjelenítése, adott az úgynevezett visszalapozás lehetősége, de megtekinthető az eseménynapló is, push üzeneteket küld akár a telefonra is a kiugróan magas silóhőmérsékletről, a meghibásodásról, a legcélszerűbb időszerű beavatkozásról. Emellett zárolhatók a telepi dokumentumok, például gépkönyvek, kezelői utasítások, jegyzőkönyvek és meghatalmazások is az applikáció segítségével. Mindezekhez az adatokhoz pedig könnyű hozzáférést biztosít az applikációs rendszer. Mindemellett azonban az applikációt folyamatosan fejlesztik, a felhasználók és a cég fejlesztőinek ötletei alapján. Ezért várhatóan az applikációban akár már a közeljövőben is értesítéseket küldhetnek az újdonságokról, a szakmai eredményekről, valamint az energiafelhasználási trendekről is.

A HETECH szóban forgó applikációja ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruház felületeiről.

A magyar mezőgazdasági géppiac nettó árbevétele a múlt évben elérte a 189 milliárd forintot, amiből 151,5 milliárd forintot tett ki az export-árbevétel.. Mindez azt jelenti, hogy hazánk mezőgazdasági gépekből nettó exportőr.- többek között ez az információ is szerepelt azokon a Powerpointos diákon, amelyeket dr. Fenyvesi László, a Mezőgépgyártók Országos Szövetségének (MEGOSZ) főtitkára osztott meg a szakmai nap résztvevőivel. Emellett az is megtudható volt az előadáshoz társított vetített képek információiból, hogy várhatóan a nemzetközi és a hazai mezőgazdasági géppiac forgalma átmenetileg csökkenni fog. Ezért a MEGOSZ növelni kívánja piaci sikerességét, aminek alapja egyrészt a szélesebb körű együttműködésben, másrészt a termékek piacon való megjelenésének javításában, valamint a szakmai közösségek fejlesztési törekvéseinek erősítésében jelenne meg konkrétan a következő időszakban. A főtitkár itt megjegyezte, hogy a HETECH által szervezett szakmai eseményt is, amelyen jelen van, ilyennek tartja. Hozzátette, hogy a MEGOSZ is tart évente egy szakmai napot, ahol már volt szó többek között a digitalizációtól kezdve a járművekhez szükséges különböző engedélyezési eljárásokig számos kérdéskörről. Kiemelte: az általa képviselt szervezetnek fontos az érdekvédelmi tevékenysége, azaz képviselik tagjaik érdekeit a legkülönbözőbb társadalmi és gazdasági fórumokon, így a kormányzati szervezeteknél is, amelyekkel közvetlenül tudnak tárgyalni.

Rámutatott arra, hogy a MEGOSZ egyik nagyon fontos feladatának tartja, hogy a gazdákat sikeressé tegye a piacon. A fő cél ugyanis az, hogy a mezőgazdasági végtermék legyen kiváló minőségű, a gépek használatának eredményeként. Ezért az érdekvédelmi szervezet támogatja a fejlesztéseket, és ennek alapján működik együtt a termelőkkel, a gépgyártókkal, a tudományos műhelyekkel és az állami szervezetekkel is. Ez az együttműködés ugyanis a kulcsa annak, hogy a tervezők jó gépeket konstruáljanak egy-egy feladat elvégzéséhez. Erről a partnerségről 2023 első félévében egy, a témát átfogó konferenciát kíván szervezni a MEGOSZ: Annak érdekében pedig, hogy a gépek tudását megismerhessék a gazdálkodók, a MEGOSZ egy olyan digitális bemutatórendszert fejlesztett ki, amely gépcsoportonként mutatja be a magyar gyártású gépeket és működésüket. Ez a bemutatórendszer összehasonlításra is lehetőséget ad, mivel bemutatja, hogy egy adott területen hol tart a világ, és hol tartanak a hazai gyártók. Továbbá az érdekképviseleti tagság a jövőben egy olyan embléma viselésére jogosítja majd a MEGOSZ tagjait, amely minőségi garanciát is jelent majd a magyar és a külföldi vásárlók számára – közölte a MEGOSZ főtitkára.

Az előadások megtekinthetők a HETECH youtube csatornáján

Hangulatképek az eseményről:

  -an
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Legalább két hetet csúszik az aratás

Legalább két hetet csúszik az aratás

Legalább két hetet csúszik az aratás az idén. Elsősorban azért, mert a hűvös május miatt még nem érett a termés, de a felázott földekre amúgy sem lehe...

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?