HySEED. A hibridkalászosok haszna változó termesztési környezetben. (x)

Agro Napló
A SAATEN-UNION Hungária Kft. nemesítési, technológiai és gyakorlati szempontból egyaránt egyedülálló őszikalászos-programot ajánl a gabonát termelő gazdaságok figyelmébe (1. ábra). Sőt, cégünk a hagyományos fajtákon kívül immár nyolcadik éve a kiemelkedő agronómiai hasznú hibridkalászosok elterjedésében is jelentős szerepet vállal.

Az ezzel kapcsolatos agrotechnikai, termesztéstechnológiai és hibridválasztási javaslatokat – a hazai körülmények között elvégzett számos fejlesztői kísérlet és a gyakorlati életből vett tapasztalatok alapján – az immár második éve bevezetett HySEED hibridkalászos programban összegezzük és adjuk rendszeresen közre. Hiszen a hibridkalászosok esetében a magas genetikai értékű, kiváló minőségű vetőmag használata és a javaslatok szerint, konzekvensen kivitelezett termelés, azaz a technológiai fegyelem csupán együttesen lehet hatékony kulcsa a változó környezeti feltételek ellenére is stabil, egészséges produktumot szolgáltató, nagy hozamoknak és a fenntartható és magas profitnak (2. ábra). A HySEED program –információkkal a hibridbúzáról, hibridrozsról és hibridárpáról – olyan újszerű és hazánkban is évente közel 35 000 hektáron alkalmazott technológia, amely valódi választ ad a termesztési környezet kihívásaira.

Éppen ezért az eddigi felhasználók mellett határozottan javasoljuk az érdeklődő, a változásokat fontosnak tartó gazdaságoknak is programunk megismerését és kipróbálását. Viszont sohasem feledhetjük, hogy mint minden termelési folyamatban, a hibridek felhasználása során is alapelv a tudatos termesztés, amit a termesztési körülmények változásaihoz való alkalmazkodás és a választott genetikai alapok használata olykor faj-, fajta- és területspecifikus módon egyaránt megkövetel. Meggyőződésünk, hogy a HySEED program fontos a kockázat csökkentése érdekében, hiszen a kalászos hibridek termelése ezekre az elvekre alapozva egyre meghatározóbb pillérévé válik hazánk gabona-előállításának. Aki a kalászos hibridek termesztése mellett dönt, az intenzív, tudatosan felépített és kellő évjárat-stabilitás mellett nagy hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rendszerrel dolgozik.

Tapasztalataink szerint intenzív technológiához jó hibrid dukál, és ez fordítva is igaz: a hibridekben rögzült sokoldalú előnyök kiaknázása érdekében a legkorszerűbb technológiákra van szükség. A termelők előszeretettel választanak a nagy genetikai értékű, stabilan teljesítő, a környezeti stresszorokra jól reagáló és értékesíthető minőséget képviselő hibridek közül. Hiszen a kalászos hibridek a fajtákhoz mérten erőteljesebb fejlődésüknek és jobb stressztűrésüknek köszönhetően nagy terméssel és termésbiztonsággal rendelkeznek. Az előnyök maximális kiaknázása érdekében jelentős hangsúlyt kap az eddig megszokottól számos ponton eltérő termesztéstechnológia megismerése, következetes alkalmazása (3. ábra) és fejlesztése (ld. SAATEN-UNION Hungária Kft. 2019. évi HySEED-kiadványának hibridbúza, hibridrozs és hibridárpa termesztéstechnológiai ajánlásai).

Gazdag portfóliónk a jól ismert búzahibridek mellett – HYSTAR, HYFI, HYDROCK, HYWIN, HYBIZA – idén is további újdonságokkal bővül. A választékfrissítést a HYKING, a HYNVICTUS és a HYPODROM üzemi szintű megjelenése teszi lehetővé az előttünk álló vetési szezonban (4. ábra). Ezekkel a hibridekkel magasabb termésmennyiség és malmi minőség érhető el. Természetesen a jól működő, de lassan kifutó, kiváló ár-érték arányú HYLAND és a HYTECK is elérhető lesz a még szélesebb választék biztosítása érdekében. A területspecifikus és a termelési célnak megfelelő hibridválasztás a termelésszervezés egyik meghatározó és megalapozó mozzanata, ezért a továbbiakban szeretnénk számos információt átadni mindhárom kalászos faj saját nemesítési forrásainkból származó hibridjeinek esetében.

A HYSTAR meghatározó és vezető genotípusa az európai és a hazai hibridbúza-vetésszerkezetnek. Kedvező termesztési tulajdonságainak, technológiai tűrőképességének köszönhetően még mindig stabil helye van a kezdő és a haladó búzahibrid-termesztést folytató gazdaságokban egyaránt. A hibridet a kiemelkedő szárazság- és hőségtűrés, a relatív koraiság és a magas termőképesség egyedülálló kombinációja jellemzi. A HYLAND értékes tulajdonságai a szignifikáns terméstöbblet és a nagyfokú évjárat-stabilitás. Fajtákkal szembeni magasabb teljesítménye kiváló rezisztenciális tulajdonságokkal párosul. A HYKING középkései tenyészidejű és alacsony szalmájú, robusztus felépítésű, megdőlésre nem hajlamos hibrid. A HYTECK utódja a választékban, de annál jobb minőségű, azaz legalább átlagos malmi, gyengébb adottságok mellett olykor takarmányminőségű termés várható tőle. A HYFI a legszélesebb vetésidő-intervallumú, megkésve is vethető, a kemény télnek és a betegségeknek ellenálló hibridbúza. Kimagasló szemterméssel, a betakarítási veszteségek mérséklése szempontjából fontos kiváló kalászon belüli szemméret-homogenitással rendelkezik. Sőt, stabil malmi minőséggel és az átlagosnál jobb szalmaterméssel igazán univerzális és Európa-szerte perspektivikus, nagy felületen vetett búzahibrid. A HYBIZA a korai és a középkorai érésidő határán kalászol és érik, ezzel a portfólió egyik legkorábbi búzahibridje. Felálló levelű, erős szárú, középmagas, megdőlésre nem hajlamos, tavasszal nagyon korán regenerálódik és az összes hibrid közül a legkorábban indul fejlődésnek. Szemtermése nemcsak kiugróan nagy, hanem malmi minőséget is várhatunk tőle. A HYWIN a középkorai érésidő utolsó harmadában kalászol és érik, a tenyészideje szinte azonos a HYFI-ével és a HYSTAR-éval. Kiváló a bokrosodóképessége, produktív kalászai ugyan átlagos méretűek, de bennük jól kitelt és egyenletes méretű szemek ülnek. A HYWIN termőképességét és terhelhetőségét tekintve igazi ún. versenyló típusú csúcshibrid, amely igazán a legintenzívebb viszonyok között érvényesül. A HYDROCK a mennyiség és a minőség éllovasa, a legkorszerűbb búzahibridek egyike. A HYFI-hez hasonlóan nagyon széles vetésidő-intervallumban termeszthető. A vetőmagja iránti igény a kedvező nagyüzemi tapasztalatok nyomán rohamosan nőtt az elmúlt három évben.

A HYNVICTUS olyan új típusú búzahibrid, amelyben a nemesítés során sikeres elődjeinek kedvező tulajdonságai egyesültek. Ez az új hibrid a HYSTAR, HYWIN és HYFI termésbiztonságát hordozza, amit azoknál néhány nappal korábbi kalászolással, de azonos érésidővel teljesít, ráadásul kiváló a technológiai alkalmazkodóképessége. Ennek megfelelően a HYNVICTUS megkésve is vethető, így vele tovább bővül azon búzahibridek sora, amelyeknek az átlagosnál szélesebb a vetésidő-toleranciájuk (HYFI, HYDROCK, HYNVICTUS). Az idei év további újdonsága a HYPODROM. Koraisága a klimatikus viszonyok változása miatt nagy érték, ráadásul a középkoraiakra jellemző, kiugróan magas termőképessége kompromisszumoktól mentes termelést tesz lehetővé. Termése malmi minőségű, stabil fehérje- és sikértartalmú.

A felsorolt legjellemzőbb tulajdonságaik alapján a hibrideket már el tudjuk helyezni a vetésszerkezetben lehetőségeinknek, adottságainknak megfelelően. Amiben viszont nem kell a választásnál kompromisszumot kötni, hogy minden búzahibrid alapvető tulajdonsága a nagy hozam és a kiváló adaptálódóképesség.

A HySEED hibridkalászos-választékában a hibridbúzák mellett Európa-szerte nagy sikernek örvendenek a SAATEN-UNION hibridrozsújdonságai. A rozshibrideket teljesítményük alapján valódi hozamvezérként tartjuk számon, hiszen kiemelkedő értéket képviselnek a gyakorlatban, legyen szó szemes- vagy szenázscélú termesztésről. Számos európai régióban és gazdaságban, így hazánkban is igazolható, hogy a hozambiztonságban és a kimagasló termésmennyiségek elérésében nagy szerepük van mint sokoldalú, úgynevezett multitalentum növényeknek, ugyanakkor az esetükben is javasolt a következetes termesztéstechnológia alkalmazása.

A SAATEN-UNION nálunk is bevezetett és jelenleg legeredményesebb hibridrozsai az SU PERFORMER, az SU SANTINI és az SU COSSANI. Az SU PERFORMER kiváló alkalmazkodóképességgel, nagy évjárat-stabilitással és nagyon jó állóképességgel rendelkezik. Ezt igazolja, hogy évek óta a legnagyobb szemterméshozamú hibridrozs Németországban és Európa-szerte. Egészséges, levélbetegséggel szemben ellenáll. A hibrid kiváló malmi adottságú, egészséges – kalászai anyarozsfertőzésre nem hajlamosak – szemtermésének nagyon stabil az esésszáma is. A nagyon jó szárszilárdság kockázatmentesen és ütemesen betakarítható állományt eredményez. Növényvédelmi szempontból pedig kiemelkedő a toleranciája a flufenacet gyomirtószer-hatóanyagra. Az SU SANTINI kiemelkedő stressztoleranciájú, a legextenzívebb körülményeket is jól viseli, hiszen igen jól alkalmazkodó, úgynevezett kompenzáló típus. Nagy tömegű, vaskos levélzetű, középmagas és kiváló állóképességű hibridrozs. A szenázs- és szemestakarmány­alapanyag előállításában a vezető rozshibrid, amely magas energiatartalmú és mérsékelt ütemben „vénül”. Az SU COSSANI Európa számos termelési körzetében elterjedt, ahol ki tudják használni, hogy kettős hasznosítású hibrid. Biztos hozamú, főleg a kritikusan száraz, nagyon aszályos években, amikor minden tonna számít. Az SU COSSANI kiegyensúlyozott sütőipari értékű, anyarozsnak jól ellenáll, és egészséges szemtermést ad. Kiemelkedő tűrőképességének köszönhetően biztosak lehetünk benne, hogy beváltja a reményeinket: teljesnövény-szenázsként, abraktakarmányként és humán élelmezési célra is kiemelkedő és jó minőségű termést ad. A SAATEN-UNION hibridrozsválasztékát megismerve jól látszik, hogy a HySEED-rozshibridekre minden körülmények között, hasznosítási céltól függetlenül bátran alapozható a hazai rozstermesztés.

Napjainkban a kalászosok termesztéstechnológiája – így az árpáé is – a fejlesztéseknek és az új hibridnemesítési eljárásoknak köszönhetően alapjaiban változik meg. A SAATEN-UNION hibridárpa-nemesítési aktivitásának köszönhetően 2019 őszétől már olyan árpahibridekkel dolgozhatunk a szántóföldeken, melyek Európa-szerte segítik a gazdálkodók mindennapos munkáját a stabil és az eddigieknél is nagyobb hozamok elérésében. Az SU HEDY és az SU HYLONA árpahibridjeink pedig nemcsak a SAATEN-UNION meghatározó árpanemesítésének legújabb képviselői és új korszakot nyitó genotípusai, hanem az európai hibridárpák magasabb termésszintjének az átlagosnál jobb beltartalmi paraméterekkel aratható zászlóshajói is egyben. Jellemzően kiváló dinamikával fejlődnek mind ősszel, mind pedig tavasszal. Hibridárpáinknak kifejezetten erőteljes a gyökérzetük és egészségesek a leveleik, amelyek ráadásul szembetűnően szélesek és vaskos szövetűek, biztosítva a kiváló termőképességet, valamint a kiemelkedően nagy és egészséges fotoszintetikus felületet. Bokrosodó- és kompenzációs képességük kiváló, a hibridárpák megszokott vetésnormájának további csökkentésére is lehetőséget biztosít. Árpahibridjeink kalászorsója hosszú és nagy tömegű, aminek köszönhetően a növények jó fertilitású, nagyon nagy produktivitású kalászokat képesek nevelni, és a kalászkáikban átlagon felüli ezermagtömegű, magas hektolitersúlyú szemeket érlelnek.

Az előttünk álló szezonra a bővülő faj- és hibridajánlat mellett újdonságok is megjelennek a HySEED háza táján. Agronómiai szempontból kiemelt jelentőségű a méretazonos (frakcionált), azaz kalibrált vetőmagok elérhetővé válása a HYDROCK, a HYKING és a HYNVICTUS búzahibridjeink esetében. A prémiumminőségű, egységes méretű vetőmagokkal dolgozva még pontosabbá, még biztonságosabbá és még homogénebbé válik a vetés, amely különösen nehéz körülmények esetén az eddigieknél is jobb, dinamikusabb kelést és állományfejlődést eredményez. A kalibrált vetőmaggal a hibridbúza szemenkénti vetése üzemi szinten is lehetségessé válik, az egyenletesebb sorok közötti és soron belüli tőeloszlás még markánsabb bokrosodást és az egyedi teljesítmény javulását eredményezi.

A legfrissebb európai uniós irányelvek miatt változások történtek a csávázószer-használatban, mert a szántóföldi kultúrák mindegyikénél megtiltották a rovarölő szeres csávázást. Ez mélyen érinti a növénytermesztést és benne a HySEED hibridkalászosainak technológiáját. Emiatt saját csávázószer-vizsgálatokat indítottunk, melyek eredménye a nagy hatékonyságú SYSTIVA gombaölő szeres vetőmagcsávázás, elsősorban a hibridbúza- és a hibridárpa-kultúráink kapcsán. Olyan korszerű kombináció kerül fel a kalászos hibridek szaporítóanyagára, amely kiváló gombaölő hatású, azaz biztosítja a korszerű vetőmag-, a csíranövény- és a korai lombvédelmet, de rovarölő hatóanyagot nem tartalmaz.

Figyelem, a rovarölő szeres vetőmagkezelés hiánya fokozottan megköveteli a technológiában a rövid távú táblaszintű előrejelzési módszerek alkalmazását és a növényvédelmi kezelések súlypontjának áthelyeződését elsősorban a vírusvektor kártevőkkel szemben. Hiszen a gabona-levéltetű és gabonakabóca előfordulása az eddigieknél is több figyelmet érdemel. Tapasztalataink szerint jelenlétük vetésidőtől függetlenül országszerte fokozott volt az elmúlt években a fiatal állományokban, ami miatt kiemelt figyelemre van szükség az alkalmazott technológiákban. A SAATEN-UNION a hibridkalászosaink zsákjain elhelyezett sárga ragacslapok kihelyezésére és rendszeres állománymustrára sarkallja partnereit, amivel a kisorolt állományokban pontosabban követhetők a vírusvektor kártevők, így meghatározható a rovarölő szeres őszi állománypermetezések elvégzésének időpontja.

Csatlakozzon ön is a SAATEN-UNION HySEED hibridkalászos-programjához, ismerje meg a javasolt termesztéstechnológia alapjait, hogy a befektetett munka valóban eredményes legyen. Hiszen a hibridhasználat valamennyi meghatározó felületen termesztett kalászos esetében, így a búzánál, a rozsnál és az árpánál is, a gyakorlat számára új korszakot nyitott. Próbálja ki ön is a HySEED-hibridkalászosokat, és használja ki az általuk elérhető előnyöket, legyen közös a sikerünk! Mert ami tegnap még csak álom volt, mára valósággá vált. HySEED. Innováció a nemesítésben, érték a gyakorlatban!

Az idei őszi szezonra kínált hibridkalászos-portfóliót bemutató SAATEN-UNION-kiadvány letölthető a képre kattintva:

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető
SAATEN-UNION Hungária Kft.
www.saaten-union.hu

Címlapkép: Getty Images
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?