2024. július 19. péntek Emília

Aktuális támogatások

Agro Napló
Azon őstermelők, akik őstermelői igazolványa 2015. 12. 31. napjáig volt érvényes, ideiglenes igazolványaik kiállítása végett minél előbb jelentkezzenek a falugazdászoknál. A 2016. évi területalapú támogatás beadási időszaka április közepén fog megnyílni, ezért a támogatást igénylő gazdálkodóknak a szükséges földhasználatukat a területalapú támogatás és az agrár-környezetgazdálkodás programokban való részvétel miatt intézniük kell.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2016. (III. 22.) számú közleménye

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2015/2016 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A támogatási kérelem benyújtása

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (3) bekezdése értelmében támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel. Támogatási kérelmet kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani.

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (7) bekezdése értelmében: „A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.”

A jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti B3090 számú Támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2016. április 1-je és 2016. július 15-e között kell benyújtani postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére az alábbi címre:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest Pf. 407.

A 2016. április 1-je előtt vagy a 2016. július 15-ét követően benyújtott (postára adott) támogatási kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Támogatási kérelmet az egyéni tervnek helyt adó/részben helyt adó határozat mellékletében szereplő Területazonosítónként kell benyújtani. Egy kérelmező több támogatási kérelmet is benyújthat.

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 16. § (5) bekezdése értelmében a támogatási kérelemhez csatolni kell: – az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot (a támrendszerről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop-rögzítés módját); – a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 5. számú melléklete szerinti „Ültetvényleltár”-t, amelynek nyomtatványa megtalálható jelen közlemény 2. számú mellékletében; – szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentum (adásvételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címkemásolatát; – amennyiben az egyéni tervhez mellékelt a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak másolatát.

A 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó támogatási kérelmek benyújtásának rendjéről az MVH önálló közleményt jelentet meg a későbbiekben.

Pályázati forrás nyílt az erdők gazdasági értékének növelésére

Az erdőgazdálkodók számára nyílt újabb pályázati lehetőség 2016. március 16-án a Vidékfejlesztési Program keretében. A Miniszterelnökség a most megjelent felhívással mintegy 2,7 milliárd forint támogatást különített el az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítására.

A nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók olyan erdészeti beavatkozásokra vehetnek igénybe támogatást, amelynek köszönhetően az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ennek megfelelően a most megjelent felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető kézi, vagy gépi befejezett ápolásra, tisztításra, illetve törzsnevelési jellegű beavatkozásra.

A pályázat keretében minimálisan 2 hektár méretű erdőterületre kérhető uniós forrás. Befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

A támogatási kérelmet első alkalommal 2016. április 15. és 2016. május 16. között kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után, a támogatói okirat kézhezvételét követő két éven belül lehet benyújtani.

A Nemzeti Agrárkamara hírei szerint 2016. március 25-én megjelentek a Vidékfejlesztési Program állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázati felhívásai.

A felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon, az alábbi linkeken érhetők el:

  • Sertéstartó telepek korszerűsítése
  • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
  • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
  • Baromfitartó telepek korszerűsítése
  • Állattartó telepek korszerűsítése

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2016. (II. 29.) számú közleménye

A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díjtámogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet szerinti díjtámogatás igénybevételéről.

A támogatás mértéke

A díjtámogatás mértéke: a mezőgazdasági termelők által megfizetendő, a jégeső-elhárítási díj általános forgalmi adót nem tartalmazó értékének hatvan százaléka, de szántó esetén legfeljebb 300 Ft/ha, szőlő, gyümölcsös ültetvény esetén legfeljebb
500 Ft/ha.

A kérelmek benyújtása: a díjtámogatási kérelmet a jégeső-elhárító szervezetnek jelen közlemény melléklete szerinti N0451 számú „Díjtámogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon tárgyév április 30-ig az alábbi címre kell benyújtani: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest,Pf. 407.

Tárgyév: a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának naptári éve.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2016. (III. 22.) számú közleménye

A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2016. tárgyévi kötelezettség-megosztásról.

A szerkezetátalakítási programban részt vevő természetes személy dohánytermelő kötelezettségeinek megosztása együttműködő termelővel a 2016. évre vonatkozóan A természetes személy (figyelem: nem cég!) dohánytermelő legfeljebb három, szintén valamelyik jogosult településen mezőgazdasági tevékenységet folytató együttműködő termelővel megoszthatja az élőmunka -ráfordítási kötelezettségét, vagy az élőmunka-ráfordítási és az árbevétel-teljesítési kötelezettségét.

A kötelezettség-megosztást tárgyévre vonatkozóan kell bejelenteni, így a 2015. október 17-ig beküldött kérelmek a 2016. tárgyévre nem vonatkoznak. A 2016. tárgyévre vonatkozó kötelezettség-megosztásra vonatkozó kérelmet a dohánytermelőnek és az együttműködő termelő(k)nek együttesen kell benyújtani a K0166 számú nyomtatványon.

Kötelezettség-megosztás esetén is köteles a dohánytermelő a szerkezetátalakítási program feltételeinek teljesítését igazolni a tárgyévet követő február 15-ig.

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu

A cikk szerzője: Hegedûs Szilvia

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Az agrárgarancia segíti a pályázókat

Az agrárgarancia segíti a pályázókat

Az agrárium beruházásainak ösztönzésére jelentős források állnak rendelkezésre, de a támogatásokat kiegészítő finanszírozás is kulcsszerepet játszik a...

X. Sumiversitas

X. Sumiversitas

A SUMIVERITAS program védjegye a szakmában éppen aktuális témák boncolgatása és a fiatal szakmérnökök részére a tudás átadása. Hibrid módon, az ország...

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?