2024. július 19. péntek Emília

Aktuális támogatások – 2015. augusztus

Agro Napló
A 2015. évi agrárkamarai tagdíj befizetésére kötelezett gazdálkodóknak a tagdíjbefizetésüket (amennyiben még nem fizették ki) augusztus hónapban pótolniuk kell. A mezőgazdasági kárenyhítési hozzájárulás befizetésének határideje 2015. év szeptember 15. nap, amelyről minden gazdálkodónak az MVH küld határozatot. A törvényi előírásnak megfelelően július elsejével megkezdődött a parlagfűvel fertőzött területek hatósági ellenőrzése.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja tagjai figyelmét arra, hogy a 2015. évi kamarai tagdíjbevallás 2015. június 30-ával lezárult. Azon tagjaink, akik késedelmesen (2015. június 30-át követően), de legkésőbb 2015. augusztus 15-ig elkészítik bevallásukat, a fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő késedelmi pótlékot is kötelesek fizetni a tagdíj mértékén túl.

 

A különböző gazdálkodási naplók kitöltéséről

Augusztus hónapban a gazdálkodóknak az egységes kérelemben vállalt kötelezettségeikre figyelve a 2014/2015 gazdálkodási évet a megfelelő gazdálkodási napló formátumot kitöltve le kell zárniuk. A 76/2015 (VI. 17) MVH közlemény a zöldítési támogatásnak megfelelő gazdálkodási napló formátumot tartalmazza. A NAK oldalán megtalálható az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatások (zöldségnövények, ipari zöldségnövények, szemes fehérje takarmánynövények, szálas fehérje takarmánynövények) és az erdő környezetvédelmi támogatásához szükséges gazdálkodási napló formátuma, valamint az eddig töltött nitrátérzékeny vagy kedvezőtlen adottságú, vagy Natura 2000 területekre vonatkozó gazdálkodási napló formátum.

Az MVH 83/2015. (VII. 21.) számú közleménye

 • A termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásához kapcsolódó támogatási kérelem benyújtása után beküldendő dokumentum

  Spárga és torma termesztése esetén a 9/2015. (III. 13) rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló másolatát 2015. július 31-ig kellett az illetékes megyei kirendeltségű MVH részére megküldeni. Az MVH részére a gazdálkodási napló másolata benyújtható postán vagy elektronikusan.
 • A termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatásához kapcsolódó, támogatási kérelem benyújtása után beküldendő dokumentumok.
 • Mezei borsó termesztése esetén a gazdálkodási napló másolatát a 9/2015 (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerint 2015. július 31-ig kellett elküldeni az illetékes MVH részére postán vagy elektronikusan.

  A minimális hozam meglétének igazolására a termeléshez kötött fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylése céljára a 9/2015. (III. 13) FM rendelet 20. § (2) és (3) bekezdéseinek megfelelően a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb 2015. november 1-jéig kell elküldeni az MVH részére postán vagy elektronikusan a következő dokumentumokat:

  • Gazdálkodási napló – 9/2015. (III. 13) FM rendelet 8. melléklete szerinti – másolata és
  • betárolás esetén: tárolási napló- 9/2015. (III. 13) FM rendelet 9. melléklete szerinti vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentumok másolata.
  • Betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén: számla vagy felvásárlási jegy másolata.
 • A termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatásához kapcsolódó, támogatási kérelem benyújtása után beküldendő dokumentumok
 • A cukorrépa átvételének igazolására a termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatás igénylése céljára bejelentett terület vonatkozásában a 9/2015. (III. 13) FM rendelet 16. § (2) bekezdésének megfelelően legkésőbb 2016.év február 1-jéig el kell küldeni az MVH részére elektronikusan ügyfélkapun keresztül a következő dokumentumot:

  • ha az ügyfél közvetlenül termelt cukorrépát, akkor a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolata,
  • ha az ügyfél integrátoron keresztül termelt cukorrépát, akkor az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorkvóta-jogosultnak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát.

  Az országgyűlés 2015. június 23-i ülésén elfogadta a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítását.

  A módosítás célja a jogszerű földhasználat újraszabályozása oly módon, hogy a gazdák még egyszerűbben juthassanak hozzá a támogatásokhoz. A jogszerű földhasználatot az MVH saját eljárásában és alapesetben vélelmezi. Igazolására kétség esetén (pl. blokkon belüli túligénylés) és az MVH ellenőrzési eljárásában kerülhet sor a törvény szabályozása szerint. A módosítással a jogszerű földhasználati kategóriák igazodnak az időközben megjelent földforgalmi törvény által használt kategóriákhoz, valamint az eljárásrend életszerűbbé válik. Többek között lehetővé teszi a jogszerű földhasználat igazolását a haszonbérleti szerződés mellett felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, alhaszonbérleti földhasználati szerződés, az 1 hektár alatti, a település belterületén elhelyezkedő földek használatára kötött szerződés, továbbá (osztatlan közös tulajdon esetén) a használati rendről szóló megállapodás alapján is. Az 1 ha alatti belterületi földeknél, ha nincs ellenérdekű fél, akkor a földet ténylegesen használó bejelentőt kell jogszerű földhasználónak tekinteni.

  Az 2015. évi anyatehén támogatás egyedkiesésének jelentéséről

  Az anyatehén támogatást igénylőknek figyelniük kell a 2015. évi egységes kérelem felületét, hogy mikor nyílik meg az egyedkiesés jelentésére alkalmas felület. Az MVH elektronikus felületén az anyatehén támogatás igénylésekor egyedkiesés esetén a következő feltételeknek kell eleget tenni:

  Elhullott, leölt, valamint selejtezett állat esetében a birtokon tartási feltétel teljesül, amennyiben a kiesett egyedet a kieséstől számított hatvan napon belül a támogatási feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja és

  a) a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik,

  b) a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül elektronikus úton jelenti be, a kiesés okáról szóló állatorvosi igazolás másolatát mellékeli,

  c) a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történő bejelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik,

  d) a kieső állat a pótlás időpontjában megfelelt a támogatási feltételeknek, és

  e) a mezőgazdasági termelő mellékeli a pótolt egyed vonatkozásában a betegségmentességet igazoló állatorvosi dokumentumot.

  A birtokon tartás ideje alatt történt kiesés és pótlás bejelentésének tartalmaznia kell

  a) a mezőgazdasági termelő azonosításához szükséges adatokat és

  b) a módosítási kérelemmel érintett állatokra vonatkozó adatokat.

  A pótlásként beállított állatra vonatkozó hat hónapos birtokon tartási kötelezettség számításakor a kieső állat esetében eltelt időt figyelembe kell venni, tehát a birtokon tartási idő nem kezdődik újra.

  Hegedűs Szilvia

  Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu

  A cikk szerzője: Hegedûs Szilvia

  Címlapkép: Getty Images
  NEKED AJÁNLJUK
  CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
  KONFERENCIA
  AgroFuture 2024
  Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
  AgroFood 2024
  Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
  Vállalati Energiamenedzsment 2024
  Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
  Agrárium 2024
  Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
  EZT OLVASTAD MÁR?