2024. május 21. kedd Konstantin

Aktuális támogatások

Agro Napló
A vidékfejlesztési programok számos problémára keresnek megoldást.

Ilyen például az agrárszakmán belüli szakember utánpótlás kérdése is, ahol a fiatal agrárvállalkozók támogatása az elsődleges cél. A ültetvények telepítése, a már meglévők korszerûsítése az európai uniós normákhoz mért fajtakínálat előállítását és bővítését célozza meg, amely intézkedés, a mezőgazdaságban már rég fennálló nehézségeket igyekszik orvosolni.

 

Fiatal mezőgazdasági termelők regisztrációhoz kötött többlet támogatása

Határidő: 2007. október 31.

A fiatal pályakezdő és már régóta gazdálkodó agrárvállalkozók problémáira nyújthat segítséget az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program”, ahol az érintettek többlettámogatásokra pályázhatnak. A rendelkezés magába foglalja, hogy a negyven évnél fiatalabb termelők növénytermesztés, kertészet, illetve állattartás korszerûsítése, valamint ültetvénytelepítés jogcímekre tíz százalék többlettámogatáshoz juthatnak, ha a pályázat kedvezőtlen adottságú, vagy Natura 2000 területen valósul meg, húsz százalékkal kaphatnak többet a normál támogatások mértékénél. A pályázás alapvető feltétele, hogy a gazdálkodó 2007. október 31-ig regisztráltassa magát az FVM Vidékfejlesztési, Képzési Szaktanácsadási Intézeténél (VKSZI), mint fiatal mezőgazdasági termelő. A regisztrációt azok a 18–40 év közötti gazdálkodók kérhetik, akik többek között rendelkeznek (a 23/2007 (IV. 17.) FVM rendeletet módosító 63/2007 (VII. 13.), és 81/2007 (VIII. 3.) FVM rendeletekben) meghatározott mezőgazdasági végzettséggel, illetve üzleti tervvel. Az üzleti terv elkészítéséhez szükséges anyagok szintén a VKSZI weblapjáról http://www.vkszi.hu tölthetők le. A többlettámogatás a állattartótelep korszerûsítési pályázatokban is igényelhető. A kérelemről, annak elfogadásáról a VKSZI 15 napon belül határoz és kiadja az igazolást, amely szükséges a többlet támogatás igényléséhez.

A pályakezdő termelők, a 2007. december 3-án megnyíló „fiatal mezőgazdasági termelők elindítása” támogatási jogcímen pályázhatnak. A termelők a tevékenységük elindításához egyszeri, negyvenezer euró (mintegy tízmillió forintnak), szabadon felhasználható támogatáshoz juthatnak. A pályázat feltételei azonosak a „plusz tíz százalékos” támogatás feltételeivel. A jogosult termelők azok a pályakezdők, akik még nem részesültek agrártámogatásban Magyarországon, tehát mind azok, akiknek még soha nem folyósított támogatást az MVH, azaz nem rendelkeznek a nevükre szóló támogatási határozattal. A támogatott vállalkozásnak legalább öt évig kell mûködnie, és ez idő alatt el kell érnie a gazdaságosság alsó határának tekintett négy európai méret egység (EUME) értéket.

A pályázatokhoz szükséges nyomtatványokat a VKSZI honlapján (www.ykszi.hu) lehet elérni, és a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) munkatársai is segítséget tudnak nyújtani az (1) 270-4874-es telefonszámon.75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Támogatás célja: az ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerûsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó, hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

Ez a támogatás a meghatározott ültetvényfajok fajtaszerkezet-változtatására, a korszerûsítés érdekében a meglévő ültetvények újratelepítésére, kiegészítő jellegû ültetvények telepítésére, valamint a termőre fordulásig történő ápolásához vehető igénybe.

Igénylő: növénytermelést, vegyes gazdálkodást végző mezőgazdasági termelő (TEÁOR 01.1.,01.3)

Általános feltételek: a beruházással érintett üzem mérete meg kell, hogy haladja a 4 európai méretegységet (EUME). (1 EUME = kb. 306 ezer Ft). Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben üzemének mérete megfelel majd a 4EUME-nak.

Az adott ültetvény meghatározott méret feletti telepítésekor szintén igényelhető a támogatás. Meglévő, korszerû ültetvény kiegészítő telepítése is támogatható, amennyiben a beruházással az ügyfél mûvelésében lévő ültetvény mérete az adott fajból eléri a támogatható legkisebb ültetvényméretet.

Nem támogatható: azon szőlő kivágása, amelyet 1995 után telepítettek állami támogatás felhasználásával.

Támogatás mértéke: évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió Ft lehet. A támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a. Amennyiben az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a szubvenció mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 50%-a. Amennyiben az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a szubvenció mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a.A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

a) terület-előkészítés

b) tápanyagfeltöltés,

c) szaporítóanyag-beszerzés,

d) telepítés,

e) a beruházás befejezéséig az éves ápolás (telepítési terv szerint),

f) támberendezés létesítése,

g) kerítés, térburkolat-kialakítás,

h) göngyölegvásárlás.A támogatás kiszámításának alapját a meghatározott fajlagos kiadások képezik.

Támogatás igénylése: kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, a tartalmi és a formai követelményeknek megfelelő támogatási kérelem benyújtásával. Benyújtás ideje: évente október 1–31. között. Elbírálás ideje: az MVH a kérelmeket rangsor állításával bírálja el. Kifizetés: a kifizetési kérelmet 2008-tól kezdődően: évente január 1–31., április 1–30., július 1–31., október 1–31. között lehet benyújtani.Berta Dávid, MVH FÖPEKI Kérelemkezelési szakreferens

Hegedûs Szilvia, NYME-MÉK Ph.D hallgató

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Mezőgépész-technikusok versengtek Vépen

Mezőgépész-technikusok versengtek Vépen

Technikai tudás, folyamatos technológiai fejlődés, és generációváltás nélkül nincs jövő a mezőgazdaságban – köszöntötte az Agrárminisztérium miniszter...

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?
Hello vidék  |  2024. május 20. 14:06