Idén is beadható a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

Agro Napló
A Vidékfejlesztési Program keretei között 2017. június 2-ig lehetőség van a VP3-14.1.1.-16 kódszámon meghirdetett felhívás alapján állatjóléti támogatás igénylésére a tejhasznú vagy tejtermelés céljára tartott kettőshasznú fajtájú szarvasmarha állományok tartói, tenyésztői számára. A NAK pályázatról készített összefoglalóját közöljük.

A kormány a partnerségi megállapodásban célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítását. A cél elérését a kormány az állatjóléti kötelezettségeket vállaló aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a pályázati felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívás alapján 2016. május 1. és 2016. június 2. között, az első benyújtási időszakban jelentős számú kérelem érkezett elektronikusan az Irányító Hatósághoz, jellemzően a nagyobb létszámmal rendelkező állattartók részéről, illetve azoktól a gazdálkodóktól, akik a korábbi ötéves időszakban is részt vettek a hasonló programban. Az adminisztrációs előírások jelentősen csökkentek, így a kisebb állatlétszámmal működő tenyészetek számára sem jelent különösebben nagy terhet teljesítésük. Az öt évre szóló kötelezettségek vállalásával komoly segítséget kaphatnak a sok nehézséggel küzdő tejtermelő ágazat szereplői. Aki nem nyújtott be 2016-ban támogatási kérelmet, annak a 2017. június 2-i határidő lejártáig módja van rá.

A felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az EU vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (továbbiakban állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva lettek kialakítva. Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 5 éven keresztül gazdálkodási évente állategységenként (továbbiakban: ÁE) meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a felhívásban meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg.

Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások

1. Az állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának „nagyobb férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.
2. Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.
3. Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség - a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.

Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások

1. Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk c) pontjának „kijárás a szabadba” előírása legeltetés biztosításával.
2. Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás ” előírása megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.

A támogathatóság feltételei

Általános feltétel, hogy a támogatást igénylő a támogatási kérelem beadásának napján az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (továbbiakban: ENAR) támogatható állatot tartson, és tenyészete(i) maradéktalanul megfeleljenek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak. A kifizetések csak az 1306/2013/EU rendelet VI. címének I. fejezete alapján megállapított kötelező előírásokon (kölcsönös megfeleltetés) és egyéb kötelező követelményeken túl vállalt kötelezettségvállalásokra terjednek ki. A pályázatban való részvétel esetén egy támogatást igénylő csak egy érvényes támogatási kérelemmel rendelkezhet.

A felhívás szerinti támogatásra a támogatást igénylő akkor jogosult, ha rendelkezik 2017. április 1-ét követően kiállított, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal, arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt tenyészetek maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak. A teljes támogatási időszak alatt a támogatási kérelemben feltüntetett tenyészetek vonatkozásában be kell tartania az alap és kiegészítő támogatásra vonatkozó kötelezettséget. Az állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség alapján a támogatást igénylő által a támogatott tenyészethez tartozó tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható, ami ÁE-ként 4,17 négyzetméter férőhelyigénynek felel meg. A gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség teljesítésének érdekében a támogatást igénylő – többletkötelezettség-vállalásként a gondozói felügyeletre az állatjóléti rendeletben meghatározott állatjóléti előírásokhoz képest – köteles a támogatott tenyészetben tartott szarvasmarhákat naponta legalább két alkalommal ellenőrizni, erről telepi munkanaplót – napi rendszerességgel – vezetni.

A fejési technológia és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség esetében a támogatást igénylő köteles a tartási helyen/tenyészetben tartott szarvasmarháknak csülökápolást biztosítani, amelynek legalább gazdálkodási évente két alkalommal körmölést, és gazdálkodási évente 4 alkalommal lábfürösztést kell magába foglalnia, melyről szintén munkanaplót kell vezetni. A természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítő támogatás esetén az állattartó a SAPS támogatott terület vonatkozásában a legeltetett támogatható állatok átlaglétszáma után jogosult támogatásra. A maximális legelőterhelés mértéke: 1,8 ÁE/ha. A legeltetési naplót előírás szerint vezetni kell.

Jelen tájékoztató nem teljes körű, a pályázat részletes szövege az alábbi linken elérhető.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?