2024. június 25. kedd Vilmos

Innovatív kalászosok és technológia a SAATEN-UNION-tól (x)

agrarszektor.hu
A termelési adottságainkhoz (termőhely és termesztéstechnológia) és elvárásainkhoz (termelési cél, jövedelemtermelő képesség, termésstabilitás) legjobban illeszkedő fajta kiválasztása jól mérhető információkon és tapasztalatokon alapuló, komoly és összetett munka.

Bár számos jellemző alapján ítéljük meg egy-egy fajta gyakorlati értékét, mégis valamennyi gazdasági növényfaj esetében a legfontosabb tulajdonságnak a termőképességet és az ehhez szorosan kapcsolódó termésstabilitást tekintjük. Ugyanakkor lehetőségeinkhez és a piaci igényekhez mérten törekszünk a legjobb minőség előállítására, mérlegelve a szükséges ráfordításokat és szem előtt tartva a lehető legnagyobb haszon elérését. És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy speciális helyzetekben speciális típusokra van szükség, amelyek ugyan talán nincsenek annyira szem előtt, de valamely tulajdonságuknak köszönhetően - ilyen lehet a felhasználási irányok bővülése vagy az éghajlatváltozásra jól reagáló hibridek - megoldást adhatnak olyan helyzetekben, amelyekben a közismert gabonafélék nem állnák meg a helyüket. A SAATEN-UNION hagyományos kalászos fajtákból és innovatív hibridekből álló portfóliója, valamint a hozzájuk kapcsolódó technológia minden igényre - mennyiség, minőség, speciális elvárások - kínál megoldást.

 

Ha a termés mennyisége áll a középpontban

A termelési alap kiválasztásakor a termőképesség a termésstabilitással szorosan összeforrva - mint legfontosabb értékmérő - meghatározó jelentőségű. Hiszen a választott fajtával elérhető hozam és annak hosszú távú fenntarthatósága megalapozza a gazdálkodó számára a reálisan kitűzhető termelési célt, és hatással van a termesztés intenzitására. Ezért a SAATEN-UNION Hungária Kft. nemesítési, technológiai és gyakorlati szempontból egyaránt egyedülálló, a legfontosabb értékmérők alapján jól szegmentált fajtákból felépülő őszikalászos-programot ajánl a gabonát termelő gazdaságok figyelmébe (1. ábra). Sőt, a hagyományos fajtákon kívül cégünk a HySEED program segítségével immár nyolcadik éve a kiváló terméspotenciálú és kiemelkedő agronómiai hasznú hibridkalászosok elterjedésében is jelentős szerepet vállal. Meggyőződésünk, hogy aki a kalászos hibridek termesztése mellett dönt, az intenzív, tudatosan felépített és kellő évjárat-stabilitás mellett nagy hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rendszerrel dolgozhat. Tapasztalataink szerint intenzív technológiához jó hibrid dukál, és ez fordítva is igaz: a hibridekben rögzült sokoldalú előnyök kiaknázása érdekében a legkorszerűbb technológiákra van szükség. Az erre felkészült termelők növekvő számban választanak a nagy genetikai értékű, stabilan teljesítő, a környezeti stresszorokra jól reagáló és értékesíthető minőséget képviselő hibridek közül.

Közismert, hogy cégünk a Kárpát-medencei körülményekhez jól alkalmazkodó, hagyományos őszibúza-fajtákat is kínál, melyek megbízhatóan nagy hozammal, jó évjárat-stabilitás mellett termeszthetőek hazánkban. Ezen búzafajták esetében a nagy termőképesség elvárt alaptulajdonságnak számít, ezen túl számos fajtatípusunk a mennyiség és minőség zseniális kombinációját is kínálja. Viszont a konkrét választás során sohasem feledhetjük, a búzahibridek és a hagyományos fajták felhasználása során is alapelv a tudatos termesztés. Erre azért van szükség, hogy alkalmazkodni tudjunk a termesztési körülmények változásaihoz, és képesek legyünk a genetikai alapokat faj-, fajta- és területspecifikusan kiválasztani a kitűzött cél, azaz a fajtában rejlő maximális termőképesség kihasználása, a kiemelkedő terméspotenciál realizálása érdekében.

Ha a termés minősége áll a középpontban

A jól értékesíthető átlagos minőségre vitathatatlanul szükség van, de ennek versenyképes termésátlaggal is társulnia kell. A minőségi árualap előállítása iránti elkötelezettség akár érzelmi alapokon is megközelíthető, fontos tényezője a hazai őszibúza-termelésnek. Akkor jó döntés már a fajtaválasztás során a prémiumminőségre koncentrálni, ha azt a jól bejáratott piacokon valóban meg is tudja fizettetni a termelő. Ugyanakkor az is tény, hogy a kiváló minőség előállításának és az érte remélt profitnak a legkifinomultabb fajtaválasztás és technológia alkalmazása mellett is vannak jelenleg korlátai. Olykor csak kis különbség tapasztalható a felvásárlási árakban a prémiumminőségű, az átlagos malmi adottságú és a mennyiségi fókuszú árualap között, ami képes jelentősen lemorzsolni a profittartalmat. Emiatt számos alkalommal nem éri meg minőségi gabonát termelni, és sok bizonytalanságot okoz a termelési cél megfogalmazása a hozzá kapcsolódó fajtaválasztás során. Ezért az a javaslatunk, hogy minden tényezőt gazdaságszinten mérlegelve határozzuk meg céljainkat, és válasszunk ennek megfelelően fajtát és technológiát! Megítélésünk szerint a minőségorientált, de nagy termőképességű búzafajtákra és -hibridekre alapozottan a célpiacainknak megfelelő homogén minőségre érdemes törekedni, ezzel is csökkentve a termelési, a közgazdasági és a piaci kitettséget.


Természetesen a kalászosárumag - és különösen a búza termésének - értékesítési lehetőségei továbbra is erősen szegmentáltak. A felvásárlóknak az eltérő minőségű termékekre az exportcélpiacainknál és a feldolgozóknál jól kirajzolódó arányban és mennyiségben van szükségük: extrára (javító vagy prémium) kisebb részarányban, átlagos-jó malmira nagyobb részarányban, valamint takarmánybúzára. Cégünknek kalászosprogramjában ennek megfelelően valamennyi, a lehetséges minőséget és az elérhető mennyiséget érintő kihívásra megvan a válasza. Fajtáink többségénél évek óta a gyakorlat is igazolja a mennyiség és minőség kettősének zseniális kombinációját. Sőt egyes búzahibridek, mint a HYFI, HYDROCK, HYWIN, HYBIZA és HYNVICTUS, bizonyítják, hogy kimagasló hozamok mellett is elérhető a malmi minőség.

A fajtáink közül a kiemelkedő (prémium) minőségre és versenyképes hozamokra képes, közkedvelt GENIUS évek óta mindkét meghatározó értékmérő alapján biztosítja a kiszámíthatóságot és az ehhez szükséges évjárat-stabilitást egyaránt. Portfóliónk ugyancsak prémium, azaz magas minőséget produkáló szegmensének oszlopos tagja a CH COMBIN, amely piacos kinézetű szemekből álló, nagy sikér- és ­fehérjetartalmú árualapot ad országszerte. A megkésett vetésekben hatékonyan alkalmazható, magas malmi - számos alkalommal prémium - minőséget és nagy mennyiséget adó járóbúzánk, a LENNOX is hatékony válasz a termelési kihívásokra a kiemelkedő malomipari paramétereket zászlóra tűző gazdaságokban. Magas minőséget biztosító portfóliónk új tagjai a LINDBERGH és a CHIRON búzafajták, amelyek robbanásszerűen növekedő vetésterületen bizonyítják létjogosultságukat. Ugyancsak malmi adottságokkal rendelkeznek az AMUN, ATTRAKTION, MIRANDUS és a bőtermő, szálkás kalászú CAMELEON fajták.

Speciális igényekre szabva

A gabonafélék széles körű felhasználási lehetőségei, az egyes kalászosgabona-fajok termelésben betöltött szerepe és a mindennapi életben egyre fokozottabban jelentkező gazdaságossági és agroökológiai kihívások napjainkban a hazai, hagyományos szerkezetű gazdálkodást végzők számára kevésbé ismert és ennek megfelelően kisebb mennyiségben termesztett, speciális szegmensek erősödését segítik. A SAATEN-UNION komplex nemesítési, fajtaképviseleti és technológiafejlesztési munkájában ezeket a regionális szinten ugyan különböző súlyú, de összességében mégis kisebb vetésterületen előállított, különleges piacok megcélzására, továbbá értékes és piacos árualap előállítására alkalmas gabonaféléket is minden esetben kiemelt figyelemmel kíséri, és a termelők munkáját ajánlataival segíti.

Az elmúlt években a növekvő hazai és külpiaci igény hatására dinamikusan nőtt a hazai vetésszerkezetben a durumbúza jelentősége. A mi régiónkban a többéves termelési tapasztalatok alapján kiváló eredmények érhetők el az őszi - azaz télálló - fajtatípusok, köztük a WINTERGOLD alkalmazásával. Hiszen a termelés biztonsága és a termésstabilitás mellett szintén fontos értékmérő a termőképesség, az egészséges termés és a kiemelkedő minőség. Vitathatatlan, hogy az őszi durumbúzák termőképessége és termésbiztonsága kimagasló a tavaszi változatokéhoz képest, a WINTERGOLD őszi durumbúza pedig agronómiai és minőségi adottságai révén méltán vált közismertté Európa-szerte és hazánkban egyaránt. A szemek minőségstabilitása, üvegessége, a belőlük őrölhető liszt szemolinaaránya kiváló, a sárga pigment mennyisége kimagasló, így a WINTERGOLD kiváló, durumtészta-készítésre alkalmas malomipari alapanyagként biztonságosan értékesíthető. A WINTERGOLD-dal minőségi kategória jelent meg a piacon, ami a fajta jó ökológiai alkalmazkodóképességének, a szemtermés kiváló beltartalmi értékének és a nagyfokú minőségstabilitásnak egyaránt köszönhető.

A durumbúza mellett egyéb olyan őszi kalászos fajok erősödése is tapasztalható - jó példa erre az őszi rozs, hibridrozs -, melyek klímaérzékenysége kisebb, mint általában a búzáé, viszont hasonlóan sokszínűen felhasználhatók, további lehetőségeket tartogatva a mi régiónkban is. Az őszi rozs és kiemelten a hibridrozsok kiváló alternatívát kínálnak - a jövedelmezőségi szempontokat is figyelembe véve - a sokszínű vetésszerkezet, a fenntartható mezőgazdaság és a jól értékesíthető, egyre szélesebb körben felhasználható, egészséges árualap vagy éppen a saját állattenyésztési ágazatok takarmányalapanyag-igényeinek (szemes- vagy teljes növény szenázs célú) biztosításához. Hiszen a rozs nemcsak a nálunk elterjedtebb teljes növény szenázs célú vagy egyéb tömegtakarmány-felhasználásra alkalmas. Szemtermése a humán élelmezésben és az abrakfogyasztó állatok tartásában is, kiemelten a sertések esetében, élettanilag értékes összetételének köszönhetően egészséges és még kihasználatlan értéket képvisel. Tehát a rozstermesztés a lehetőségek tárházát kínálja, amire alapozva a hazai felhasználás kiszélesedése reális célnak tűnik. A rozsnövényben és kiemelten a hazánkban is forgalomban lévő rozshibridekben - SU PERFORMER, SU SANTINI és SU COSSANI -, továbbá a hibridrozs-nemesítés eredményeiben ugyanis több van, mint amit jelenleg hasznosítunk.

Végezetül két olyan szegmensre hívom fel a gazdálkodók figyelmét, amelyek termesztéstechnológiai szempontok alapján tekinthetőek különlegesnek. Ezek egyike a SAATEN-UNION őszi kalászosprogramjának kiemelt gyakorlati jelentőséggel bíró, intenzív HySEED-hibridkalászosok szegmense. Meggyőződésünk, hogy a nemesítési és technológiai szempontból egyaránt a speciális szegmensbe tartozó hibridkalászos-program kiemelkedően értékes a gyakorlat számára. Hiszen aki a kalászos hibridek termesztése mellett dönt, az intenzív, tudatosan felépített és kellő évjárat-stabilitás mellett nagy hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rendszerrel dolgozik. Az eddig bemutatott példákon túl - búza, rozs - ki kell emelni a SAATEN-UNION hibridárpáit: 2017 decemberében Ausztriában engedélyezték az SU HEDY-t, a cég legújabb hibridje pedig az SU HYLONA. A hibridárpákról is elmondható, hogy mérhető előnyöket mutatnak a fajtákkal szemben, vitalitásuknak, jobb tápanyagfelvételüknek köszönhetően a hozamok magasabbá és kiegyenlítettebbé válnak.

A másik szegmens a megkésett vagy kifejezetten kései vetésekben is kiemelkedően jól teljesítő járóbúza. Egyes őszibúza-fajtatípusok, mint a korábban már említett LENNOX, járó jellegüknek köszönhetően újra reneszánszukat élik. Ugyanis a vetéssel kapcsolatos szélsőségek terméseredményt befolyásoló hatása jelentősen csökkenthető velük, és a megkésett vetésidőből, az elhúzódó kelésekből adódó negatív hatások ellenére versenyképes mennyiségű, kiváló minőségű őszi búzát tudunk termelni.

A bemutatott kalászos fajtákat és hibrideket területi szaktanácsadó kollégáink segítségével, továbbá a termelési gyakorlatból vett tapasztalatok alapján és kiadványainkon keresztül még jobban megismerhetik. Biztosak vagyunk benne, hogy az igényeket folyamatosan fejlesztett portfóliónk segítségével, valamint a kapcsolódó technológiák megismertetésével napjainkban széles körűen ki tudjuk szolgálni.

Az idei őszi szezonra kínált hibridkalászos-portfóliót és termesztéstechnológiákat bemutató SAATEN-UNION-kiadvány letölthető a képre kattintva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető
SAATEN-UNION Hungária Kft.
www.saaten-union.hu

 

 

 

 

 

(x)

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?