MENÜ

ISMÉT ÁTTÖRŐ EREDMÉNY A LIMAGRAIN SILÓKONFERENCIÁN

2013.10.22.

A Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe hagyomány teremtő célzattal, másodszor rendezte meg silókonferenciáját október 16.-án Herceghalomban az Abacus Hotelben. A rendezvény kizárólagos szervezője és bonyolítója volt a Limagrain, melynek meghívására, több mint 150 termelésben aktívan résztvevő szakember érkezett bel-, és külföldről egyaránt.

Az előadások a magyar tejtermelő ágazatra leginkább jellemző Holstein-fríz genetikától, az ágazat fejlesztésének jövőbeni kérdésein át, a takarmány emészthetősége főbb paramétereinek áttekintése mellett, a Limagrain legfrissebb hazai és külföldi eredményeinek ismertetésére fókuszáltak. A résztvevők a nap végére részletesebben megismerhették a Limagrain erőfeszítésit a silókukorica nemesítés területén. A sok nemzetközi és hazai referencia és termelésből származó eredmény is igazolta, hogy Limagrain által forgalmazott LGAN silókukorica hibridek ténylegesen tejfakasztóak. A magasabb rost emészthetőség a tejelő szarvasmarhák esetén az egyik legfontosabb értékmérője lehet a különböző silókukorica hibrideknek, mely területen az LGAN hibridek többet nyújtanak.

 

LG silokonferencia 1

 

Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető (a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének képviseltében) első előadóként ismertette, hogy hazánkban jelenleg 176.238darab termelés ellenőrzésben résztvevő tehén van. Ez az elmúlt néhány évnek megfelelő átlagos szám. Az egyéb termelési mutatók tekintetében (tejzsír 3,61% és tejfehérje 3,29%) valamint a 2,3 átlagos laktáció számot tekintve az elmúlt évek átlagának megfelelő értékekkel zárult a 2012 termelési év. Majd a tenyészérték becslés hazai és nemzetközi újdonságairól elmondta, hogy a genomikus tenyészérték bevezetése jelentős változásokat hozhat az eddigi gyakorlathoz képest illetve hazánk állományai nemzetközileg is egyszerűbben lesznek összevethetők a világ más részén termelő állományokkal.

 

Kőrösi Zsolt
 

Majd Lukács László a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója ismertette az általa vezetett szervezet ágazatfejlesztési koncepcióját. Ennek alapja, hogy az EU 2015-től megszűnteti a kvótarendszert, mely folyamatra hazánknak is fel kell készülnie. Az ágazat jelen helyzetére vonatkozó főbb megállapításokat a következők:

 

LG_Silokonferencia

 

Lukács László
 

 

Az összefoglaló anyag a termeléstől a feldolgozáson át javaslatokat fogalmaz meg, melyek közül a leghangsúlyosabbak:

- gyakorlat orientált szaktanácsadói hálózat működtetése

- tejtermelési szektor évi legalább 20mrd forintnyi közvetlen támogatása

- a takarmányozás és az állattartás költségeinek csökkentését szolgáló innovatív technológiák bevezetése, további állatjóléti és környezetvédelmi beruházások

- komplex ágazati innovációs program elkülönítése az EIP források terhére

- indokolt tovább szigorítani a piaci folyamatok, különösképpen a nagykereskedelmi tevékenységek felügyeletét és szabályozását a tisztességtelen kereskedelmi magatartás, a fekete-kereskedelem visszaszorítása terén

- a tejtermékek hazai fogyasztásának érdekében összehangolt közösségi marketing program kidolgozására van szükség.

A rövid szünet után Dr. Orosz Szilvia Takarmányanalitikai igazgató (Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., Gödöllő) a takarmányértékesítésről, a silókukorica emészthetőségéről és bendőbeli lebonthatóságáról valamint a silózás folyamatában végzett szemroppantás kiemelt jelentőségéről mutatott be eredményeket sok száz szilázs minta kiértékelésével.

 

 Dr. Orosz Szilvia

A kiinduló pont: a tehén testkapacitása és szárazanyag-felvevő képessége meghatározó a potenciálisan termelhető tej mennyisége szempontjából, de a tömegtakarmány fizikai szerkezete továbbá bendőben lebontható- és emészthető szerves anyag tartalma fogja meghatározni a tényleges termelést és annak költségeit.

Egy tavaly Mezőhegyesen készült szántóföldi vizsgálat NIR laboratóriumi eredményein keresztül bemutatásra kerültek új szempontok, melyet a gödöllői labor már mérni képes és eredményeik felhasználhatók akár a jó emészthetőségű rostot előállító kukorica hibridek kiválasztásához is.

A szemroppantottság mérésének jelentőségeként egy egyszerű számítással könnyen igazolható, hogy az optimális szemroppantottságú kukorica szilázs többlet energiát képvisel és ezáltal abrak takarítható meg vele (amely eladásra kerülhet többlet profitot eredményezve).

 

LG silokonferencia 2
 

Az elhangzottakhoz csatlakozva Lehel László Tudományos munkatárs (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom) részletesen bemutatta az intézet által a Limagrain megbízásából készült kísérletek eredményeit. Ezen vizsgálatok két évben is a Mezőhegyesi Ménesbirtok ZRt tejelő tehenészetében végzett etetési kísérletek voltak, ahol a vizsgált hibrid mindkét évben az LG34.90 (LGAN Limagrain silókukorica) volt és a kontrol valamely nagy volumenben használt versenytárs hibrid. Eredményként összefoglalta, hogy a Limagrain kukorica szilázst fogyasztó tehén csoport egyik évben naponta tehenenként 0,6 kg többlet tejet termelt és a következő évben ez az előny már 1,09 kg volt szintén naponta és tehenenként.

 

Lehel László
 

A bendőbeli lebonthatóságot illetően egy bendőfisztulával ellátott ürükön végzett kísérlet eredményeit ismerhette meg a hallgatóság. Ez a kísérlet is bizonyította, hogy az LG 34.90 hibrid esetén az NDF lebonthatósága 4 illetve 6%-kal volt magasabb egyéb hibridekhez képest.

Záró előadásként a Limagrain témavezető, a projekt felelőse Stanislav Studenka mutatta be a Limagrain LGAN silókukorica hibridek nemzetközi szereplését. Franciaországtól Lengyelországig és Hollandiától Csehországig nagyon sok élő állatokon végzett vizsgálat is a herceghalmi Intézet eredményit igazolta miszerint az LGAN hibridek termelésével többlet tejtermelés érhető el más hibridekhez képest. Eközben megőrizhetjük, sőt javíthatjuk a tejelő szarvasmarha állományunk egészségi állapotát is.

 

Stanislav Studenka
 

 

Elmondta, hogy a Limagrain cég e nemesítési programja több mint 25 éve zajlik, és hibridjeiket éveken át tesztelik a magasabb, jobb rostemészthetőség tekintetében. Hangsúlyozta a rostok emészthetőségének jelentőségét az energiaszolgáltatásban és bemutatta, hogy a lignin és egyéb sejtfal alkotók kapcsolódásai mennyiben mások a Limagrain hibridkukoricáknál, mellyel megkönnyítik azok emészthetőségét.

 

Végezetül összefoglalta, hogy a termelők előnye az LGAN hibridkukoricák használatával:

- a hektáronkénti többlet energia

- a magasabb napi szárazanyag bevitel

- a jobb állategészség

- több tej

- eredményesebb tejtermlés

- és a hibridválasztás biztonsága

Ilyen hibridek hazánkban az LG34.90, a Shannon és a Janett, melyek a 2014 vetési szezonban is segítik majd a magyar gazdákat! Keressék ezeket a termékeket a Limagrain kínálatában.

A program ebéddel zárult ahol mindenki terített asztalok mellett vitathatta meg az elhangzottakat és kezdhette tervezgetni a jövő termelési évét.

 

LG silokonferencia 3