MENÜ

Agrártámogatási információk az Agro Napló ajánlásával - 2016. szeptember

2016.08.31.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Kárenyhítési hozzájárulás

2. Ökológiai másodvetés bejelentése

3. Ökológiai másodvetés helyének változása

4. Termeléshez kötött támogatások

5. AKG nyertesek aktuális teendői

6. Nitrát jelentések

7. Szőlő szerkezetátalakítás – módosítások

8. Borászati fejlesztések támogatása

9. Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

10. Szárítók, tárolók, tisztítók támogatása

11. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – Öntözés támogatása

12. Erdősítés támogatása

13. Vidékfejlesztési Program további, nyitva lévő pályázatai

14. VP - Várható pályázatok

15. Jogszabályok, jogszabályváltozások

16. MVH Közlemények


1. Kárenyhítési hozzájárulás

A kötelező kárenyhítési hozzájárulás megfizetési határideje: szept. 15.

Az MVH idén először ügyfélkapura küldte minden érintett gazdálkodónak az erről szóló értesítést. Aki még nem utalt, sürgősen rendezze, mert ennek hiányában nem lesz jogosult idén kárenyhítési juttatásra.


2. Ökológiai másodvetés bejelentése

Aki a SAPS kérelmében a zöldítésre EFA másodvetést (zöldtrágyázást) választott, figyeljen rá, hogy ez összesen négy bejelentéssel jár:

 • Egységes kérelemben (ez már megtörtént)
 • Vetést követő 15 napon belül
 • Beforgatást megelőző 5 napon belül
 • Beforgatást követő 15 napon belül

A legtöbb tájékoztatóban – egyelőre helytelenül - az szerepel, hogy a beforgatás tervezett időpontját a beforgatás előtt legalább 5 nappal kell bejelenteni, de a jelenleg hatályos 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§ (2) szerint:

„Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű
másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését és esetleges
betakarítását vagy beforgatását – a vetést, betakarítást, beforgatást követő tizenöt napon belül – külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen azzal, hogy az esetleges betakarítást vagy beforgatást a betakarítást, beforgatást megelőző öt napon belül is külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.”

A határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában, vagyis nem ismerhető el a zöldítésben sem! Az esetleges változásról küldünk majd értesítést.


3. Ökológiai másodvetés helyének változása

Lehetőség van az Egységes kérelemben jelölt ökológiai másodvetés akár más blokkba történő áthelyezése is. Eddig a felület csak blokkon belül engedte az átrajzolást, most azonban már másik blokkban történő megvalósítás is elfogadott. Ügyelni kell viszont arra, hogy az EK-ban bejelentett területhez képest nem nőhet az EFA másodvetés területe!


4. Termeléshez kötött támogatások

Szemes fehérjetakarmány-növények
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet előírásai szerint a minimális hozam meglétét (pl. szója 1 t/ha) – a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjai mellett – a mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények

a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal,

b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolja.

A fenti dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig az MVH részére megküldeni.

Szálas fehérjetakarmány-növények
A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételének feltétele, hogy (…) a mezőgazdasági termelő az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák esetében a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri, ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen.


5. AKG nyertesek aktuális teendői

1.) A zöldugar telepítéséhez elérhető támogatás, ennek felhívása itt olvasható.

2.) Akinek még mindig nincs, vagy nem minden táblájára van 5 évnél frissebb talajvizsgálati eredménye, most célszerű a talajmintákat megvenni (legkésőbb év végéig lehet). A levélanalízishez a levél-mintavételek határideje: aug. 31.

3.) A 2017. évre szóló tápanyag-gazdálkodási terveket szept. 30-ig kell elkészíteni.

4.) Agrotechnika bejelentések:
Zöldtrágyázás, istállótrágya-, baktériumtrágya kijuttatás, középmély lazítás esetén 15 napon belüli bejelentési kötelezettség van, illetve a zöldtrágyázás esetén a beforgatását a tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban is be kell jelenteni!

5.) Gazdálkodási Napló folyamatos vezetése
Az új nyomtatvány elérhető itt.


6. Nitrát jelentések

Idéntől, a gazdálkodási év változása (szept. 1. – aug. 31. helyett: január 1. – december 31.) miatt a nitrát jelentéseket nem szeptember-december között kell beküldeni, hanem jövő év elején, március 31-ig.


7. Szőlő szerkezetátalakítás – módosítások

Megjelent az 57/2016 FM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és - átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról.

A rendelet több ponton módosítja az eredetit, a legfontosabb változások:

 • A 2015/2016 borpiaci év során és azt követően benyújtott és jóváhagyott egyéni tervben csak olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely esetében az ültetést és a támrendszer létesítését legkésőbb 2018. július 15-ig elvégzik.
 • A 2016/2017 borpiaci év során egyéni terv legfeljebb 10 hektár területre nyújtható be.
 • Egyéni tervet benyújtani a 2016/2017 borpiaci évben 2016. november 2. és 2016.
  november 30. között lehet.
 • Nem igényelhető támogatás az olyan területre amelyre vonatkozóan 2004. május 1.
  után szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt.
 • Azon kérelmező, akinek a 2015/2016 borpiaci évben benyújtott egyéni terve e rendeletnek a benyújtás időpontjában hatályos 11. § (3) bekezdésében meghatározott keretösszeg kimerülése miatt végzéssel érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került és annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, a 7. melléklet szerinti fenntartó vagy a 8. melléklet szerinti részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet hatálybalépésétől számított 21 napon belül az MVH részére.

Részletek itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197082.325921


8. Borászati fejlesztések támogatása

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 500 db
A beadási időszak 2016. szeptember 12-től kezdődik.

Támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, Annex I. terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

 1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
 2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
 3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó és környezetterhelést csökkentő tevékenységek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.
 3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

A Világörökségi területen megvalósuló projektek 100-ból 6 plusz pontot kapnak!

 • Fertő/Neusidlersee Kultúrtáj Világörökség Területe: Fertőboz, Fertőd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Nagycenk, Sarród, Sopron (Balf) igazgatási területe.
 • Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj (5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet)
 • Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet 2. §-ában írtak szerint védelemben részesülő ingatlanok)

Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 11-ig van lehetőség. A 2016. november 11. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.


9. Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 Mrd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 1154 db
A beadási időszak 2016. október 24-től kezdődik.

Önállóan támogatható tevékenységek
A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy
B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása
Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.

Nem támogatható tevékenységek
a) mezőgazdasági termék feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;
b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
d) elsődleges mezőgazdasági termelés.

Területi korlátozás
A projektek megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program
szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség. A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Támogatást igénylők köre
A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL
TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. sz. mellékletben felsorolt településen van;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval;
 • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

Benyújtás határideje
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 2018.10.23-ig lehetséges. A 2016.11.24-ig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Jelentős többletpontot (100-ból 15-t) kapnak azok, akik többletfoglalkoztatást vállalnak: az
önfoglalkoztatás mellett plusz 1 fő alkalmazását.


10. Szárítók, tárolók, tisztítók támogatása

Támogatható tevékenységek:

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

 • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 • Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése. Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig).

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

A támogatás mértéke, összege:

 • Egyéni projekt esetén max. 100 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 300 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes
  elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az
  összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

!! Szárítók beszerzése a felhívás 3.1.1. A) pontja alapján: max. támogatás 10 millió Ft.

!! Szárítók korszerűsítése a felhívás 3.1.1. B) pontja alapján: max. támogatás 10 millió Ft.

!! Önállóan nem támogatható tevékenységek max. támogatás: 20 millió Ft.

Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség. A 2016. október 5. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.


11. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – Öntözés támogatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása

II. Természetes szűrőmezők kialakítása

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2018. augusztus 1. napjáig van lehetőség. A 2016. november 7-ig benyújtásra került projektek együttes elbírálásra kerülnek.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén
  maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 %ponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 %ponttal megemelt támogatási
  intenzitásra jogosultak.

12. Erdősítés támogatása

A felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:
1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
    b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.
2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
    a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
    b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.

3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:
3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély kialakítása,
mikorrhizált csemete telepítése.
3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor.

Nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
 • rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvény telepítése,
 • rövid vágásfordulójú sarjerdőt alkotó fák

A támogatási kérelmet 2016. július 20. - 2018. július 30. között lehet benyújtani, a 2016.
augusztus 15-ig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.


13. Vidékfejlesztési Program további, nyitva lévő pályázatai

A VP alábbi pályázatai beadhatók jelenleg is, részletek itt:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

 • Kisgazdaságok fejlesztése
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása
 • Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése
 • Ültetvénytelepítés támogatása, öntözés kialakítása
 • Gyógy- és fűszernövény termesztés támogatása
 • Gombaházak, hűtőházak létrehozása, korszerűsítése
 • Állattartó telepek korszerűsítése
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • Egyedi szennyvízkezelés
 • Nem termelő beruházások támogatása

A „Baromfitartó telepek korszerűsítése”, „Sertéstartó telepek korszerűsítése”, valamint
„Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című pályázatok felfüggesztésre kerültek július 22-ével.


14. VP - Várható pályázatok

Az alábbi pályázatok megjelenése várható hamarosan:

 • Fiatal gazdák induló támogatása
 • Kertészeti géptámogatás
 • Új AKG pályázat

15. Jogszabályok, jogszabályváltozások

203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
a helyi földbizottságok ügyféli jogairól

58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet
az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről

56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet
a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

52/2016. (VII. 21.) FM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról

51/2016. (VII. 21.) FM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

50/2016. (VII. 20.) FM rendelet
a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

49/2016. (VII. 20.) FM rendelet
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet módosításáról

48/2016. (VII. 18.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

47/2016. (VII. 15.) FM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

46/2016. (VII. 13.) FM rendelet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

45/2016. (VI. 30.) FM rendelet
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

44/2016. (VI. 29.) FM rendelet
a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

42/2016. (VI. 28.) FM rendelet
a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról


16. MVH Közlemények

78/2016. (VIII. 25.) számú MVH Közlemény
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII.3.) MVH Közlemény módosításáról

77/2016. (VIII. 23.) számú MVH Közlemény
a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2016. évi igénybevételéről

76/2016. (VIII. 23.) számú MVH Közlemény
a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjakhoz kapcsolódó csekély összegű támogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

75/2016. (VIII. 23.) számú MVH Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű kamattámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

74/2016. (VIII. 23.) számú MVH Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű kamattámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

73/2016. (VIII. 23.) számú MVH Közlemény
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott csekély összegű kamat-, kezelési költség-, kezességi díj támogatások lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

72/2016. (VIII. 19.) számú MVH Közlemény
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2017. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről

71/2016. (VIII. 11.) számú MVH Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások hitelhez kapcsolódó költségeihez igénybe vehető csekély összegű támogatás igényléséhez nyomtatvány rendszeresítéséről

70/2016. (VIII. 11.) számú MVH Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások hitelhez kapcsolódó költségeihez igénybe vehető csekély összegű támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

69/2016. (VIII. 11.) számú MVH Közlemény
Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű költségtámogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

68/2016. (VIII. 3.) számú MVH Közlemény
a Magyar Méhészeti Nemzeti Programra vonatkozó egyes közlemények hatályon kívül helyezéséről

67/2016. (VIII. 3.) számú MVH Közlemény
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványokról

66/2016. (VII. 26.) számú MVH Közlemény
a 2016/2017 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről

65/2016. (VII. 26.) számú MVH Közlemény
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról

64/2016. (VII. 12.) számú MVH Közlemény
a sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

63/2016. (VII. 7.) számú MVH Közlemény
a sovány tejpor pályázati eljárás keretében történő állami intervenciós felvásárlásának lezárásáról

62/2016. (VII. 5.) számú MVH Közlemény
a 2016. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentésekről

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83
agrion@agrion.hu