MENÜ

Agrártámogatási információk - 2016. február

2016.02.11.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Monitoring adatszolgáltatás – márc. 4-ig

2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása

3. Őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának megőrzése

4. Ritka és veszélyeztetett növényfajták megőrzésének támogatása

5. Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése

6. Ültetvénytelepítés támogatása, öntözés kialakítása

7. Gyógy- és fűszernövény termesztés támogatása

8. Gombaházak, hűtőházak létrehozása, korszerűsítése

9. Kisüzemek fejlesztése

10. Erdőkárok helyreállítása

11. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

12. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

13. Natura 2000 gyepek támogatása

14. Natura 2000 erdők támogatása

15. THÉT támogatások (korábban: KAT)

16. Egyedi szennyvízkezelés

17. További VP pályázatok

18. Dohány szerkezetátalakítás

19. NFA licitek

20. Anyajuh támogatás - márc. 20-ig

21. Növényvédelmi szerződési kötelezettség

22. Méhészeti járművekre igénybe vehető támogatás

23. Jogszabályok, jogszabályváltozások

24. MVH Közlemények1. Monitoring adatszolgáltatás – márc. 4-ig

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, 2016. január 25-én elindult, megjelent az erről szóló 1/2016. (I.22.) számú MVH közlemény. Az adatszolgáltatást 2016. március 4-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve a monitoring adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH elektronikus felületén. A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben.2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása

A Felhívás keretében a mezőgazdasági termékek feldolgozásához, élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó projektek támogathatók, kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése).

Támogatható tevékenységek pl.:

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a.) az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

b.) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a.) utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b.) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

c.) a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től lehetséges.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 151 Mrd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/572113. Őshonos állatfajták genetikai állományának megőrzése

A pályázat keretében támogatható a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú egyedek, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok tartása. A támogatás feltétele a Felhívásban részletesen leírt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt. 

A pályázónak a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) legkésőbb a kötelezettség vállalási időszak első napjától (2016.01.01., illetve 2017.01.01.) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelni.

Támogatási kérelmet

 • 2016. február 1. és 2016. február 28. között,
 • 2017. február 1. és 2017. február 28. között lehet benyújtani.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/572314. Ritka és veszélyeztetett növényfajták megőrzésének támogatása

A pályázatban az alábbi tevékenységekre vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése keretében - az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok, illetve– fajtáik, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzéséhez, felszaporításához, és - a mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 

 • 2016. április 1. - 2016. május 2. között,
 • 2017. április 1. - 2017. május 2. között.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,8 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/572355. Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése

Támogatható tevékenységek:

1.) A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése: új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése; új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése; új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése; blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése; telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).

2.) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

3.) Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22,5 milliárd forint.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/575276. Ültetvénytelepítés támogatása, öntözés kialakítása

Támogatható tevékenységek:

1.) Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a

legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.

2.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

3.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

4.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

5.) Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/575157. Gyógy- és fűszernövény termesztés támogatása

Támogatható tevékenységek:

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3-tól van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/575198. Gombaházak, hűtőházak létrehozása, korszerűsítése

Támogatható tevékenységek:

1.) A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.

a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése

b) új gombatermesztő létesítmények építése,

c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,

d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

2.) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

3.) Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 4-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/575239. Kisüzemek fejlesztése

Támogatási kérelmet nyújthat be:

főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában.

A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A támogatás mértéke, összege:

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 21-től van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5753110. Erdőkárok helyreállítása

A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása.

A támogatás olyan az Evt. hatálya alá tartozó területeken vehető igénybe egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülöníthető károsodott, természetben lehatárolható területrészen, ahol természeti katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó az erdészeti hatóság által - 7. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban – igazolt káresemény következett be.

Támogatást igénylő a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül jogosult - egységes kérelem keretén belül – a támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására, a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően. A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylést elektronikus úton, az egységes kérelem keretében kell benyújtani.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,78 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5750911. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: max. 30-50 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 75-95%.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28-tól van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 26,9 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5762112. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

A felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 4 Mrd Ft, mely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: szakaszonként 7000 db.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65 %-a.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5763313. Natura 2000 gyepek támogatása

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Natura 2000 gyep hasznosítású területekre, kompenzációs kifizetések keretében.

A támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölt és a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik, ideértve az ideiglenes gyepeket és a fásított rét, legelőket. A támogatással érintett terület legalább 1,0 hektár gyepterület, a legkisebb támogatható tábla méret 0,25 ha. Az aktív mezőgazdasági termelő legalább a támogatási időszak végéig a 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján jogszerű földhasználó. 

A támogatást igénylőnek be kell tartania a Natura földhasználati rendeletben megfogalmazott

előírásokat.

Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján minden évben egységes kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem egyúttal kifizetési igénylésnek is minősül. A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Az igényelhető támogatás összege: 69 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,8 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4 000 db.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5761714. Natura 2000 erdők támogatása

Vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából. A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: korcsoporttól és faállománytípus csoporttól függően legalább 41, de legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3 500 db.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5762515. THÉT támogatások (korábban: KAT)

A Felhívás értelmében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke szerint, a MePAR-ban lehatárolt területekre. A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Jogosultsági feltételek:

1. A támogatást igénylő az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke alapján meghatározott területen mezőgazdasági tevékenységet folytat.

2. A támogatást igénylőnek a támogatásba bevonni kívánt földterület vonatkozásában a támogatás teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell minősülnie.

3. A minimális támogatható terület mérete 1,0 hektár, amely lehet állandó vagy ideiglenes gyep, takarmánytermő szántóföld, fásított rét, legelő.

4. A támogatható tábla minimális mérete 0,25 ha.

5. Az alábbi növények termesztése esetén nem nyújtható támogatás: őszi és tavaszi búza, rizs, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari növények és zöldségnövények.

6. A támogatás igénybevételére nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amelyben a magyar állam tulajdoni hányada 50% felett van.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85,9 euró/ha.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23,62 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2.000 db.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5762916. Egyedi szennyvízkezelés

Felhívás a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 75-95%.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/5761317. További VP pályázatok

Jóváhagyta a kormány a Vidékfejlesztési Program 2016-os éves fejlesztési keretét (ÉFK), amelynek eredményeképpen idén több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keretből a Miniszterelnökség 59 darab felhívás megjelentetését tervezi, amelyből 4 pályázat közbeszerzési eljárással kerül meghirdetésre.

A pályázók igényeihez mérten az ÉFK az elfogadást követően többször módosulhat. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, valamint a 2016-ra tervezett pályázati felhívásokról az 1012/2016. (I. 20.) Kormány határozatban található bővebb információ. Az ebből készített összefoglalót csatoljuk.18. Dohány szerkezetátalakítás

Megjelent a 2/2016. (I. 25.) számú MVH Közlemény (és az ezt módosító 6/2016. (II. 3.) számú MVH Közlemény) a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem, valamint a 2015. évi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtásának feltételeiről. Benyújtandó postai úton az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez. Benyújtási határidő: 2016. február 15.19. NFA licitek

Újabb állami földterületek kerültek meghirdetésre az NFA oldalán: www.nfa.hu20. Anyajuh támogatás - márc. 20-ig

A termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelmek 2016.02.01-2016.03.20. közötti időszakban nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. A Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége megkezdte a K1350 Instruktori igazolások kiadását, mely a támogatási kérelem kötelező melléklete. A 4/2016 (I.26.) MVH Közlemény tartalmazza a támogatás igényléséről szóló feltételeket.21. Növényvédelmi szerződési kötelezettség

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása (84/2015. (XII. 17.) FM rendelet) értelmében a szakirányító (növényorvos) a továbbiakban kizárólag olyan személy részére állíthat ki növényorvosi vényt, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtásáról írásbeli szerződést kötött.

A rendelet szerint a szerződés időtartamának legalább egy vegetációs időszakot kell felölelnie, mely az elővetemény betakarításától a fő növény betakarításáig tart. Amennyiben a vegetációs időszak az adott kultúra tekintetében (pl. őszi búza, őszi káposztarepce) a rendelet a hatályba lépésének időpontjában már megkezdődött, úgy a szerződés időtartama kivételesen rövidebb időszakra is szólhat. Egy területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.

A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését a szakirányítónak 15 napon belül a jogszabályban leírtaknak megfelelő adattartalommal elektronikus úton is be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint módosításait ugyanezen a felületen kell a későbbiekben rögzíteni.

A rendelet hatályba lépését követően a hatóság egy rövid, átmeneti időszakot vezet be, amelyben lehetőséget ad a szerződések megkötésére, illetve az adatok feltöltésére, amelyre február elsejétől lesz lehetőség a NÉBIH honlapján. Az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések március elsejétől kezdődnek el.

További igen jelentős változás lépett életbe a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatára vonatkozóan. A háti, illetve kézi növényvédelmi gépek kivételével, az árutermelésben használt növényvédő gépeket háromévente időszaki műszaki felülvizsgálat alá kell vetni. „2016.november 26-a után, a három évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos.” A vizsgálatot a Növényorvosi Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló állomások végzik el. A felülvizsgáló állomások jegyzékét a NÉBIH honlapján teszi közzé, emellett a felülvizsgált berendezésekről, gépekről, a NÉBIH honlapján naprakész nyilvántartás érhető majd el.22. Méhészeti járművekre igénybe vehető támogatás

Megjelent a 8/2016. (II. 4.) számú MVH Közlemény a méhészeti járművekre 2016. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról.

A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2015. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre. A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben, azaz 2015. évben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR).

A támogatási kérelmet 2016. február 15. – 2016. április 15. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton kell benyújtani.23. Jogszabályok, jogszabályváltozások

7/2016. (II. 9.) FM rendelet

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

6/2016. (II. 9.) FM rendelet

Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

5/2016. (II. 1.) FM rendelet

a Bihari-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

4/2016. (I. 20.) FM rendelet

az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról24. MVH Közlemények

7/2016. (II. 4.) számú MVH Közlemény

a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről

5/2016. (II. 3.) számú MVH Közlemény

a sertéshús magántárolás iránti támogatási kérelmek benyújtási határidejének lezárásáról

3/2016. (I. 28.) számú MVH Közlemény

a sertéshús magántárolási támogatás felfüggesztéséről

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda

Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,

Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.

30/394-83-83

agrion@agrion.hu