MENÜ

Címke: tojáshéj

Szakfolyóirat > 2004/4 > Takarmányozás kalcium tojáshéj enzim

A tojáshéj minõségének javítása - a kalciumon túl

A baromfi, mint minden egyéb gazdasági állat, takarmányozásának fõ célja az elõállítandó ál-lati termék, jelen esetben a tyúktojás, mennyiségének és minõségének optimalizálása. A meg-termelt tojások számát, illetve az egyes tojások súlyát és azok kémiai összetételét egyrészt ge-netikai másrészt takarmányozási tényezõk befolyásolják. A tojás, ezen belül a tojáshéj, minõ-ségét viszont elsõdlegesen a tojótyúkok takarmányozása, pontosabban a takarmányok tápláló-anyag, ezen belül ásványi anyag, tartalma határozza meg.