MENÜ

Címke: telep

Szakfolyóirat > 2015/03 > Állategészségügy Fertőtlenítés állattartás telep

A fertőtlenítést megelőző vegyszeres tisztítás jelentősége állattartó telepeken

A fertőtlenítés eredményessége nem csupán egy hatékony, széles hatásspektrumú fertőtlenítőszer használatán múlik, hanem az azt megelőzően szakszerűen elvégzett tisztítási folyamaton is. A telepi járványvédelmi programok részeként a fertőtlenítésre kiemelt figyelmet kell fordítani.

Szakfolyóirat > 2014/08 > Állategészségügy Fertőtlenítés Tápanyag állattartás

Óvjuk a borjak egészségét!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni mennyire lényeges az állattartó telepeken a rendszeresen, megfelelően alkalmazott higiéniai rendszer. A szarvasmarha nevelése során talán a legnagyobb súlya a borjúnevelésnek van, hiszen ez ad alapot annak, hogy egészséges, betegségekkel szemben ellenálló, fejlett egyedekké váljanak. Ez az időszak az állatok fél éves koráig tart. Ebben a hat hónapos periódusban van a legnagyobb növekedési erély, ennek megfelelően alaposan, körültekintően kell foglalkozni a szarvasmarhák eme korcsoportjával.

Szakfolyóirat > 2014/06 > Állategészségügy állattartás telep állomány

A higiénia, mint befektetés

Az állattartó telepek higiéniai szabályainak felülvizsgálata és szükség esetén szakszerű átalakítása jelentős mértékű pozitív változást indukál a telep eredményeiben. Sokan ma is felesleges „pénzkidobásnak” tartják a higiéniai körülmények fejlesztésére szánt összeget, pedig számtalan példa bizonyítja, hogy egy jól átgondolt telephigiéniai rendszer sokkal költséghatékonyabbá és nem utolsó sorban biztonságosabbá teszi a munkát. 

Szakfolyóirat > 2014/05 > Tudósítás Tehén tartás telep

Új fejőház Elza-majorban

Az Agárdi Farm Kft. Seregélyes Elza-majori tehenészetében új fejőház kezdi meg működését május végén. 
A 2x24 állásos parallel, DeLaval berendezés az 1975-ben átadott régi fejőház „nyugdíjazását” teszi lehetővé. 
Az új épületben kapnak helyet a szociális helyiségek, irodák és egyéb kiszolgáló berendezések. A 450 millió forint összértékű beruházás az ÁTK-4 pályázat keretében kerül megvalósításra, 187 millió forint támogatással. A projekt része még egy 144 férőhelyes üsző istálló felújítása is. A beruházás kivitelezője az Agrotechnika Kft.

Szakfolyóirat > 2012/02 > Állategészségügy sertés telep sertéstelep

Általános és napi menedzsment a sertéstelepeken

A sertéstelepek egy részén a megfelelõ, az apró részletekre is kiterjedõ telepi higiénia kérdésköre valahogyan mindig a „mostohagyerek” kategóriába tartozott. Talán az új (és a felújításra került) gazdaságokban foglalkoznak alaposabban és körültekintõbben a témával. Sok esetben a telep infrastrukturális adottságai nehezítik meg a higiéniai szint jelentõs mértékû javítását, máskor viszont csupán a megfelelõ „hozzáállás” hiányzik. Természetesen az adott farm gazdasági helyzete és a tevékenység jövedelmezõsége is jelentõs szerepet játszik a gazdálkodásban. Megkérdõjelezhetetlen tény viszont, hogy a korrekt, a telep adottságaihoz igazított prevenciós higiéniai program jelentõs megtakarítást eredményez. A cikkünk tárgyát adó, „Sertéstartás” címû higiéniai kézikönyv hasznos segítség lehet a napi sertéstelepi munkavégzés során, így elsõként a kiadvány menedzsmenttel foglalkozó fejezeteibõl adunk egy kis ízelítõt.  

Szakfolyóirat > 2011/05 > Állategészségügy Fertőtlenítés telep szalmonellózis

A szalmonellózis elleni védekezés baromfiállományokban

Idén májustól kizárólag szalmonella-mentes baromfihús kerülhet a boltok kínáló pultjaiba. Cikkünkben szeretnénk röviden ismertetni azokat a területeket, ahol a termelõ saját maga is jelentõs szerepet vállalhat a szalmonella-mentes végtermék elállításának folyamatában. A farmon kívülálló egységek feladataitól jelen esetben eltekintünk.

Szakfolyóirat > 2011/04 > Állategészségügy sertés Védekezés Járvány

A telepi higiénia szerepe a sertésdizentéria elleni küzdelemben

Minden vállalkozás alapvetõ célja – bármilyen szektorról essen is szó – a lehetõ legnagyobb nyereség realizálása. Sajnos az eredményességet befolyásoló tényezõk közül kiemelten kell foglalkozni az állományok egészségét veszélyeztetõ megbetegedések elleni védekezéssel. Vezetõ szerep hárul a kompromisszumok nélküli telepi higiéniára. Jelen cikkben megpróbálunk rávilágítani ezen munkálatok jelentõségére, kiemelve a kellõ körültekintéssel végzett fertõtlenítést.

Szakfolyóirat > 2011/03 > Állategészségügy Ivóvíz telep állatok

Tapasztalatok a GBP (Jó Higiéniai Gyakorlat) felmérõ kérdéssor alapján

A GBP program célja, hogy megfelelõ gyakorlati tapasztalaton alapuló, jól és hatékonyan mûködtethetõ higiéniai gyakorlat megvalósítását tegye lehetõvé a mindennapi telepi rutin során. Cikkünkben szeretnénk az olvasó elé tárni a telepeken tett látogatások alapján összegyûjtött tapasztalatokat. Természetesen a jól mûködõ elemeket most nem taglaljuk, megpróbáljuk inkább csokorba gyûjteni a fõbb problémákat, melyek mindenképpen megoldásért kiáltanak.  

Szakfolyóirat > 2009/01 > Tudósítás hibrid telep

Lajoskomáromi Gyõzelem Kft.- Lehet ezt így is csinálni.

Az elhivatottságnak, szakmai tudásnak van eredménye? Szerintünk igen. A lajoskomáromi sertéstelep ennek kiváló példája. A kft. vezetõi amerikai mintára, kellõ elhivatottsággal a sertéstenyésztés iránt a 2000-es évben átépítették és 1000 kocás sertésteleppé varázsolták a korábbi kombinátot, amelynek azóta eltelt életútja példa értékû. Mára Magyarország egyik legjobb sertéstelepévé nõtte ki magát.  

Szakfolyóirat > 2007/10-11 > Állattenyésztés sertés malac telep

Hatékonyság a sertéstenyésztésben

A „boldog békeidõkben”, amikor az állattenyésztés döntõ mértékben, Termelõ Szövetkezetekben és Állami Gazdaságokban folyt, a telepek, nevezetesen a sertéstelepek hatékonyságát elsõsorban és csaknem kizárólagosan a naturális mutatók alapján értékelték.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Pr Fórum szarvasmarha telep

Szarvasmarha szakmai fórum Sárváron

A Bábolna Takarmányipari Kft. a Mezort Zrt-vel és a Degussa AG-vel közösen, május 24-én a szarvasmarha szektor számára szervezett szakmai fórumot. Rendezvény helyszíneként a festõi szépségû sárvári arborétumot választották, ahol több, mint 60 érdeklõdõ hallgathatta meg a színvonalas elõadásokat, ill. tehette fel kérdéseit a szakembereknek.

Szakfolyóirat > 2007/01 > Szántóföld Mezőgazdaság állattartás telep

A vizek mezõgazdasági eredetû szennyezéssel szembeni védelmérõl szóló nemzeti szabályozás és annak változásai

Az állattartók részérõl jelentkezõ általános problémák feloldása érdekében a kormány vállalta az állattartók versenyképességének javítását, amelynek egyik eleme, hogy enyhíti az állattartókat érintõ, az EU-ban alkalmazottnál szigorúbb környezetvédelmi és trágyakezelési szabályokat.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Szántóföld Kukorica Biogáz telep

Kevesebb gond az intervenciós kukoricával biogáz-telep létesítése révén

A magyar mezõgazdaság résztvevõi – sajnálatos módon – nagyon idegenkednek a megújuló energiaforrások használatától. A törvényi szabályozásokkal és a gazdasági megoldásokkal ugyan jobbá tették a biogáz-üzemek rentabilitási esélyeit, de nem annyira, hogy a befektetõk perspektívát lássanak ebben az üzletágban.

Szakfolyóirat > 2005/10 > Gépesítés gabona Szárító Technológia

Szárító-, tárolótelepi technológiák helyzete

A magyar mezõgazdaság eredményessége, folyamatos fejlõdése hosszabb távon csak úgy tartható, ha választ adunk a kor kihívásaira. Jelen esetben ez az energia költségének alakulása rövid, közép- és hosszú távon, amely a szárítási költség révén már most is igen jelentõsen befolyásolja egyik legfontosabb gabonanövényünk, a kukorica termelésének eredményességét.

Szakfolyóirat > 2005/3 > Állattenyésztés sertés telep genetika

Kocamenedzsment

A sertéstenyésztés egyik nagy problémája az úgynevezett szezonális vagy nyári meddõség, ami a nyári–kora õszi malacszaporulat-kiesés miatt felboríthatja a sertéstelepek termelési folyamatosságát.

Szakfolyóirat > 2004/9 > Pr telep vállalkozás Eurokomform

Eurokomform telepet akartan létrehozni - Cserveni úr mintagazdasága - Nagy szakmaszeretet, akarat és kitartás kell a gazdálkodáshoz…

Az aratási szezon kellõs közepén sok-sok telefon egyeztetés után végre sikerült személyesen is találkoznunk Cserveni Csaba úrral az UTÓD-AGRO KFT ügyvezetõjével. Szigetvári szárító és tároló telepén két munka között fogad minket, tehát sietve beszélgettünk. Elõször a szakmai múltjáról szólt:

Szakfolyóirat > 2004/6 > Gépesítés szarvasmarha Takarmány telep

Takarmánykiosztás gépesítése a szarvasmarhatartásban

A szarvasmarhák takarmányozására a gyakorlatban az adottságoktól, elsõsorban az etetésre felhasználható takarmányoktól, a tartástechnológiától és természetesen a tenyésztõ egyéni meggyõzõdésétõl függõen rendkívül sok megoldás alakult ki. A gépgyártók különbözõ takarmányféleségekhez és állománynagyságokra kínálnak egyfunkciós, valamint többfunkciós gépeket. A gépek sokféleségében többféle szempont szerint tudunk rendet teremteni.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Pr Kukorica termés betakarítás

A termelés biztonságába érdemes befektetni

A Tolnai Dombság szívében, Tamási mellett egy volt Állami Gazdasági területen több új vállalkozás is telephelyet létesített. A Pajtl család is az újak közé tartozik, s mint a legtöbb új vállalkozónak, Nekik sem volt tárolójuk-, szárítójuk, így hiába dolgoztak sikerrel a szántóföldön, s hiába volt közel a bértároló és a bérszárító kapacitás, „vendégségben mindig nehezebb a saját igények és elképzelések megvalósítása”, s a Concordiának beadott terménnyel is nehezebb gazdálkodni.

Szakfolyóirat > 2003/11 > Pr STELA Szárító telep

Két Stela szárító egy telephelyen meggyesegyházán !

A Viharsarokban Medgyesegyháza nevét legtöbben a magas színvonalú zöldség- és a dinnye termelésrõl ismerik, pedig ezen az kiváló adottságú környéken a gabonafélék és a vetõmag elõállítását is gondos-, szakértõ gazdák végzik. Közülük az egyiket, aki ráadásul mind a két „üzletágban” érdekelt, Oravecz Tamásnak hívják.

Szakfolyóirat > 2003/7 > Pr sertés malac táp

Gyakorlati tapasztalatok az új malactápjainkkal

Az év tavaszán, a sertéses szimpóziumon bemutatott termékeink a gyakorlatban is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az új termékek, és a korábbi gyakorlattól eltérő koncepció szinte minden telepen tovább javította a Milky sorral elért kiváló eredményeket. Az angol SCA Provimi társvállalat tapasztalata és útmutatásai alapján és magyarországi tapasztalataink segítségével kialakított termékek és az új gondolkodásmód a hazai piacon is nagy sikereket ért el. Ez csak azoknak okoz meglepetést, akik nem tudják, hogy a kizárólag malactáp-gyártással foglalkozó cég évek óta a világ malactáp-előállítóinak élvonalába tartozik.

Szakfolyóirat > 2003/7 > Állattenyésztés ellés telep sertések

A sertések életteréről... (Vívódások, most épp a padozat ürügyén)

Valószínűleg most jött el az ideje annak, hogy - mint aki a sínek közé esett - végig gondolja mindenki az életét, sertéstartásról vallott eddigi nézeteit, elveit, sőt hitét. Az - amúgy - legalább tisztán látszik, hogy mi várható a mindenféle fennhatóság és érdekvédő szervezet részéről a sertéstartás irányába (FVM, VHT, HSE, kamara, ÁNTSZ stb., stb.). Az és annyi, ami és amennyi most van.