MENÜ

Címke: mérés

Szakfolyóirat > 2011/10-11 > Gépesítés Biomassza Kazán mérés

Biomassza tüzelõberendezés energetikai vizsgálata a VM MGI-ben

A VM MGI egészen a 70’-es évek közepétõl foglalkozik, elsõsorban a mezõgazdasági eredetû energiahordozók és energetikai rendszerek vizsgálatával, fejlesztésével. Napjainkban, amikor kiemelt szerepet kap a környezetvédelem és a fenntartható gazdálkodás, legyen akár szó mezõgazdasági, vagy energiagazdálkodásról, nagyon fontos, hogy a nemzetközi irányokat figyelemmel kísérve, ugyanakkor a hazai adottságokat szem elõtt tartva kerüljenek kialakításra olyan fejlesztések és programok, melyek elõsegítik a hazai innovációt, vállalkozás- és gazdaságfejlesztést. Ennek szellemében a VM MGI a 2000-es évektõl kezdõdõen olyan laboratóriumfejlesztési programba kezdett, amelynek célja egy átfogó, gyakorlatorientált bioenergetikai centrum létrehozása volt.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Pr támogatások mérés Agro-Coord

Agro-Coord Koordinációs Iroda Nagykanizsa

1993 óta Mûködik a cég növényvédõszer, vetõmag, mûtrágya nagykereskedelme, mg. termelõk elõbbiekkel való ellátásával, integrációjával, finanszírozásával foglalkozunk. Az egyre zavarosabb a piaci helyzet, és a mg. termelõk részére egyre nehezebb a rentábilis termelés, emiatt profilváltásra kényszerültünk. Amúgy is szoros a kapcsolatunk vevõinkkel, mivel én is termeléssel foglalkoztam a Tsz rendszerben (legtöbbször növényvédelmi agronómusként) az értékesített növényvédõszerekhez, vetõmagokhoz, mûtrágyákhoz természetes volt a szaktanácsadás szükségessége is. Az EU-hoz való csatlakozás új feladatokat ró a termelõkre fõként az adatszolgáltatás pontossága, és egyéb adminisztratív feladatok, fokozottabb környezetvédelem. Az EU és a kormány ezekért a feladatokért támogatásokkal fizet, az is igaz, hogy ezek nélkül a támogatások nélkül nem is lehet gazdaságosan növénytermesztéssel foglakozni. Profilváltásunk fõként ezeknek a feladatoknak a szolgáltatás formájában történõ megjelenése cégünkben.