MENÜ

Címke: karantén gomba

Szakfolyóirat > 2006/06 > Kertészet szőlő Gyümölcs karantén gomba

A gyümölcstermõ növények és a szõlõ karantén gombái

A Földmûvelésügyi Minisztérium 1951–ben kiadott rendeletében már elõírta: „Mindenki köteles az ország területén bárhol általa észlelt veszélyes kártevõrõl, a kártevõ fellépésére gyanút keltõ körülményrõl, továbbá a veszélyes kártevõ megtalálásáról vagy fellépésérõl szerzett értesülésrõl, a lelõhely pontos megjelölésével, a lakóhely szerint illetékes hatóságnál, vagy a megyei növényvédõ állomásnál bejelentést tenni.” (103/1951. IV. 29. MT. és 18 055/1951. VI. 3. FM. rendelet).