MENÜ

Címke: almafa

Szakfolyóirat > 2005/9 > Kertészet Alma Trágyázás tápelem

Az almafák tápelem-felvételének dinamikája

Az egyes növényi részek – elsõsorban a levelek – ásványianyag tartalmának vizsgálata alkalmas lehet a növények tápanyagfelvételének tanulmányozására is. Ez a gyümölcsfák esetén is használható módszer, noha azt figyelembe kell venni, hogy a fás növények többéves részeibõl (tartalékból) átmenetileg jelentõs mennyiség mobilizálódhat. Ugyanakkor hosszabb távon e szövetekben (a relatív vagy átmeneti hiány megszûntével) visszaáll a stabil koncentráció.

Szakfolyóirat > 2003/9 > Növénytermesztés Alma termés Hozam

Az almafák terméshozamának alakulása trágyázási tartamkísérletben

A hosszú élettartamú gyümölcsfák esetében több okból is (talajtani, növény morfológiai és fiziológiai sajátosságok, utóhatás, halmozódó hatás, stb.) különös jelentőséggel bírnak a tartamkísérlet (5-30 év). Hazai viszonylatban az egyik legjelentősebb az a 19 éven át végzett alma trágyázási tartamkísérlet, melyet dr. Terts István, a Kertészeti Kutató Intézet néhai tudományos főmunkatársa 4. éves gyümölcsösben állított be és nyugdíjba vonulása után a cikk szerzője folytatott.

Szakfolyóirat > 2003/7 > Növénytermesztés Alma metszés almafa

A lombtrágyák és a metszést kiegészítő eljárások hatása az almafák termőrefordulására

A gyümölcsfák nem termõ idõszakának hosszát, a termõre fordulását alapvetõen a növény örökletes tulajdonságai határozzák meg. Lerövidítése érdekében alkalmazzák a sûrûbb térállásra telepített gyengébb növekedésû alanyokat - önállóan vagy közbeoltott törzsként is - és a nagyobb termõképességû fajtákat. A termõre fordítás elõsegítésére számos eljárás létezik. Ezek részben a vegyszeres növekedés- és termésszabályzók, de elterjedtebbek a hagyományos un. mechanikai mûveletek. Utóbbihoz tartoznak a metszés és a metszést kiegészítõ eljárások (pl. hajlítás, lekötözés, gyûrûzés, hajtásválogatás, hajtás megtörés, visszatörés, stb.). Ezek hatásai lehetnek: a növekedési hormonok koncentrációjának megváltozása és ennek következményeként jobb hajtás eloszlás és termõrügy differenciálódás; gyûrûzésnél, kéreg bevágásnál az asszimiláták feltorlódása; a törés és hajtásválogatás esetén szerves- és ásványi anyag eltávolítás, illetve ezt követõen az asszimilátak beépülése termõrügy képzõdés szempontjából kedvezõbb helyekre irányul.