MENÜ

Címke: Adó

Hírek > Gazdaság 2023.01.18.

Könnyítés az exportra termelőknek

A NAK jelzésének is köszönhetően megszűnt az exportra értékesítő, belföldön NETA-köteles terméket előállító élelmiszeripari vállalkozások népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettsége.

Szakfolyóirat > 2014/07 > Aktuális Adó ÁFA adóalany

Adóügy Júliusban

Családi gazdaság az a gazdálkodási forma, melyben a gazdálkodó család a tagjai révén legfeljebb 300 ha nagyságú termőföld tulajdonával, ill. haszonbérletével, használatával rendelkezik és valamennyi termőföld valamint az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak hasznosítása legalább egy családtag teljes foglalkoztatásával és a többi családtag közreműködésével valósul meg.

Szakfolyóirat > 2014/06 > Aktuális Támogatás Adó törvény

Adóügy Júniusban

A személyi jövedelemadó törvény módosításaiFontosabb társadalombiztosítási járulék törvény módosításokA gazdasági társaságokról szóló törvény változása2014. évtől érvényes minimálbér

Szakfolyóirat > 2014/03 > Aktuális sertés Adó Hús

2014. évi fontosabb adótörvény-változások – II.

Bővebben az áfatörvény változásáról Mint az előző számban írtam: 2014. január 1-jén léptek hatályba az általános forgalmi adóról szóló törvénynek (továbbiakban: áfatörvény) azok a módosított rendelkezései, melyek alapján bizonyos sertéstermékek 5%-os adómérték alá tartoznak. E vámtarifaszám szerint meghatározott termékkör tarifális besorolásával kapcsolatos tájékoztató jelent meg a NAV internetes honlapján, „Egyes, 2014-től az 5%-os adómérték alá tartozó sertéstermékek besorolási szempontjai – tájékoztató az általános forgalmi adó törvény 3. számú melléklet I. részének 19-24. pontjához” címmel. 

Szakfolyóirat > 2014/01 > Aktuális Adó jövedéki adó vámhatóság

Adóügy: A mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésének fontosabb változásai

A legjelentősebb változások 2013-ban léptek életbe a mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatban. Mivel a 2013. évi visszaigénylés, illetve az előzetes negyedéves visszatérítésekkel történő elszámolás 2014. január 15-től érvényesíthető, így a változások ismerete most aktuális.

Szakfolyóirat > 2013/12 > Aktuális Adó vállalkozás adózás

Adóügy-Év végi teendők, határidők

A decemberi hónap nagyon fontos időszak minden vállalkozás számára, hiszen közeledik az év vége. Először is ajánlott felkeresni a könyvelőjét, hogy tájékozódjon arról, milyen eredményesen gazdálkodott az év első tizenegy hónapjában. Ehhez az összeghez már hozzátudja kalkulálni a decemberi hónapban várható bevételeit és kiadásait, ezzel nagyjából tisztában lesz, hogy a 2013. adóévben várhatóan mennyi eredménye és adófizetési kötelezettsége lesz. 

Szakfolyóirat > 2013/02 > Aktuális Adó vállalkozó kisadózó

Adóügy: A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) - az egyik új adónemrõl, röviden

Alanya lehet: egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkezõ betéti társaság, kizárólag magánszemély taggal rendelkezõ közkereseti társaság kivéve: ha adószámát az adóhatóság a bejelentést megelõzõ 2 éven belül törölte vagy jogerõsen felfüggesztette, ha az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatja: 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység, 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége vagy saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.  

Szakfolyóirat > 2013/01 > Aktuális Adó ÁFA számla

Adóügy

Kötelezõ a társasági szerzõdésmódosítás 2013. február 1-igAz Áfatörvény fontosabb változásaiAz áfatörvény változásával módosul a számla kötelezõ adattartalma is 2013. január 1-jétõl

Szakfolyóirat > 2013/01 > Aktuális Adó gázolaj jövedékiadó

Aktuális támogatások

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítése 2013. január 1-tõl megváltozik. A 2012. évben a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj után 2013. január 15-tõl lehet a jövedéki adót visszaigényelni elektronikusan és még ebben az évben postai úton. Az õstermelõi igazolványok megújítására továbbra is 2013. március 20-ig van lehetõség.  

Szakfolyóirat > 2012/11 > Aktuális Adó Adóügy cégautó

Adóügy: A cégautóadóról - 2.

A kiküldetési rendelvényt a kifizetőnek két példányban kell kiállítania: az eredeti példányt a kifizetőnek, a másolatát a magánszemélynek kell az adó megállapításához való jog elévülésé­ig megőriznie. A bizonylaton fel kell tüntetni a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányát, típusát, forgalmi rendszá­mát, a hivatali, üzleti utazás célját, időtartamát, útvonalát, futásteljesítményét, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést. A költségtérítések kiszámításához szükséges adato­kat (az üzemanyag-fogyasztási normát, az üzemanyagárat stb.) is rögzíteni kell.  

Szakfolyóirat > 2012/10 > Aktuális Adó cégautó gépjármű

Adóügy: A cégautóadóról - 1.

A cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, továbbá az olyan, akár magánszemély tulajdonában álló magyar rendszámú, akár külföldön üzembe helyezett személygépkocsi után kell megfizetni, amely után a számviteli törvény szerint költséget, ráfordítást, il­letve a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget, értékcsökkenési le­írást (a továbbiakban együtt: költséget) számoltak el. A személygépkocsi utáni költségnek, rá­fordításnak a személygépkocsi üzemeltetésével közvetlenül összefüggõ, kizárólag a személy­gépkocsi tulajdonlása, használata esetén felmerülõ költségek minõsülnek. Különösen idetar­tozik a személygépkocsi üzemanyag-, kenõanyag költsége, az adóéven belül elhasználódó tar­talék alkatrészek költsége, a javítás, a karbantartás díja, a személygépkocsi bérleti-, illetve lí­zingdíja, az értékcsökkenési leírás, a kötelezõ felelõsségbiztosítás, baleseti adó és a casco díja, a gépjármûadó.  

Szakfolyóirat > 2011/01 > Aktuális Őstermelő Adó Mezőgazdaság

Az õstermelõkre vonatkozó 2011. évi személyi jövedelemadó változások

Általános változás: - Az adó mértéke egységesen az összevont adóalap 16%-ra módosult; - Az adó alapja továbbra sem a bruttó jövedelem, hanem annak 127%-a (szuperbruttósítás); - Az átalányadózó magánszemély, egyéni vállalkozó, õstermelõ felbruttósított jövedelme is összevont jövedelemként adózik.  

Szakfolyóirat > 2010/09 > Aktuális Adó Bejelentés iparűzési adó

A helyi iparûzési adóhoz kapcsolódó hatáskörök

Az Országgyûlés által 2010. június 21-i ülésnapon elfogadott, a helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparûzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz visszakerülnek. Így az állandó és az ideiglenes iparûzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget 2010. június 29-tõl már az önkormányzati adóhatóság(ok)hoz kell ettõl az idõponttól teljesíteni.  

Szakfolyóirat > 2010/04 > Aktuális Adó vállalkozó vagyonadó

Mi után kell továbbra is vagyonadót fizetni?

A 2010. január 1-tõl hatályos vagyonadó törvénybõl a lakóingatlanok utáni adófizetési és -bevallási kötelezettséget eltörölték. De mi után kell e törvény szerint továbbra is vagyonadót fizetni? A vagyonadóról szóló törvény szerint továbbra is adófizetési kötelezettség terheli a nagy teljesítményû személygépkocsikat, vízi- és légi jármûveket. Összeállításunkban az elõbbivel foglalkozunk részletesen.  

Szakfolyóirat > 2009/08 > Aktuális Adó ÁFA áfatörvény

A július 1-tõl hatályos áfatörvény alkalmazása

2009. július 1-tõl az általános adókulcs 20%-ról 25%-ra változott, kivéve a tej és tejtermékek, ízesített tej és a gabona, liszt, keményítõ vagy tej felhasználásával készült termékek, amelyek adókulcsa (késõbbi idõpontban a távhõszolgáltatás is) 18% lett az 5%-os adómérték változatlan meghagyása mellett. A bruttó ellenértékbõl visszafelé számított adókulcs 25%-nál 20%, 18%-nál 15,25%. Ezt a módosítást az áfa- és az EVA-törvény alanyainak kell alkalmazniuk.

Szakfolyóirat > 2009/06 > Aktuális Adó cégautó személygépkocsi

Az új cégautó adó törvény

A 2009. február 1-tõl hatályos törvény szerint személygépkocsi: az a 4, ill. 3 gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármû, amely a vezetõvel együtt legfeljebb nyolc felnõtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemû, a dízelüzemû, az elektromos üzemû, a gázüzemû személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó.  

Szakfolyóirat > 2001/11 > Gépesítés Adó gázolaj jövedékiadó

Gázolaj jövedéki adó visszatérítése

A mezõgazdasági termelõ a szántó, a kert, a szõlõ, a gyümölcsös és a gyep mûvelési ágban felhasznált gázolaj után a jövedéki adó visszatérítést munkafázisonként (talaj-elõkészítés, vetés, ültetés, palántázás, növényápolás, növényvédelem, talajerõ-pótlás, tápanyagellátás, betakarítás, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás) és együttesen is kérheti, igényelheti. A tárgyévre vonatkozó igényét együttesen akkor nyújthatja be, ha az általa mûvelt földterület nagysága év közben nem változik.

Oldalak: 1 / 3
1 2 3