MENÜ

Változások a tejes állatjóléti támogatásoknál

2017.12.05.

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című pályázat kötelezettségátadásra vonatkozó szabályozása.

 

A VP3-14.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásban módosult a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok alfejezete, miszerint a kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is átadható. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani 2017-ben 2017. december 31-ig, 2018. január 1-től az átruházást követő 30 napon belül. Több átvevő esetén is egy kérelmet szükséges benyújtani. Az átruházás időpontja ezen intézkedés vonatkozásában a TIR-ben megtalálható tartó személyében bekövetkezett változás időpontja.

A jogkövetkezmények közé beemelésre került – a kötelezettségátadás esetét kivéve –, hogy ha az állatállományt nem a TIR-ben bejelentett, és a támogatott tenyészetében tartja, akkor a támogatásból kizárásra kerül, és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

A felhívással összhangban a támogatói okirat is módosításra került.

  • A többszöri kötelezettségátadás lehetősége mellett, ami jelentős könnyítésnek számít, fennmaradt az a rendelkezés, hogy a támogatást igénylő a kötelezettségátadás során a támogatási időszak alatt kizárólag, mint átvevő, vagy mint átadó szerepelhet. 
  • Továbbra is fennáll, hogy kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek az állatállomány és a tenyészet(ek) vonatkozásában meg kell felelnie jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor. 
  • A támogatást igénylő a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a kötelezettséget átadó és átvevő által aláírt kötelezettségátadásra vonatkozó szerződés másolatát. A szerződésnek tartalmaznia kell legalább a tenyészetkódot, az átadott állatállomány azonosító számait.

A teljes hirdetmény ide kattintva olvasható el.