MENÜ

OGY - Gazdaságszerkezeti nyilvántartást vezet az agrárkamara

2013.12.10.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a jövőben a tagnyilvántartás mellett gazdaságszerkezeti nyilvántartást is vezet.

Az erről szóló törvényjavaslatot - fideszes képviselők, köztük Győrffy Balázs agrárkamarai elnök előterjesztését - hétfőn fogadta el az Országgyűlés 241 igen szavazattal, 73 nem ellenében és 11 tartózkodás mellett.

    A jogszabály részletesen felsorolja, hogy a tagnyilvántartás a gazdák és gazdálkodó szervezetek mely adatait tartalmazza.

    A gazdaságszerkezeti nyilvántartás a többi között a használt földterület művelési ágára és nagyságára vonatkozó adatokat, az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevételt és az igénybe vett támogatások összegét részletezi. Emellett meghatározták a nyilvántartás felállításához szükséges adatvédelmi rendelkezéseket is.

    A kamara az általa kezelt adatokat kizárólag a tagjegyzékben szereplő adatok naprakész vezetéséhez, a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez, a gazdaságszerkezeti nyilvántartás összeállításához és vezetéséhez, valamint a jogszabályban és alapszabályában meghatározott feladatai ellátásához használhatja fel.

    A gazdaságszerkezeti nyilvántartásban levő adatokat - egyedi azonosításra nem alkalmas módon - piac- és termelésszervezési, valamint statisztikai célokra, véleményalkotó, javaslattevő és gazdasági program megalkotásával összefüggő tevékenysége során használhatja.

Forrás: MTI